คอร์ดเพลง ขอโทษ Troop Tower

  
Text   


INTRO | D |

 
หมดเว
G 
ลาแล้ว 
 
ควา
Bm 
มรักเรา
 
ตั้งแ
Am 
ต่วันที่เราจืดจาง
 
แล้วบังเอิญว่า
G 
เขาผ่านเข้ามา
 
เธอยิ่ง
C 
ทำให้แน่ใจ
 
ว่าเธอจ
Bm 
ะไป 
 
กำลังจะ
Em 
พูดลา
 
ไม่มี
Am 
ฉันอยู่ในสายตา
 
จับ
D 
มือยังไม่คุ้นเคย

 
คงเกิดจ
G 
ากฉัน 
 
ไม่
Bm 
โทษใคร
 
ทำให้
Am 
เธอผิดหวังปวดร้าวตั้งเท่าไหร่
 
ต้อง
G 
เจ็บก็สมควร 
 
จนวัน
C 
นี้ที่เธอขอลา
 
ได้แต่มอ
Bm 
งตา 
 
พูดว่าไม่เ
Em 
ป็นไร
Am 
ฉันเข้าใจ 
 
และขอบ
D 
คุณที่ผ่านมา

 
แม้ว่าอ
C 
ยากจะกอด 
 
และขอให้ไม่ไปได้
Bm 
ไหม
 
แต่ก็
Am 
รู้มีใครที่รออยู่ 
 
และ
G 
เขาก็ดีกว่าฉัน
 
ได้แต่
C 
คว้าเอามือของเธอ 
 
มาจับอย่า
Bm 
งนั้น
 
พูดลาคำ
Em 
สุดท้าย 
 
 
Am 
บอกว่าฉันเสียใจ
 
ที่
D 
ดูแลเธอไม่ได้ 
 
อย่างคำที่
G 
สัญญา 
 
 
D 

 
วันที่
G 
ความรัก ถูก
Bm 
ทิ้งไป
 
ไม่เค
Am 
ยรู้ จนตอนที่เสียไป
 
ว่า
G 
มันทรมาน เมื่อวัน
C 
นี้ที่เธอขอลา
 
ได้แต่มอ
Bm 
งตา พูดว่าไม่
Em 
เป็นไร
Am 
ฉันเข้าใจ และขอบ
D 
คุณที่ผ่านมา

 
แม้ว่าอ
C 
ยากจะกอด 
 
และขอให้ไม่ไปได้
Bm 
ไหม
 
แต่ก็
Am 
รู้มีใครที่รออยู่ 
 
และ
G 
เขาก็ดีกว่าฉัน
 
ได้แต่
C 
คว้าเอามือของเธอ 
 
มาจับอย่า
Bm 
งนั้น
 
พูดลาคำ
Em 
สุดท้าย.. 
 
 
Am 
บอกว่าฉันเสียใจ
 
ที่
D 
ดูแลเธอไม่ได้ 
 
อย่างคำที่สัญญา

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | C | G | D | D |

 
แม้ว่าอ
C 
ยากจะกอด 
 
และขอให้ไม่ไปได้
Bm 
ไหม
 
แต่ก็
Am 
รู้มีใครที่รออยู่ 
 
และ
G 
เขาก็ดีกว่าฉัน
 
ได้แต่
C 
คว้าเอามือเธอ 
 
มาจับอย่า
Bm 
งนั้น
 
ไม่อยากให้ไ
Em 
ปไหน.. 
 
 
Am 
แต่ว่ามันสายไป
 
เมื่อ
D 
ดูแลเธอไม่ได้อย่างคำที่สั
G 
ญญา..


หมดเวลาแล้ว ความรักเรา
ตั้งแต่วันที่เราจืดจาง
แล้วบังเอิญว่าเขาผ่านเข้ามา
เธอยิ่งทำให้แน่ใจ
ว่าเธอจะไป กำลังจะพูดลา
ไม่มีฉันอยู่ในสายตา
จับมือยังไม่คุ้นเคย

คงเกิดจากฉัน ไม่โทษใคร
ทำให้เธอผิดหวังปวดร้าวตั้งเท่าไหร่
ต้องเจ็บก็สมควร จนวันนี้ที่เธอขอลา
ได้แต่มองตา พูดว่าไม่เป็นไร
ฉันเข้าใจ และขอบคุณที่ผ่านมา

แม้ว่าอยากจะกอด และขอให้ไม่ไปได้ไหม
แต่ก็รู้มีใครที่รออยู่ และเขาก็ดีกว่าฉัน
ได้แต่คว้าเอามือของเธอ มาจับอย่างนั้น
พูดลาคำสุดท้าย บอกว่าฉันเสียใจ
ที่ดูแลเธอไม่ได้ อย่างคำที่สัญญา

วันที่ความรัก ถูกทิ้งไป
ไม่เคยรู้ จนตอนที่เสียไป
ว่ามันทรมาน เมื่อวันนี้ที่เธอขอลา
ได้แต่มองตา พูดว่าไม่เป็นไร
ฉันเข้าใจ และขอบคุณที่ผ่านมา

แม้ว่าอยากจะกอด และขอให้ไม่ไปได้ไหม
แต่ก็รู้มีใครที่รออยู่ และเขาก็ดีกว่าฉัน
ได้แต่คว้าเอามือของเธอ มาจับอย่างนั้น
พูดลาคำสุดท้าย.. บอกว่าฉันเสียใจ
ที่ดูแลเธอไม่ได้ อย่างคำที่สัญญา

( ดนตรี )

แม้ว่าอยากจะกอด และขอให้ไม่ไปได้ไหม
แต่ก็รู้มีใครที่รออยู่ และเขาก็ดีกว่าฉัน
ได้แต่คว้าเอามือเธอ มาจับอย่างนั้น
ไม่อยากให้ไปไหน.. แต่ว่ามันสายไป
เมื่อดูแลเธอไม่ได้อย่างคำที่สัญญา..

มิวสิควิดีโอ ขอโทษ Troop Tower

เพลง : ขอโทษ
ศิลปิน : Troop Tower
เนื้อร้อง/ทำนอง :
IG : @trooptowerband
ติดต่องาน : 081-802-3525
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend