คอร์ดเพลง ชอบอยู่คนเดียว อิ้งค์ วรันธร (Ink Waruntorn)

  
Text   


Tune to Eb

G 
ถาม.. 
 
ทำไมเธอเอาแต่
F#m 
ถาม
 
แต่เรื่องเดิมๆ  
Bm 
ซ้ำๆ 
 
ว่ามีคนคุย
B7 
ป่ะ
 
อ้าว.
G 
.. 
 
ก็ตอบเธอไปแล้ว
 
ว่าชอบอยู่คนเ
F#m 
ดียว 
 
ไม่รู้มันแปลกตรงไหน
Bm 
ไม่แคร์อะไร 
 
ไม่เถียงกับใ
B7 
คร 
 
ให้มันต้องปวดหัวป่ะ
G 
ไม่รู้เมื่อไหร่เธอจะ
F#m 
หายสงสัย
Bm 
Search Google ไม่เจอคำ
B7 
ตอบใช่ไหม

Em 
ก็ฉันบอกเธอ
F#m 
แล้วไงว่าชอบอยู่
G 
คนเดียว
 
เธอเ
G 
ดาไม่ออก
F#/Bb 
รึไงก็มีอยู่อย่
Bm 
างเดียว
 
ต้องเ
Am 
คลียร์อีกแค่
E/G# 
ไหน 
 
ต้อง
G 
ชัดอีกแค่ไหน
 
ถึงจ
Em 
ะรู้.. 
 
 
C 

 
ชอบอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ก็หมา
F#m 
ยถึง 
 
ว่าชอบเธอคน
Bm 
เดียว
 
มันไม่  
B7 
get ยังไงก็ เ
G 
ธอนั้นแหล่ะ
F#m 
เออนั้นแหล่ะ 
 
ฉัน
Bm 
ชอบเธอแค่คนเ
B7 
ดียว
 
ชอบอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ก็หมา
F#m 
ยถึง 
 
ว่าชอบเธอคน
Bm 
เดียว
 
ฉันต้อง
B7 
ชี้ตัวเลยไหม 
 
G 
ธอนั้นแหล่ะ
F#m 
เออนั้นแหล่ะ 
 
ฉัน
Bm 
ชอบเธอแค่คนเ
B7 
ดียว

G 
ถาม.. 
 
ฉันขอเปลี่ยนไปเป็นคน
F#m 
ถาม
 
เวลาไม่เจอกับ
Bm 
ฉัน 
 
ชอบอยู่คนเดีย
B7 
วป่ะ
 
แบบที่ไ
G 
ม่ได้แปลว่าเธอ เหงาๆ อยู่
F#m 
คนเดียว
 
แต่ที่
Bm 
มันหมายความว่า 
 
เธอชอบฉันอยู่ค
B7 
นเดียว
G 
ฉันนั้นชอบคนพูด
F#m 
ตรงๆ 
 
เธอรู้ป่ะ
Bm 
แบบที่ฉันพูดไปต
B7 
รงๆ 
 
เมื่อกี้อ่ะ

Em 
ก็ฉันบอกเธอ
F#m 
แล้วไงว่าชอบอยู่
G 
คนเดียว
 
เธอเ
G 
ดาไม่ออก
F#/Bb 
รึไงก็มีอยู่อย่
Bm 
างเดียว
 
ต้องเ
Am 
คลียร์ 
 
อีกแค่
E/G# 
ไหน 
 
ต้อง
G 
ชัดอีกแค่ไหน
 
ถึงจ
Em 
ะรู้.. 
 
 
C 

 
ชอบอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ก็หมา
F#m 
ยถึง 
 
ว่าชอบเธอคน
Bm 
เดียว
 
มันไม่  
B7 
get ยังไงก็ เ
G 
ธอนั้นแหล่ะ
F#m 
เออนั้นแหล่ะ 
 
ฉัน
Bm 
ชอบเธอแค่คนเ
B7 
ดียว
 
ชอบอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ก็หมา
F#m 
ยถึง 
 
ว่าชอบเธอคน
Bm 
เดียว
 
ฉันต้อง
B7 
ชี้ตัวเลยไหม 
 
G 
ธอนั้นแหล่ะ
F#m 
เออนั้นแหล่ะ 
 
ฉัน
Bm 
ชอบเธอแค่คนเ
B7 
ดียว

INSTRU | G Em | F#m B7 |
INSTRU | G F#m | Bm B7 |

 
ชอบอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ก็หมา
F#m 
ยถึง 
 
ว่าชอบเธอคน
Bm 
เดียว
 
มันไม่  
B7 
get ยังไงก็ เ
G 
ธอนั้นแหล่ะ
F#m 
เออนั้นแหล่ะ 
 
ฉัน
Bm 
ชอบเธอแค่คนเ
B7 
ดียว
 
ชอบอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ก็หมา
F#m 
ยถึง 
 
ว่าชอบเธอคน
Bm 
เดียว
 
ฉันต้อง
B7 
ชี้ตัวเลยไหม 
 
G 
ธอนั้นแหล่ะ
F#m 
เออนั้นแหล่ะ 
 
ฉัน
Bm 
ชอบเธอแค่คนเ
B7 
ดียว

 
ชอบอยู่คนเ
G 
ดียว
 
ก็หมา
F#m 
ยถึง 
 
ว่าชอบเธอคนเ
Bm 
ดียว
 
ฉันต้อง
B7 
ชี้ตัวเลยไหม 
 
G 
ธอนั้นแหล่ะ
F#m 
เออนั้นแหล่ะ
 
ฉัน
Bm 
ชอบเธ
Bbm 
อแค่คนเ
Am 
ดียว 
 
 
D7 
 
เข้าใจป่ะ..
 

OUTRO | G F#m | Bm B7 |


ถาม.. ทำไมเธอเอาแต่ถาม
แต่เรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ ว่ามีคนคุยป่ะ
อ้าว… ก็ตอบเธอไปแล้ว
ว่าชอบอยู่คนเดียว ไม่รู้มันแปลกตรงไหน
ไม่แคร์อะไร ไม่เถียงกับใคร ให้มันต้องปวดหัวป่ะ
ไม่รู้เมื่อไหร่เธอจะหายสงสัย
Search google ไม่เจอคำตอบใช่ไหม

ก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าชอบอยู่คนเดียว
เธอเดาไม่ออกรึไงก็มีอยู่อย่างเดียว
ต้องเคลียร์อีกแค่ไหน ต้องชัดอีกแค่ไหน
ถึงจะรู้..

ชอบอยู่คนเดียว
ก็หมายถึง ว่าชอบเธอคนเดียว
มันไม่ get ยังไงก็ เธอนั้นแหล่ะ
เออนั้นแหล่ะ ฉันชอบเธอแค่คนเดียว
ชอบอยู่คนเดียว
ก็หมายถึง ว่าชอบเธอคนเดียว
ฉันต้องชี้ตัวเลยไหม เธอนั้นแหล่ะ
เออนั้นแหล่ะ ฉันชอบเธอแค่คนเดียว

ถาม.. ฉันขอเปลี่ยนไปเป็นคนถาม
เวลาไม่เจอกับฉัน ชอบอยู่คนเดียวป่ะ
แบบที่ไม่ได้แปลว่าเธอ เหงาๆ อยู่คนเดียว
แต่ที่มันหมายความว่า เธอชอบฉันอยู่คนเดียว
ฉันนั้นชอบคนพูดตรงๆ เธอรู้ป่ะ
แบบที่ฉันพูดไปตรงๆ เมื่อกี้อ่ะ

ก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าชอบอยู่คนเดียว
เธอเดาไม่ออกรึไงก็มีอยู่อย่างเดียว
ต้องเคลียร์ อีกแค่ไหน ต้องชัดอีกแค่ไหน
ถึงจะรู้..

ชอบอยู่คนเดียว
ก็หมายถึง ว่าชอบเธอคนเดียว
มันไม่ get ยังไงก็ เธอนั้นแหล่ะ
เออนั้นแหล่ะ ฉันชอบเธอแค่คนเดียว
ชอบอยู่คนเดียว
ก็หมายถึง ว่าชอบเธอคนเดียว
ฉันต้องชี้ตัวเลยไหม เธอนั้นแหล่ะ
เออนั้นแหล่ะ ฉันชอบเธอแค่คนเดียว

( ดนตรี )

ชอบอยู่คนเดียว
ก็หมายถึง ว่าชอบเธอคนเดียว
มันไม่ get ยังไงก็ เธอนั้นแหล่ะ
เออนั้นแหล่ะ ฉันชอบเธอแค่คนเดียว
ชอบอยู่คนเดียว
ก็หมายถึง ว่าชอบเธอคนเดียว
ฉันต้องชี้ตัวเลยไหม เธอนั้นแหล่ะ
เออนั้นแหล่ะ ฉันชอบเธอแค่คนเดียว

ชอบอยู่คนเดียว
ก็หมายถึง ว่าชอบเธอคนเดียว
ฉันต้องชี้ตัวเลยไหม เธอนั้นแหล่ะ
เออนั้นแหล่ะ
ฉันชอบเธอแค่คนเดียว
เข้าใจป่ะ..

มิวสิควิดีโอ ชอบอยู่คนเดียว อิ้งค์ วรันธร

เพลง : ชอบอยู่คนเดียว
ศิลปิน : อิ้งค์ วรันธร (Ink Waruntorn)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana
เรียบเรียง : Machina
ติดต่องานแสดง : 062 4949 583
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend