คอร์ดเพลง คำว่ารักของฉันถูกเขียนด้วยหยดน้ำตา O-Pavee (โอ-ปวีร์) x Portrait

  
Text   


INTRO | G | D/F# | Em | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
   
ฉันรู้ว่ารักแท้
D/F# 
มีอยู่จริง
 
   
Em 
ไม่เคยจะสงสั
Bm 
 
   
ไม่ใช่เพราะฉันเค
ยได้มา
 
   แต่เพราะฉั
Am 
นนั้นเคยให้
ไป

 
   
แต่ทุกครั้งที่ฉั
D/F# 
นมีความรัก
 
   
Em 
ทุ่มเทสักแค่
Bm 
ไหน
 
   
สิ่งท่ีฉันนั้น
ได้คืนมา
 
   ไม่ใช่รั
Am 
กแท้อย่างที่เคยฝัน
ไว้

 
มีแต่ผิ
Em 
ดหวัง 
 
มีแต่น้ำ
Bm 
ตา 
 
(รักแล้วเจ็บเหลือเกิน)
 
สิ่งที่ได้
มา 
 
มีแต่เสีย
ใจ 
 
(เจอแต่คนที่ทำร้ายหัวใจ)
 
มีแต่ปวด
Em 
ร้าว 
 
และความร้า
Bm 
วราน 
 
(รักแท้อยู่ที่ใด)
 
และท
รมาน 
 
จนมันท
นไม่ไหว 
 
(ยังไม่เคยจะเจอสักที)

 
คำว่ารั
กของฉันถูกเขี
Bm 
ยนด้วยหยดน้ำต
Em 
 
กี่ครั้
งมีใครเข้ามาก็ทำให้เจ็
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
และจ
Bm 
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
ต้องเจ
Am 
อความรักพังๆ 
 
อีกนานแค่ไห

 
อยากให้รั
กของฉัน
 
ถูกเขี
Bm 
ยนด้วยความซึ้
Em 
งใจ
 
ได้ไห
มให้โลกใบ
นี้ 
 
ใจดี
Bm 
กับฉันสักครั้
Am 
 
ได้พบ
รักแท้จากสักคน

INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | G | D/F# | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
เป็นคนพ่
Em 
ายแพ้ 
 
คนไม่เข้
Bm 
าตา 
 
(รักแล้วเจ็บเหลือเกิน)
 
คนที่ไร้
ค่า 
 
คนที่ไม่
ใช่ 
 
(เจอกี่คนเจ็บจนไม่เข้าใจ)
 
พยา
Em 
ยามแล้ว 
 
ยังเจ็บ
Bm 
ทุกที 
 
(รักแท้อยู่ที่ใด)
 
อยากพอ
เสียที 
 
รักที่ดี
อยู่ไหน 
 
(วอนขอดาวช่วยบอกฉันที)

 
คำว่ารั
กของฉันถูกเขี
Bm 
ยนด้วยหยดน้ำต
Em 
 
กี่ครั้
งมีใครเข้ามาก็ทำให้เจ็
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
และจ
Bm 
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
ต้องเจ
Am 
อความรักพังๆ 
 
อีกนานแค่ไห

 
อยากให้รั
กของฉัน
 
ถูกเขี
Bm 
ยนด้วยความซึ้
Em 
งใจ
 
ได้ไห
มให้โลกใบ
นี้ 
 
ใจดี
Bm 
กับฉันสักครั้
Am 
 
ได้พบ
รักแท้จากสักคน

OUTRO | G | D/F# | Em | Bm |
OUTRO | C | Bm | Am | D | D | G |


ฉันรู้ว่ารักแท้มีอยู่จริง
ไม่เคยจะสงสัย
ไม่ใช่เพราะฉันเคยได้มา
แต่เพราะฉันนั้นเคยให้ไป

แต่ทุกครั้งที่ฉันมีความรัก
ทุ่มเทสักแค่ไหน
สิ่งท่ีฉันนั้นได้คืนมา
ไม่ใช่รักแท้อย่างที่เคยฝันไว้

มีแต่ผิดหวัง มีแต่น้ำตา (รักแล้วเจ็บเหลือเกิน)
สิ่งที่ได้มา มีแต่เสียใจ (เจอแต่คนที่ทำร้ายหัวใจ)
มีแต่ปวดร้าว และความร้าวราน (รักแท้อยู่ที่ใด)
และทรมาน จนมันทนไม่ไหว (ยังไม่เคยจะเจอสักที)

คำว่ารักของฉันถูกเขียนด้วยหยดน้ำตา
กี่ครั้งมีใครเข้ามาก็ทำให้เจ็บแบบเดิมทุกครั้ง
และจบแบบเดิมทุกครั้ง
ต้องเจอความรักพังๆ อีกนานแค่ไหน

อยากให้รักของฉัน
ถูกเขียนด้วยความซึ้งใจ
ได้ไหมให้โลกใบนี้ ใจดีกับฉันสักครั้ง
ได้พบรักแท้จากสักคน

( ดนตรี )

เป็นคนพ่ายแพ้ คนไม่เข้าตา (รักแล้วเจ็บเหลือเกิน)
คนที่ไร้ค่า คนที่ไม่ใช่ (เจอกี่คนเจ็บจนไม่เข้าใจ)
พยายามแล้ว ยังเจ็บทุกที (รักแท้อยู่ที่ใด)
อยากพอเสียที รักที่ดีอยู่ไหน (วอนขอดาวช่วยบอกฉันที)

คำว่ารักของฉันถูกเขียนด้วยหยดน้ำตา
กี่ครั้งมีใครเข้ามาก็ทำให้เจ็บแบบเดิมทุกครั้ง
และจบแบบเดิมทุกครั้ง
ต้องเจอความรักพังๆ อีกนานแค่ไหน

อยากให้รักของฉัน
ถูกเขียนด้วยความซึ้งใจ
ได้ไหมให้โลกใบนี้ ใจดีกับฉันสักครั้ง
ได้พบรักแท้จากสักคน

มิวสิควิดีโอ คำว่ารักของฉันถูกเขียนด้วยหยดน้ำตา

เพลง : คำว่ารักของฉันถูกเขียนด้วยหยดน้ำตา
ศิลปิน : O-Pavee (โอ-ปวีร์) x Portrait
เนื้อร้อง/ทำนอง : Portrait
เรียบเรียง : Ardsanai Ardsakul,
Chodchapak Pholthanachod, Portrait
ติดต่องานแสดง : 062 4949 583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend