คอร์ดเพลง แล้วแต่คุณฉันใด แล้วแต่ใจฉันนั้น Something Sweet

  
Text   


 
เขียนจดหมา
ย.. 
 
ฝากใครคนหนึ่
Dm 
 
ใจความหวานซึ้
Gm 
ง.. 
 
ติดตรึงทรวงใน

 
มอบดอกไม้
.. 
 
ช่อน้อยช่อให
Dm 
ญ่
 
แทนความห่วงใ
Gm 
ย.. 
 
แทนใจให้กั

 
อยากจะรู้
Gm 
.. 
 
ก็อาจดูไม่เหมาะส
Am 
 
หากเอ่ยคำนั้นให้คุณได้เชย
Gm 
ชม..
 
จะขื่นขมหรือสมใ
Bb 

 
มีใครหรือยั
งหนอคุณ 
 
หรือคุณเป็นคุ
Dm 
ณของใคร
 
อย่าหอบ อย่าหว
Gm 
งดวงใจ 
 
ให้ผมเป็นใค
รของคุณ

 
จะทำไม่รู้
หรือไร 
 
สัมผัสเยื่อใ
Dm 
ยไออุ่น
 
ที่มอบที่หมา
Gm 
ยให้คุณ 
 
ก็แล้วแต่คุ
ณ..ฉันใด

INSTRU | F | F | Dm | Dm |
INSTRU | Gm | Gm | C | C |
INSTRU | Eb | Gm | Cm | F |

 
เป็นความหม
Bb 
าย.. 
 
จากวันที่เราสองเรามาเคีย
Gm 
งใกล้
 
ดวงตาประสบพบดว
Cm 
งใจ 
 
ก็เลยเผลอไปกับสา
ยตา

 
มีใครหรือยั
Bb 
งหนอคุณ 
 
หรือคุ
Gm 
ณเป็นคุณของใคร
 
อย่าหอบ อย่าหว
Cm 
งดวงใจ 
 
ให้ผมเป็นใค
รของคุณ

 
จะทำไม่รู้
Bb 
หรือไร 
 
สัมผัสเยื่อใย
Gm 
ไออุ่น
 
ที่มอบ ที่หมา
Cm 
ยให้คุณ 
 
ก็แล้วแต่คุ
ณ..ฉันใด

INSTRU | Bb | Bb | Gm | Gm |
INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |

 
มีใครหรือยั
งหนอคุณ 
 
หรือคุณเป็นคุณ
Dm 
ของใคร
 
ได้โปรดเฉล
Gm 
ยความใน 
 
คุณคงมีใคร
ของคุณ
 
และหากคุณรู้
ว่าใคร 
 
เปี่ยมด้วยหัวใ
Dm 
จไออุ่น
 
จะทำเฉยช
Gm 
าทารุณ 
 
ก็แล้วแต่คุ
ณ.. 
 
ฉันใ
ด..


เขียนจดหมาย.. ฝากใครคนหนึ่ง
ใจความหวานซึ้ง.. ติดตรึงทรวงใน

มอบดอกไม้.. ช่อน้อยช่อใหญ่
แทนความห่วงใย.. แทนใจให้กัน

อยากจะรู้.. ก็อาจดูไม่เหมาะสม
หากเอ่ยคำนั้นให้คุณได้เชยชม..
จะขื่นขมหรือสมใจ

มีใครหรือยังหนอคุณ หรือคุณเป็นคุณของใคร
อย่าหอบ อย่าหวงดวงใจ ให้ผมเป็นใครของคุณ

จะทำไม่รู้หรือไร สัมผัสเยื่อใยไออุ่น
ที่มอบที่หมายให้คุณ ก็แล้วแต่คุณ..ฉันใด

( ดนตรี )

เป็นความหมาย.. จากวันที่เราสองเรามาเคียงใกล้
ดวงตาประสบพบดวงใจ ก็เลยเผลอไปกับสายตา

มีใครหรือยังหนอคุณ หรือคุณเป็นคุณของใคร
อย่าหอบ อย่าหวงดวงใจ ให้ผมเป็นใครของคุณ

จะทำไม่รู้หรือไร สัมผัสเยื่อใยไออุ่น
ที่มอบ ที่หมายให้คุณ ก็แล้วแต่คุณ..ฉันใด

( ดนตรี )

มีใครหรือยังหนอคุณ หรือคุณเป็นคุณของใคร
ได้โปรดเฉลยความใน คุณคงมีใครของคุณ
และหากคุณรู้ว่าใคร เปี่ยมด้วยหัวใจไออุ่น
จะทำเฉยชาทารุณ ก็แล้วแต่คุณ.. ฉันใด..

มิวสิควิดีโอ แล้วแต่คุณฉันใด แล้วแต่ใจฉันนั้น Something Sweet

เพลง : แล้วแต่คุณฉันใด แล้วแต่ใจฉันนั้น
ศิลปิน : Something Sweet
เนื้อร้อง : ธมณ ธีรพิชญ์พงษ์
ทำนอง : พัชรพล นามไพร / ธมณ ธีรพิชญ์พงษ์ / ปราชญ์ อนุศิลป์
ติดต่อ : facebook.com/somesomeweetweet
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend