คอร์ดเพลง สิเป็นคนถอย ไอดิน อภินันท์

  
Text   


INTRO | Am | F | E | Am |
INTRO | Am | F | E | Am |

Am 
ทรมานหัวใจ 
 
เจ็บห
G 
ลายบ่เป็นตาอยู่
 
บ่
F 
ฮู้ 
 
สิ
 
หาทางออกจั้
C 
งใด๋
Am 
คำที่ว่าฮักกัน 
 
มื้อนี้น้
G 
องให้เขาคนใหม่
 
อ้ายป่วยใ
F 
จ 
 
เจ็บแ
E 
ป๋ตายคักตอ
Am 
นนี้

Dm 
เจ้าได้พ้อของใหม่ว่าถืกใจเอาฮ่าย
 
มัน
Am 
ต่างกันหลายกับชีวิตอ้ายตอนนี้
 
ถ้าจั่ง
Dm 
ซั่นอ้ายจะอวยพรให้หล้าคนดี
 
จงสุ
G 
ขี.. 
 
กับเขา
E 
สา

 
โชคดี
Am 
เด้อกับคนใหม่ที่น้อ
G 
งฮัก
 
แมนเจ็
F 
บคัก 
 
อ้าย
G 
สิปัวเอ
C 
งดอกหล่า 
 
 
E 
 
อยู่กับ
Am 
เขาขอให้คุณพระ
G 
รักษา
 
และนิ
F 
สัยแบบที่ผ่าน
G 
มาเซาเด้
Am 
อคนดี..

Am 
ลาเจ้าทั้งน้ำตา 
 
สิบ่
G 
มาให้เจ้าได้เห็น
 
สิเ
F 
ป็น 
 
คนแพ้ให้เขาจา
C 
กนี้
Am 
ฮักกันดนดนเด้อ 
 
อย่าสิเผ
G 
ลอเฮ็ดไผจั่งซี่
 
นับจ
F 
ากนี้ 
 
โชค
E 
ดีเด้ออ้ายไ
Am 
ปก่อน

INSTRU | Dm | Am | Dm | C E |
INSTRU | Dm | Am | E/B | Am |

Dm 
เจ้าได้พ้อของใหม่ว่าถืกใจเอาฮ่าย
 
มัน
Am 
ต่างกันหลายกับชีวิตอ้ายตอนนี้
 
ถ้าจั่ง
Dm 
ซั่นอ้ายจะอวยพรให้หล้าคนดี
 
จงสุ
G 
ขี.. 
 
กับเขา
E 
สา

 
โชคดี
Am 
เด้อกับคนใหม่ที่น้อ
G 
งฮัก
 
แมนเจ็
F 
บคัก 
 
อ้าย
G 
สิปัวเอ
C 
งดอกหล่า 
 
 
E 
 
อยู่กับ
Am 
เขา 
 
ขอให้คุณพระ
G 
รักษา
 
และนิ
F 
สัยแบบที่ผ่าน
G 
มา..

 
โชคดี
Am 
เด้อกับคนใหม่ที่น้อ
G 
งฮัก
 
แมนเจ็
F 
บคัก 
 
อ้าย
G 
สิปัวเอ
C 
งดอกหล่า 
 
 
E 
 
อยู่กับ
Am 
เขา 
 
ขอให้คุณพระ
G 
รักษา
 
และนิ
F 
สัยแบบที่ผ่าน
G 
มาเซาเด้
Am 
อคนดี..
 
และนิ
F 
สัยแบบที่ผ่าน
E 
มาเซาเด้
Am 
อคนดี..

 
และนิ
F/B 
สัยแบบที่ผ่าน
E 
มา.. 
 
เซาเด้อค
Am 
นดี..

OUTRO | F E | Am |


ทรมานหัวใจเจ็บหลายบ่เป็นตาอยู่
บ่ฮู้สิหาทางออกจั้งใด๋
คำที่ว่าฮักกันมื้อนี้น้องให้เขาคนใหม่
อ้ายป่วยใจเจ็บแป๋ตายคักตอนนี้

*เจ้าได้พ้อของใหม่ว่าถืกใจเอาฮ่าย
มันต่างกันหลายกับชีวิตอ้ายตอนนี้
ถ้าจั่งซั่นอ้ายจะอวยพรให้หล้าคนดี
จงสุขี กับเขาสา

โชคดีเด้อกับคนใหม่ที่น้องฮัก
แมนเจ็บคักอ้ายสิปัวเองดอกหล่า
อยู่กับเขาขอให้คุณพระรักษา
และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี

ลาเจ้าทั้งน้ำตาสิบ่มาให้เจ้าได้เห็น
สิเป็นคนแพ้ให้เขาจากนี้
ฮักกันดนดนเด้อ อย่าสิเผลอเฮ็ดไผจั่งซี่
นับจากนี้โชคดีเด้ออ้ายไปก่อน

*เจ้าได้พ้อของใหม่ว่าถืกใจเอาฮ่าย
มันต่างกันหลายกับชีวิตอ้ายตอนนี้
ถ้าจั่งซั่นอ้ายจะอวยพรให้หล้าคนดี
จงสุขี กับเขาสา

โชคดีเด้อกับคนใหม่ที่น้องฮัก
แมนเจ็บคักอ้ายสิปัวเองดอกหล้า
อยู่กับเขาขอให้คุณพระรักษา
และนิสัยแบบที่ผ่านมา

โชคดีเด้อกับคนใหม่ที่น้องฮัก
แมนเจ็บคักอ้ายสิปัวเองดอกหล่า
อยู่กับเขาขอให้คุณพระรักษา
และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี
และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี
และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี

มิวสิควิดีโอ สิเป็นคนถอย ไอดิน อภินันท์

เพลง : สิเป็นคนถอย
ศิลปิน : ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : พู่กัน สะบัด
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend