คอร์ดเพลง ใจสิขาดนำ (ໃຈຊິຂາດນຳ) ต้น ปากเซ x สิริพร ศรีประเสริฐ

  
Text   


INTRO | Ab Bb | Eb |

Eb 
คนผู้เดียว 
 
คือเฮ็ดให้เจ้าเป็น
Bb/D 
หลายแท้หล่า
 
ปานผี
Cm 
ป่วงผีบ้า 
 
บ่กินข้าวกินปลา
 
เป็น
Ab 
ตาตายนำเข
Bb 
าคัก

Eb 
คนผู้จบผู้งาม 
 
ผู้แก้มอ่ำ
Bb/D 
ถ่ำที่อ้ายฮู้จัก
 
ผู้
Cm 
สาวผู้เป็นตาฮัก 
 
 
Fm 
มื้อนี้..เพิ่นจักหนีไ
Bb 
ปไส..

 
ใจอ้ายสิขาด
Eb 
นำ 
 
แต่เซ้าเท่า
Bb/D 
ค่ำข้าวบ่ตก
Cm 
ท้อง
 
มา
Bb 
ส่างบ่ฮักเจ้า
Ab 
ของ 
 
ทนฮัก
Bb 
น้อง 
 
พอแฮงแล้
Eb 
วใจ
 
บ่พอ
Ab 
ถอยออกมาแล้
Bb 
วบ้อ 
 
ฮักเขา
Gm 
ต่อสิอยู่หม่อ
Cm 
งใด๋
 
ฮู้
Fm 
ว่าเจ้าฮักเขาหลาย..
 
แต่กะบ่อ
Ab 
ยากให้เจ้าเจ็บต่
Bb 
อไป 
 
ลืมเขา
Eb 
ได้บ่..

Cm 
  บ่คิ
Bb/D 
ดว่า.. 
 
มันสิเ
Ab 
จ็บปา
Bb 
นนี้..
Cm 
  ย้อนใ
Bb/D 
จบ่มักดีก
Ab 
ะด้อ.. 
 
 
Bb 
Cm 
  ขอบใจที่
Bb/D 
อ้ายฮักแพง 
 
น้องสิเ
Ab 
ก็บเอาไปคิ
Eb 
ดต่อ
 
  มื้อ
Fm 
นี้สิเจ็บให้พอ 
 
มื้อ
Ab 
อื่น.. 
 
สิตื่นมาเป็นค
Bb 
นใหม่

 
ฮู้ว่าอ้ายคิด
Eb 
นำ 
 
แต่เซ้าเท่า
Bb/D 
ค่ำข้าวบ่ตก
Cm 
ท้อง
 
บ่แ
Bb 
ม่นบ่ฮักเจ้าข
Ab 
อง 
 
แต่ปากน้
Bb 
องยังกินหยัง
Eb 
บ่ได้
 
บ่แม่น
Ab 
บ่อยากจบดอกห
Bb 
วา 
 
แต่น้ำ
Gm 
ตาจอบแต่สิ
Cm 
ไหล
 
ขอเว
Fm 
ลาจักหน่อยเด้ออ้าย
 
ฮู้แ
Ab 
ล้วว่าไผคักห
Bb 
ลาย 
 
กับใจดว
Eb 
งนี้..

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |
INSTRU | Cm Bb | Ab Bb |
INSTRU | Cm Bb | Ab | Bb | Bb |

 
ใจอ้ายสิขาด
Eb 
นำ 
 
แต่เซ้าเท่า
Bb/D 
ค่ำข้าวบ่ตก
Cm 
ท้อง
 
มา
Bb 
ส่างบ่ฮักเจ้า
Ab 
ของ 
 
ทนฮัก
Bb 
น้อง 
 
พอแฮงแล้
Eb 
วใจ
 
บ่พอ
Ab 
ถอยออกมาแล้
Bb 
วบ้อ 
 
ฮักเขา
Gm 
ต่อสิอยู่หม่อ
Cm 
งใด๋
 
ฮู้
Fm 
ว่าเจ้าฮักเขาหลาย 
 
แต่กะบ่อ
Ab 
ยาก
 
ให้เจ้าเจ็บต่
Bb 
อไป..

 
ใจอ้ายสิขาด
Eb 
นำ 
 
แต่เซ้าเท่า
Bb/D 
ค่ำข้าวบ่ตก
Cm 
ท้อง
 
มา
Bb 
ส่างบ่ฮักเจ้า
Ab 
ของ 
 
ทนฮัก
Bb 
น้อง 
 
พอแฮงแล้
Eb 
วใจ
 
บ่พอ
Ab 
ถอยออกมาแล้
Bb 
วบ้อ 
 
ฮักเขา
Gm 
ต่อสิอยู่หม่อ
Cm 
งใด๋
 
ฮู้
Fm 
ว่าเจ้าฮักเขาหลาย 
 
แต่กะบ่อ
Ab 
ยาก
 
ให้เจ้าเจ็บต่
Bb 
อไป 
 
ลืมเขา
Eb 
ได้บ่

 
อ้าย
Fm 
ขอเจ็บแทนได้บ่.
Bb 
..
 
ใจอ้ายสิขา
Eb 
ดนำ..


คนผู้เดียว คือเฮ็ดให้เจ้าเป็นหลายแท้หล่า
ปานผีป่วงผีบ้า บ่กินข้าวกินปลา
เป็นตาตายนำเขาคัก

คนผู้จบผู้งาม ผู้แก้มอ่ำถ่ำที่อ้ายฮู้จัก
ผู้สาวผู้เป็นตาฮัก มื้อนี้..เพิ่นจักหนีไปไส..

ใจอ้ายสิขาดนำ แต่เซ้าเท่าค่ำข้าวบ่ตกท้อง
มาส่างบ่ฮักเจ้าของ ทนฮักน้อง พอแฮงแล้วใจ
บ่พอถอยออกมาแล้วบ้อ ฮักเขาต่อสิอยู่หม่องใด๋
ฮู้ว่าเจ้าฮักเขาหลาย..
แต่กะบ่อยากให้เจ้าเจ็บต่อไป ลืมเขาได้บ่..

บ่คิดว่า.. มันสิเจ็บปานนี้..
ย้อนใจบ่มักดีกะด้อ..
ขอบใจที่อ้ายฮักแพง น้องสิเก็บเอาไปคิดต่อ
มื้อนี้สิเจ็บให้พอ มื้ออื่น.. สิตื่นมาเป็นคนใหม่

ฮู้ว่าอ้ายคิดนำ แต่เซ้าเท่าค่ำข้าวบ่ตกท้อง
บ่แม่นบ่ฮักเจ้าของ แต่ปากน้องยังกินหยังบ่ได้
บ่แม่นบ่อยากจบดอกหวา แต่น้ำตาจอบแต่สิไหล
ขอเวลาจักหน่อยเด้ออ้าย
ฮู้แล้วว่าไผคักหลาย กับใจดวงนี้..

( ดนตรี )

ใจอ้ายสิขาดนำ แต่เซ้าเท่าค่ำข้าวบ่ตกท้อง
มาส่างบ่ฮักเจ้าของ ทนฮักน้อง พอแฮงแล้วใจ
บ่พอถอยออกมาแล้วบ้อ ฮักเขาต่อสิอยู่หม่องใด๋
ฮู้ว่าเจ้าฮักเขาหลาย แต่กะบ่อยาก
ให้เจ้าเจ็บต่อไป..

ใจอ้ายสิขาดนำ แต่เซ้าเท่าค่ำข้าวบ่ตกท้อง
มาส่างบ่ฮักเจ้าของ ทนฮักน้อง พอแฮงแล้วใจ
บ่พอถอยออกมาแล้วบ้อ ฮักเขาต่อสิอยู่หม่องใด๋
ฮู้ว่าเจ้าฮักเขาหลาย แต่กะบ่อยาก
ให้เจ้าเจ็บต่อไป ลืมเขาได้บ่

อ้ายขอเจ็บแทนได้บ่…
ใจอ้ายสิขาดนำ..

มิวสิควิดีโอ ใจสิขาดนำ(ໃຈຊິຂາດນຳ)

เพลง : ใจสิขาดนำ(ໃຈຊິຂາດນຳ)
ศิลปิน : ต้น ปากเซ x สิริพร ศรีประเสริฐ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 087-8131877
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend