คอร์ดเพลง แค่นี้ก็ดีพอ ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | G | C B | G | D |

 
ไม่
ต้องรวยล้นฟ้า 
 
ขอ
แค่พอมีกิน  
 
ไม่
ต้องมีหนี้สิน 
 
ขอแค่เท่านี้
 
ไม่
ต้องเป็นดารา 
 
ขอ
แค่เป็นคนดี
 
ได้เท่า
นี้.. 
 
ก็ดีใจแล้
Gsus4 
ว.. 
 
 

 
ไม่
ต้องสุขเหลือหลาย 
 
อย่า
เจ็บไข้ก็พอ 
 
 
 
ไม่
ต้องไปหาหมอ 
 
นอนป่วยทั้ง
ปี
 
ไม่ต้อ
งมีเพื่อนเยอะแยะ 
 
ขอ
แค่เพื่อนดี 
 
 
ได้เท่า
นี้.. 
 
ก็ดีใจแล้
Gsus4 
ว.. 
 
 

 
สุขทุ
Em 
กข์มันเป็นแค่เรื่องสมมุ
ติ
 
ตั
ดสินด้วยอะไร
 
สุขทุ
Em 
กข์จะเอาอะไรมาวั
ด ตั
ดสินได้อย่างไร
 
ก็แล้วแต่ค
A7 
น.. 
 
ก็แล้วแต่ใค
ร..
 
ก็แล้วแต่ใจ
หนอ..

 
บ้า
นไม่ต้องเลิศหรู 
 
ก็ดู
เหมือนเป็นสวรรค์ 
 
 
 
แค่
มีเธอและฉัน 
 
สองคนเท่า
D7 
นี้
 
ไม่
จำเป็นต้องสวย 
 
แต่ขอ
แค่เป็นคนดี
 
ได้เท่า
D7 
นี้.. 
 
ก็ดีใจแล้
Gsus4 
ว.. 
 
 

 
ค่มีคนที่เรารัก
 
Am 
ค่มีคนที่รักเรา 
 
ก็เท่านี้
.. 
 
โฮโอ..

INSTRU | G | C B | G | D |
INSTRU | G | C | D | Gsus4 G |

 
สุขทุ
Em 
กข์มันเป็นแค่เรื่องสมมุ
ติ
 
ตั
ดสินด้วยอะไร
 
สุขทุ
Em 
กข์จะเอาอะไรมาวั
ด ตั
ดสินได้อย่างไร
 
ก็แล้วแต่ค
A7 
น.. 
 
ก็แล้วแต่ใค
ร..
 
ก็แล้วแต่ใจ
หนอ..

 
บ้า
นไม่ต้องเลิศหรู 
 
ก็ดู
เหมือนเป็นสวรรค์ 
 
 
 
แค่
มีเธอและฉัน 
 
สองคนเท่า
D7 
นี้
 
ไม่
จำเป็นต้องสวย 
 
แต่ขอ
แค่เป็นคนดี
 
ได้เท่า
นี้.. 
 
ก็ดีใจแล้
Gsus4 
ว.. 
 
 

OUTRO | G |


ไม่ต้องรวยล้นฟ้า ขอแค่พอมีกิน
ไม่ต้องมีหนี้สิน ขอแค่เท่านี้
ไม่ต้องเป็นดารา ขอแค่เป็นคนดี
ได้เท่านี้.. ก็ดีใจแล้ว..

ไม่ต้องสุขเหลือหลาย อย่าเจ็บไข้ก็พอ
ไม่ต้องไปหาหมอ นอนป่วยทั้งปี
ไม่ต้องมีเพื่อนเยอะแยะ ขอแค่เพื่อนดี ๆ
ได้เท่านี้.. ก็ดีใจแล้ว..

สุขทุกข์มันเป็นแค่เรื่องสมมุติ
ตัดสินด้วยอะไร
สุขทุกข์จะเอาอะไรมาวัดตัดสินได้อย่างไร
ก็แล้วแต่คน.. ก็แล้วแต่ใคร..
ก็แล้วแต่ใจหนอ..

บ้านไม่ต้องเลิศหรู ก็ดูเหมือนเป็นสวรรค์
แค่มีเธอและฉัน สองคนเท่านี้
ไม่จำเป็นต้องสวย แต่ขอแค่เป็นคนดี
ได้เท่านี้.. ก็ดีใจแล้ว..

แค่มีคนที่เรารัก
แค่มีคนที่รักเรา ก็เท่านี้.. โฮโอ..

( ดนตรี )

สุขทุกข์มันเป็นแค่เรื่องสมมุติ
ตัดสินด้วยอะไร
สุขทุกข์จะเอาอะไรมาวัดตัดสินได้อย่างไร
ก็แล้วแต่คน.. ก็แล้วแต่ใคร..
ก็แล้วแต่ใจหนอ..

บ้านไม่ต้องเลิศหรู ก็ดูเหมือนเป็นสวรรค์
แค่มีเธอและฉัน สองคนเท่านี้
ไม่จำเป็นต้องสวย แต่ขอแค่เป็นคนดี
ได้เท่านี้.. ก็ดีใจแล้ว..

มิวสิควิดีโอ แค่นี้ก็ดีพอ ไท ธนาวุฒิ

เพลง : แค่นี้ก็ดีพอ
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend