คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ บังนัส ฟิวเจอร์แบนด์

  
Text   


INTRO | E | G#m | F#m | B |
INTRO | E | G#m | F#m | B |
INTRO | E | G#m | F#m | B |

 
ต่อให้
E 
ฉันรักเธอสักแค่ไหน
 
ก็ไม่
G#m 
ทำให้ใจเธอไหวหวั่น
 
แต่
F#m 
เธอคือคนสำคัญ..ของหั
B 
วใจ

 
คำว่า
E 
รักมันไม่มีวันยอมหยุด
 
หยุดให้
G#m 
ใจของฉันไปรักเธอ
 
มัน
F#m 
ทนไม่ไหว 
 
เลยต้องยอม
B 
จำนน

A 
รู้ว่าเ
B 
ธอมี
G#m 
แฟนแล้ว.. 
 
 
C#m 
 
แต่ไม่แ
F#m 
คล้วรักเ
B 
ธออย่าง
E 
นี้.. 
 
 
E7 
A 
ใจเจ้าเ
B 
อย 
 
เวร
G#m 
กรรมช้ำฤดี
 
เจ็บแบ
F#m 
บนี้ 
 
ขอให้ฉันคนเ
B 
ดียวพอ..

 
ไปรักใครไม่
E 
รัก 
 
ไปรัก
G#m 
คนที่มีเจ้า
C#m 
ของ
 
หมด
B 
สิทธิ์ที่จะครอบค
A 
รอง 
 
เป็นพี่น้
B 
องก็ดีแ
E 
ค่ไหน
 
วัน
E7 
นั้นเธอบอกรัก
A 
ฉัน 
 
มาวัน
B 
นี้เธอเปลี่ยนแปล
G#m 
งไป
 
หมด
C#m 
แล้วเยื่
F#m 
อใย 
 
บทสุดท้
B 
ายได้แค่พี่น้
E 
อง.. 
 
 
B 

E 
รู้..ว่าเธอก็ยังรั
G#m 
กเขา
 
ปากหวานแต่ใจแสนเศ
A 
ร้า 
 
ทรม
B 
านอะไรอย่า
E 
งนี้
 
ไม่นึก ไม่คิด ไม่
A 
ฝัน.. 
 
ว่าเธอ
B 
นั้นต้องทำแบ
G#m 
บนี้
 
วางใ
C#m 
จไว้ที่ค
F#m 
นดี 
 
จบเพลง
B 
นี้ 
 
ขอล
E 
าจาก

INSTRU | E G#m | C#m B | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | E | G#m | F#m | B |

A 
รู้ว่าเ
B 
ธอมี
G#m 
แฟนแล้ว.. 
 
 
C#m 
 
แต่ไม่แ
F#m 
คล้วรักเ
B 
ธออย่าง
E 
นี้.. 
 
 
E7 
A 
ใจเจ้าเ
B 
อย 
 
เวร
G#m 
กรรมช้ำฤดี
 
เจ็บแบ
F#m 
บนี้ 
 
ขอให้ฉันคนเ
B 
ดียวพอ..

 
ไปรักใครไม่
E 
รัก 
 
ไปรัก
G#m 
คนที่มีเจ้า
C#m 
ของ
 
หมด
B 
สิทธิ์ที่จะครอบค
A 
รอง 
 
เป็นพี่น้
B 
องก็ดีแ
E 
ค่ไหน
 
วัน
E7 
นั้นเธอบอกรัก
A 
ฉัน 
 
มาวัน
B 
นี้เธอเปลี่ยนแปล
G#m 
งไป
 
หมด
C#m 
แล้วเยื่
F#m 
อใย 
 
บทสุดท้
B 
ายได้แค่พี่น้
E 
อง..

 
ไปรักใครไม่
F 
รัก 
 
ไปรัก
Am 
คนที่มีเจ้า
Dm 
ของ
 
หมด
C 
สิทธิ์ที่จะครอบค
Bb 
รอง
 
เป็นพี่น้
C 
องก็ดีแ
F 
ค่ไหน
 
วัน
F7 
นั้นเธอบอกรัก
Bb 
ฉัน 
 
มาวัน
C 
นี้ยังทำมั
Am 
นได้
 
หมด
Dm 
แล้วเยื่
Gm 
อใย 
 
บทสุดท้
C 
ายได้แค่พี่น้
F 
อง..

 
หมด
Dm 
แล้วเยื่
Gm 
อใย 
 
บทสุดท้
C 
าย..ได้แค่พี่น้
F 
อง..

OUTRO | F | Am | Gm | C | F |


ต่อให้ฉันรักเธอสักแค่ไหน
ก็ไม่ทำให้ใจเธอไหวหวั่น
แต่เธอคือคนสำคัญ..ของหัวใจ

คำว่ารักมันไม่มีวันยอมหยุด
หยุดให้ใจของฉันไปรักเธอ
มันทนไม่ไหว เลยต้องยอมจำนน

รู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว..
แต่ไม่แคล้วรักเธออย่างนี้..
ใจเจ้าเอย เวรกรรมช้ำฤดี
เจ็บแบบนี้ ขอให้ฉันคนเดียวพอ..

ไปรักใครไม่รัก ไปรักคนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน
วันนั้นเธอบอกรักฉัน มาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไป
หมดแล้วเยื่อใย บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง..

รู้..ว่าเธอก็ยังรักเขา
ปากหวานแต่ใจแสนเศร้า ทรมานอะไรอย่างนี้
ไม่นึก ไม่คิด ไม่ฝัน.. ว่าเธอนั้นต้องทำแบบนี้
วางใจไว้ที่คนดี จบเพลงนี้ ขอลาจาก

( ดนตรี )

รู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว..
แต่ไม่แคล้วรักเธออย่างนี้..
ใจเจ้าเอย เวรกรรมช้ำฤดี
เจ็บแบบนี้ ขอให้ฉันคนเดียวพอ..

ไปรักใครไม่รัก ไปรักคนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน
วันนั้นเธอบอกรักฉัน มาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไป
หมดแล้วเยื่อใย บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง..

ไปรักใครไม่รัก ไปรักคนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง
เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน
วันนั้นเธอบอกรักฉัน มาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไป
หมดแล้วเยื่อใย บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง..

มิวสิควิดีโอ คนมีเจ้าของ บังนัส ฟิวเจอร์แบนด์

เพลง : คนมีเจ้าของ
ศิลปิน : บังนัส ฟิวเจอร์แบนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังนัส ฟิวเจอร์แบนด์
เรียบเรียง : ฟิวเจอร์แบนด์
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend