คอร์ดเพลง มึงจื่อบ่ใจ ประหยัด นาสีดา

  
Text   


INTRO | Dm | C | Bb | C | C |

 
คำว่า
Dm 
ฮัก 
 
ปากแ
C 
ข็งบ่เว้าออกไป
 
แต่ว่า
Dm 
ใจ 
 
ของอ้
C 
ายฮักเจ้ากายเคิ่ง
 
บ่ทัน
Dm 
คิด 
 
มื่อ
C 
นี้สิมาฮอดมาถึง
 
มื่อที่
Bb 
อ้ายได้นั่งเบิ่ง 
 
มื่อที่เ
C 
ขาคาบไปกิน 
 
โอย..

 
ย่านมองหน้ากันบ่
F 
ติด
 
ย่านอ้ายคิด
C/E 
ผิดคั่นบอกว่
Dm 
าฮัก
 
สุดท้
F 
ายกะเลยอ
Bb 
กหัก 
 
ปากห
C 
นักมึงจื่อบ่ใจ
 
สมน้ำหน้าเจ้าข
F 
อง 
 
 
C/E 
สมองมึงคิดแน
Dm 
วใด๋
 
ฮักเ
C 
ขาคือบ่เว้าออ
Bb 
กไป
C 
ปล่อยมานั่งฟูมฟายเลยเสียเจ้าไปแ
F 
ล้ว

Dm 
ย่อนใจเฮาบ่กล้า 
 
พ้อสั่งนาบ่ได้
C 
คิด
 
ใจเลยเจ็บจั่งซี้ ได้นอนไห้ไต่แต่ห
Bb 
มอน 
 
C 
ฮ…

 
ย่านมองหน้ากันบ่
F 
ติด
 
ย่านอ้ายคิด
C/E 
ผิดคั่นบอกว่
Dm 
าฮัก
 
สุดท้
F 
ายกะเลยอ
Bb 
กหัก 
 
ปากห
C 
นักมึงจื่อบ่ใจ
 
สมน้ำหน้าเจ้าข
F 
อง 
 
 
C/E 
สมองมึงคิดแน
Dm 
วใด๋
 
ฮักเ
C 
ขาคือบ่เว้าออ
Bb 
กไป
C 
ปล่อยมานั่งฟูมฟายเลยเสียเจ้าไปแ
F 
ล้ว

INSTRU | Dm | C | Bb | C |
INSTRU | F | Dm | C | Bb | C |

 
ย่านมองหน้ากันบ่
F 
ติด
 
ย่านอ้ายคิด
C/E 
ผิดคั่นบอกว่
Dm 
าฮัก
 
สุดท้
F 
ายกะเลยอ
Bb 
กหัก 
 
ปากห
C 
นักมึงจื่อบ่ใจ
 
สมน้ำหน้าเจ้าข
F 
อง 
 
 
C/E 
สมองมึงคิดแน
Dm 
วใด๋
 
ฮักเ
C 
ขาคือบ่เว้าออ
Bb 
กไป
C 
ปล่อยมานั่งฟูมฟายเลยเสียเจ้าไปแ
F 
ล้ว

 
เลย
Bb 
มาฮ้องไห้เสียด
C 
าย..
 
เลยเสียเจ้าไปแล้ว..  
 

OUTRO | Dm | C | Bb | C | Dm |


คำว่าฮัก ปากแข็งบ่เว้าออกไป
แต่ว่าใจ ของอ้ายฮักเจ้ากายเคิ่ง
บ่ทันคิด มื่อนี้สิมาฮอดมาถึง
มื่อที่อ้ายได้นั่งเบิ่ง มื่อที่เขาคาบไปกิน โอย..

ย่านมองหน้ากันบ่ติด
ย่านอ้ายคิดผิดคั่นบอกว่าฮัก
สุดท้ายกะเลยอกหัก ปากหนักมึงจื่อบ่ใจ
สมน้ำหน้าเจ้าของ สมองมึงคิดแนวใด๋
ฮักเขาคือบ่เว้าออกไป
ปล่อยมานั่งฟูมฟายเลยเสียเจ้าไปแล้ว

ย่อนใจเฮาบ่กล้า พ้อสั่งนาบ่ได้คิด
ใจเลยเจ็บจั่งซี้ ได้นอนไห้ไต่แต่หมอน โฮ…

ย่านมองหน้ากันบ่ติด
ย่านอ้ายคิดผิดคั่นบอกว่าฮัก
สุดท้ายกะเลยอกหัก ปากหนักมึงจื่อบ่ใจ
สมน้ำหน้าเจ้าของ สมองมึงคิดแนวใด๋
ฮักเขาคือบ่เว้าออกไป
ปล่อยมานั่งฟูมฟายเลยเสียเจ้าไปแล้ว

( ดนตรี )

ย่านมองหน้ากันบ่ติด
ย่านอ้ายคิดผิดคั่นบอกว่าฮัก
สุดท้ายกะเลยอกหัก ปากหนักมึงจื่อบ่ใจ
สมน้ำหน้าเจ้าของ สมองมึงคิดแนวใด๋
ฮักเขาคือบ่เว้าออกไป
ปล่อยมานั่งฟูมฟายเลยเสียเจ้าไปแล้ว

เลยมาฮ้องไห้เสียดาย..
เลยเสียเจ้าไปแล้ว…

มิวสิควิดีโอ มึงจื่อบ่ใจ ประหยัด นาสีดา

เพลง : มึงจื่อบ่ใจ
ศิลปิน : ประหยัด นาสีดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิทย์ ทุ่งหนองหาน
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 087-8131877
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend