คอร์ดเพลง แรงยังมี แป้งฝุ่น

  
Text   


INTRO | F#m | D | A | E |

 
เพื่อคนข้าง
F#m 
หลังต้องสบาย
 
ยังมีแ
D 
รงก็ต้องสู้กันไป
 
บ้างอาจมี
A 
ท้อ 
 
ไม่เป็นไร
 
อย่าเพิ่งถอดใ
E 
จชีวิตยังมีพรุ่งนี้

 
ไม่เคยจะ
F#m 
สนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
 
และยังคงตาม
D 
ฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
 
แม้ว่าตอน
A 
นี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
 
มึงอย่าเพิ่งถอดใ
E 
จเชื่อว่าต้องมีสักวัน

F#m 
  มีเรื่องราวจากเด็กชายที่ตามฝัน
D 
  ในสายตาของเขามันก็มีแต่ความหวัง
A 
  จากบ้านนามาแสนไกล
E 
  ขอลองดูจะยากแค่ไหน
F#m 
  เขาก็ฝันไว้ว่าอนาคตเขาก็ต้องสบาย
D 
  ถึงตอนนี้ลำบากเขาก็พร้อมที่จะไป
A 
  สู้ต่อ 
 
รู้ว่าท
E 
างมันยังคงอีกไกลและจะไม่ใจฝ่อ

F#m 
  ชีวิตเดียวมึงต้องใช้มัน
D 
  ความรวยจนมันมีไม่เท่ากัน
A 
  รู้ว่าตอนนี้ต้องไปให้ถึงฝั่ง
E 
  ยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่น

 
เพื่อคนข้าง
F#m 
หลังต้องสบาย
 
ยังมีแ
D 
รงก็ต้องสู้กันไป
 
บ้างอาจมี
A 
ท้อ 
 
ไม่เป็นไร
 
อย่าเพิ่งถอดใ
E 
จชีวิตยังมีพรุ่งนี้

 
ไม่เคยจะ
F#m 
สนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
 
และยังคงตาม
D 
ฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
 
แม้ว่าตอน
A 
นี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
 
มึงอย่าเพิ่งถอดใ
E 
จเชื่อว่าต้องมีสักวัน

 
เกิดมา
F#m 
ชีวิตเดียว 
 
มึงก็ต้องใช้ซะ
 
ฝันให้ไกลมึงต้องไปให้
D 
ถึงเอาให้มันสุดปลายฟ้า
 
เพราะบางครั้งอาจเหนื่อยท้อ
A 
ล้า
 
แม้โชคชะตาไม่เข้าข้างกัน
 
 
เตือนตัวเองเส
E 
มอว่าหยุดไม่ได้
 
และใครจะด่าก็ช่างแม่มัน
 

F#m 
พ่อแม่ของกูยังไม่สบาย
 
จะไม่มีใครมาหยุดกูได้
 
D 
ก็นอกจากความตายแล้ว
 
แม้ฟ้าจะมืด
A 
มิด 
 
หนทางยังอีกไกล
 
กูเชื่อเสมอสักวันต้อ
F#m 
งถึง
 
ปลายทางที่คุณนั้นเคยฝันไว้
 

F#m 
  ชีวิตเดียวมึงต้องใช้มัน
D 
  ความรวยจนมันมีไม่เท่ากัน
A 
  รู้ว่าตอนนี้ต้องไปให้ถึงฝั่ง
E 
  ยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่น

 
เพื่อคนข้าง
F#m 
หลังต้องสบาย
 
ยังมีแ
D 
รงก็ต้องสู้กันไป
 
บ้างอาจมี
A 
ท้อ 
 
ไม่เป็นไร
 
อย่าเพิ่งถอดใ
E 
จชีวิตยังมีพรุ่งนี้

 
ไม่เคยจะ
F#m 
สนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
 
และยังคงตาม
D 
ฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
 
แม้ว่าตอน
A 
นี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
 
มึงอย่าเพิ่งถอดใ
E 
จเชื่อว่าต้องมีสักวัน

F#m 
โอ.. 
 
 
D 
  มันต้องมีสักวัน
A 
อด..
E 
ทน..มึงยังต้องเข้มแข็ง
 
และกูจะไม่แคร์ใ
F#m 
ครทั้งนั้น
 
ถ้าที่บ้านกู
D 
ยังไม่มีกิน
 
ก็เพราะคนข้างห
A 
ลังกูสำคัญ
 
มันเหนืออื่นใ
E 
ดกว่าทุกสิ่ง

F#m 
และเมื่อมีน้ำตา
 
เชื่อว่าสัก
D 
วันต้องถึงปลายทาง
 
คิดถึงบ้าน
A 
นาที่เคยได้จากมาก
 
อ่อนแอไร้แ
E 
รงตอนนี้ฉันเหนื่อยล้า
F#m 
เคยท้อจนถอดใจ
D 
น้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดเกือบตาย
A 
ต้องสู้กันต่อ..ไ
E 
ป..

 
เพื่อคนข้าง
F#m 
หลังต้องสบาย
 
ยังมีแ
D 
รงก็ต้องสู้กันไป
 
บ้างอาจมี
A 
ท้อ 
 
ไม่เป็นไร
 
อย่าเพิ่งถอดใ
E 
จชีวิตยังมีพรุ่งนี้

 
ไม่เคยจะ
F#m 
สนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
 
และยังคงตาม
D 
ฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
 
แม้ว่าตอน
A 
นี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
 
มึงอย่าเพิ่งถอดใ
E 
จเชื่อว่าต้องมีสักวัน

F#m 
  โอ.. 
 
 
D 
  มันต้องไปให้ถึงฝัน
A 
  สักวัน
E 
โอ…

OUTRO | F#m | D | A | E |
OUTRO | F#m | D | A | E |
OUTRO | F#m | D | A | E |


เพื่อคนข้างหลังต้องสบาย
ยังมีแรงก็ต้องสู้กันไป
บ้างอาจมีท้อ ไม่เป็นไร
อย่าเพิ่งถอดใจชีวิตยังมีพรุ่งนี้

ไม่เคยจะสนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
และยังคงตามฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
แม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
มึงอย่าเพิ่งถอดใจเชื่อว่าต้องมีสักวัน

มีเรื่องราวจากเด็กชายที่ตามฝัน
ในสายตาของเขามันก็มีแต่ความหวัง
จากบ้านนามาแสนไกล
ขอลองดูจะยากแค่ไหน
เขาก็ฝันไว้ว่าอนาคตเขาก็ต้องสบาย
ถึงตอนนี้ลำบากเขาก็พร้อมที่จะไป สู้ต่อ
รู้ว่าทางมันยังคงอีกไกลและจะไม่ใจฝ่อ

ชีวิตเดียวมึงต้องใช้มัน
ความรวยจนมันมีไม่เท่ากัน
รู้ว่าตอนนี้ต้องไปให้ถึงฝั่ง
ยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่น

เพื่อคนข้างหลังต้องสบาย
ยังมีแรงก็ต้องสู้กันไป
บ้างอาจมีท้อ ไม่เป็นไร
อย่าเพิ่งถอดใจชีวิตยังมีพรุ่งนี้

ไม่เคยจะสนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
และยังคงตามฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
แม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
มึงอย่าเพิ่งถอดใจเชื่อว่าต้องมีสักวัน

เกิดมาชีวิตเดียว มึงก็ต้องใช้ซะ
ฝันให้ไกลมึงต้องไปให้ถึงเอาให้มันสุดปลายฟ้า
เพราะบางครั้งอาจเหนื่อยท้อล้า
แม้โชคชะตาไม่เข้าข้างกัน
เตือนตัวเองเสมอว่าหยุดไม่ได้
และใครจะด่าก็ช่างแม่มัน

พ่อแม่ของกูยังไม่สบาย
จะไม่มีใครมาหยุดกูได้
ก็นอกจากความตายแล้ว
แม้ฟ้าจะมืดมิด หนทางยังอีกไกล
กูเชื่อเสมอสักวันต้องถึง
ปลายทางที่คุณนั้นเคยฝันไว้

ชีวิตเดียวมึงต้องใช้มัน
ความรวยจนมันมีไม่เท่ากัน
รู้ว่าตอนนี้ต้องไปให้ถึงฝั่ง
ยากแค่ไหนก็จะไม่หวั่น

เพื่อคนข้างหลังต้องสบาย
ยังมีแรงก็ต้องสู้กันไป
บ้างอาจมีท้อ ไม่เป็นไร
อย่าเพิ่งถอดใจชีวิตยังมีพรุ่งนี้

ไม่เคยจะสนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
และยังคงตามฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
แม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
มึงอย่าเพิ่งถอดใจเชื่อว่าต้องมีสักวัน

โอ.. มันต้องมีสักวัน
อดทน..มึงยังต้องเข้มแข็ง
และกูจะไม่แคร์ใครทั้งนั้น
ถ้าที่บ้านกูยังไม่มีกิน
ก็เพราะคนข้างหลังกูสำคัญ
มันเหนืออื่นใดกว่าทุกสิ่ง

และเมื่อมีน้ำตา
เชื่อว่าสักวันต้องถึงปลายทาง
คิดถึงบ้านนาที่เคยได้จากมาก
อ่อนแอไร้แรงตอนนี้ฉันเหนื่อยล้า
เคยท้อจนถอดใจ
น้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดเกือบตาย
ต้องสู้กันต่อไป

เพื่อคนข้างหลังต้องสบาย
ยังมีแรงก็ต้องสู้กันไป
บ้างอาจมีท้อ ไม่เป็นไร
อย่าเพิ่งถอดใจชีวิตยังมีพรุ่งนี้

ไม่เคยจะสนเพราะฉันไม่เคยจะแคร์
และยังคงตามฝันไอ้คนที่ด่าฉันไม่แล
แม้ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงปลายฝัน
มึงอย่าเพิ่งถอดใจเชื่อว่าต้องมีสักวัน

โอ.. มันต้องไปให้ถึงฝัน สักวัน…

มิวสิควิดีโอ แรงยังมี แป้งฝุ่น

เพลง : แรงยังมี
ศิลปิน : แป้งฝุ่น
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องาน: ID pangfun2499
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend