คอร์ดเพลง โลโล พี สะเดิด

  
Text   


INTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |
INTRO | F C | Dm | F C | Dm |

 
คนโซๆ
 มาดโลๆ
 โก๋บ้าน
Dm 
นอก
 
ล้างส
Dm 
ต็อก ลดราค
า ใครจะมา
สน
 
ใจมอ
ซอ เฝ้ารอใครสักค
Dm 
 
ที่พร้อมจะฝ่า
Bb 
ลมฝนไปด้วยกั

 
จนพบเธ
อ ฉันก็เจ
อคนที่รัก
Dm 
มาก
 
ที่ไม่กลัว
Dm 
ความลำบา
ก ฝากใจร่ว
มทางฝัน
 
คอยให้รักแท้
 ดูแลซึ่งกันและ
Dm 
กัน
 
ยิ่งผูกพั
Gm 
น ยิ่งนาน ก็ยิ่งมั่
นใจ

 
หากฉันเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..  
Am 
   ซึ่งแปลว่ารัก
Dm 
จริง

 
คนโซๆ
 มาดโลๆ
 โก๋บ้าน
Dm 
นอก
 
ปิดส
Dm 
ต็อก ล็อกหัวใจ
 ไม่ให้ใคร
สุงสิง
 
ในวัน
นี้ มีเธอที่รัก
Dm 
จริง
 
คือทุกสิ่
Bb 
ง..ที่เรียกว่าสำคั
ญ..กับหัวใจ..

 
หากฉันเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..  
Am 
   ซึ่งแปลว่ารัก
Dm 
จริง

INSTRU | F C | Dm | Dm C | F |
INSTRU | G | Dm | C Am | Bb |

 
หากฉั
นเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..

 
หากฉั
นเป็นคุณปู่
Am 
 อยากมีเธอเป็นคุณย่
Dm 
 
หากฉันเป็นคุณต
Gm 
า อยากมีเธอเป็นคุณยา
 
อยากให้เร
าคู่กัน..อย่างนี้
Am 
ตลอดไ
Dm 
 
คือคำยืนยั
Gm 
นของใจ..  
Am 
   ซึ่งแปลว่ารัก
Dm 
จริง

OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |


คนโซโซ มาดโลโล โก๋บ้านนอก
ล้างสต็อก ลดราคา ใครจะมาสน

ใจมอซอ เฝ้ารอใครสักคน
ที่พร้อมจะฝ่าลมฝนไปด้วยกัน

จนพบเธอ ฉันก็เจอคนที่รักมาก
ที่ไม่กลัวความลำบาก ฝากใจร่วมทางฝัน
คอยให้รักแท้ ดูแลซึ่งกันและกัน
ยิ่งผูกพัน ยิ่งนาน ก็ยิ่งมั่นใจ

หากฉันเป็นคุณปู่ อยากมีเธอเป็นคุณย่า
หากฉันเป็นคุณตา อยากมีเธอเป็นคุณยาย
อยากให้เราคู่กัน..อย่างนี้ตลอดไป
คือคำยืนยันของใจ.. ซึ่งแปลว่ารักจริง

คนโซ ๆ มาดโล ๆ โก๋บ้านนอก
ปิดสต็อก ล็อกหัวใจ ไม่ให้ใครสุงสิง
ในวันนี้ มีเธอที่รักจริง
คือทุกสิ่ง..ที่เรียกว่าสำคัญ..กับหัวใจ

หากฉันเป็นคุณปู่ อยากมีเธอเป็นคุณย่า
หากฉันเป็นคุณตา อยากมีเธอเป็นคุณยาย
อยากให้เราคู่กัน..อย่างนี้ตลอดไป
คือคำยืนยันของใจ.. ซึ่งแปลว่ารักจริง

( ดนตรี )

หากฉันเป็นคุณปู่ อยากมีเธอเป็นคุณย่า
หากฉันเป็นคุณตา อยากมีเธอเป็นคุณยาย
อยากให้เราคู่กัน..อย่างนี้ตลอดไป
คือคำยืนยันของใจ.. ซึ่งแปลว่ารักจริง

หากฉันเป็นคุณปู่ อยากมีเธอเป็นคุณย่า
หากฉันเป็นคุณตา อยากมีเธอเป็นคุณยาย
อยากให้เราคู่กัน..อย่างนี้ตลอดไป
คือคำยืนยันของใจ.. ซึ่งแปลว่ารักจริง

มิวสิควิดีโอ โลโล พี สะเดิด

เพลง : โลโล
ศิลปิน : พี สะเดิด
ติดต่องานแสดง : 0-2669-9966
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend