คอร์ดเพลง ไม่หรอยเลย มอร์แกน

  
Text   


INTRO | E A | B E |
INTRO | E A | B E | E |

E 
  โอ๊ยทรมาน 
 
A 
จ็บที่สุดเหมือนหนามทิ่มแทงใจ
E 
  โอ๊ยเจ็บอิตาย 
 
 
A 
คนใจร้ายฆ่าฉันด้วยน้ำคำ
E 
  ไหนบอกว่ารัก 
 
 
A 
จะมีแค่ฉันคนเดียวไม่มีใคร
E 
  หลอกกันทำไม 
 
 
A 
ว่ารักหมดใจสุดท้ายแอบมีค
F#m 
นอื่น 
 
 
Gm 

G#m 
พาไปนู้พาไปนี้ 
 
เธอคงเห็นฉันเป็น
F#m 
ควาย 
 
 
Gm 
G#m 
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนคนทางนี้จะเป็นอย่า
F#m 
งไร 
 
 
Gm 
G#m 
เธอตอบกลับมาคำเดียวทำให้อกฉันแทบแตกส
A 
ลาย
 
กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูซ้ายบัดสีจ้
B 
าน

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย
 
ของนายไม่หรอยเ
E 
ลย 
 
 
A 
 
B 
 
E 

E 
  โอ๊ยเจ็บอิตาย 
 
 
A 
คนใจร้ายฆ่าฉันด้วยน้ำคำ
E 
  หลอกกันทำไม 
 
 
A 
ว่ารักหมดใจสุดท้ายแอบมีค
F#m 
นอื่น 
 
 
Gm 

G#m 
พาไปนู้พาไปนี้ 
 
เธอคงเห็นฉันเป็น
F#m 
ควาย 
 
 
Gm 
G#m 
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนคนทางนี้จะเป็นอย่า
F#m 
งไร 
 
 
Gm 
G#m 
เธอตอบกลับมาคำเดียวทำให้อกฉันแทบแตกส
A 
ลาย
 
กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูซ้ายบัดสีจ้
B 
าน

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย
 
ของนายไม่หรอยเ
E 
ลย..

INSTRU | E | G#m | A B | E |
INSTRU | E G#m | C#m | A | B |

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย

 
อยู่กับฉันมันไม่ได้แ
E 
รง 
 
อยู่กับฉันมันไม่ได้
G#m 
หรอย
 
สุดที่รักเลยเทคะแ
A 
นนความพิศว
B 
าสให้เขาคน
E 
นั้น
 
อยู่กับเราไม่ได้แร
E 
งอก 
 
ไม่มีไ
G#m 
หรให้เธอเห
C#m 
มือนมัน
 
เจ็บกว่าก
A 
ารที่บอกลากันคือคำลงท้
B 
าย
 
ของนายไม่หรอยเ
E 
ลย..

OUTRO | E A | B E |
OUTRO | E A | B E | E |


โอ๊ยทรมาน เจ็บที่สุดเหมือนหนามทิ่มแทงใจ
โอ๊ยเจ็บอิตาย คนใจร้ายฆ่าฉันด้วยน้ำคำ
ไหนบอกว่ารัก จะมีแค่ฉันคนเดียวไม่มีใคร
หลอกกันทำไม ว่ารักหมดใจสุดท้ายแอบมีคนอื่น

พาไปนู้พาไปนี้ เธอคงเห็นฉันเป็นควาย
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนคนทางนี้จะเป็นอย่างไร
เธอตอบกลับมาคำเดียวทำให้อกฉันแทบแตกสลาย
กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูซ้ายบัดสีจ้าน

อยู่กับฉันมันไม่ได้แรง อยู่กับฉันมันไม่ได้หรอย
สุดที่รักเลยเทคะแนนความพิศวาสให้เขาคนนั้น
อยู่กับเราไม่ได้แรงอก ไม่มีไหรให้เธอเหมือนมัน
เจ็บกว่าการที่บอกลากันคือคำลงท้าย
ของนายไม่หรอยเลย

โอ๊ยเจ็บอิตาย คนใจร้ายฆ่าฉันด้วยน้ำคำ
หลอกกันทำไม ว่ารักหมดใจสุดท้ายแอบมีคนอื่น

พาไปนู้พาไปนี้ เธอคงเห็นฉันเป็นควาย
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนคนทางนี้จะเป็นอย่างไร
เธอตอบกลับมาคำเดียวทำให้อกฉันแทบแตกสลาย
กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูซ้ายบัดสีจ้าน

อยู่กับฉันมันไม่ได้แรง อยู่กับฉันมันไม่ได้หรอย
สุดที่รักเลยเทคะแนนความพิศวาสให้เขาคนนั้น
อยู่กับเราไม่ได้แรงอก ไม่มีไหรให้เธอเหมือนมัน
เจ็บกว่าการที่บอกลากันคือคำลงท้าย
ของนายไม่หรอยเลย

ดนตรี

อยู่กับฉันมันไม่ได้แรง อยู่กับฉันมันไม่ได้หรอย
สุดที่รักเลยเทคะแนนความพิศวาสให้เขาคนนั้น
อยู่กับเราไม่ได้แรงอก ไม่มีไหรให้เธอเหมือนมัน
เจ็บกว่าการที่บอกลากันคือคำลงท้าย

อยู่กับฉันมันไม่ได้แรง อยู่กับฉันมันไม่ได้หรอย
สุดที่รักเลยเทคะแนนความพิศวาสให้เขาคนนั้น
อยู่กับเราไม่ได้แรงอก ไม่มีไหรให้เธอเหมือนมัน
เจ็บกว่าการที่บอกลากันคือคำลงท้าย
ของนายไม่หรอยเลย

มิวสิควิดีโอ ไม่หรอยเลย มอร์แกน

เพลง : ไม่หรอยเลย
ศิลปิน : มอร์แกน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสือเก้า
เรียบเรียง : มอร์แกน
ติดต่องานแสดง : 081-082-6999
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend