คอร์ดเพลง ดูเธอไม่เสียใจ Nixeen9

  
Text   


 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจะ
Cm 
จากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว

Bb 
  พยายามไม่
Gm 
ทักไป
 
  พยายามไม่ใก
Eb 
ล้เธอ
 
  แอบห
F 
วังว่าเธอจะคิดถึงฉัน

Gm 
แต่ทำไมเธอดูเหมือนไม่ใส่ใจ
Dm 
ดูสบายดี 
 
ไม่สนไม่แคร์
 
ไม่
Gm 
มีฉันดูแลก็เหมือนไม่เป็นไร
 
ห่างไ
Dm 
กลกันทุกที 
 
และใ
Eb 
น..วัน
F 
นี้

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่เ
Eb 
ห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจะ
Cm 
จากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว 
 
ฉันคงไม่เหมือ
Bb 
นเธอ

Bb 
  กลายเป็นฉันที่เ
Gm 
สียใจ
 
  กลายเป็นฉันที่อ่อ
Eb 
นไหว
 
  ต้องเห
F 
งา ต้องเศร้า ถ้าไม่มีเธอ

Gm 
แต่ทำไมเธอดูเหมือนไม่ใส่ใจ
Dm 
ดูสบายดี 
 
ไม่สนไม่แคร์
 
ไม่
Gm 
มีฉันดูแลก็เหมือนไม่เป็นไร
 
ห่างไ
Dm 
กลกันทุกที 
 
และใ
Eb 
น..วัน
F 
นี้

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจ
Cm 
ะจากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว 
 
ฉันคงไม่เหมือ
 
นเธอ

INSTRU | Bb Dm | Gm F | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb Dm | Gm F | Eb Dm | Cm F |

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจ
Cm 
ะจากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจ
Cm 
ะจากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว 
 
ฉันคงไม่เหมือ
 
นเธอ

OUTRO | Bb Dm | Gm F | Eb Dm | Cm F |


ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
เท่าที่เห็นเธอยังสนุก ไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไร
ถ้าฉันจะจากได้เลยใช่ไหม

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
ต่างจากฉันถ้าเธอจะไป นี่แค่คิดน้ำตาก็ไหล
คงเจ็บทนอยู่ไม่ไหว

พยายามไม่ทักไป พยายามไม่ใกล้เธอ
แอบหวังว่าเธอจะคิดถึงฉัน

แต่ทำไมเธอดูเหมือนไม่ใส่ใจ
ดูสบายดี ไม่สนไม่แคร์
ไม่มีฉันดูแลก็เหมือนไม่เป็นไร
ห่างไกลกันทุกที และในวันนี้

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
เท่าที่เห็นเธอยังสนุก ไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไร
ถ้าฉันจะจากได้เลยใช่ไหม

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
ต่างจากฉันถ้าเธอจะไป นี่แค่คิดน้ำตาก็ไหล
คงเจ็บทนอยู่ไม่ไหว ฉันคงไม่เหมือนเธอ

กลายเป็นฉันที่เสียใจ กลายเป็นฉันที่อ่อนไหว
ต้องเหงา ต้องเศร้า ถ้าไม่มีเธอ

แต่ทำไมเธอดูเหมือนไม่ใส่ใจ
ดูสบายดี ไม่สนไม่แคร์
ไม่มีฉันดูแลก็เหมือนไม่เป็นไร
ห่างไกลกันทุกที และในวันนี้

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
เท่าที่เห็นเธอยังสนุก ไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไร
ถ้าฉันจะจากได้เลยใช่ไหม

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
ต่างจากฉันถ้าเธอจะไป นี่แค่คิดน้ำตาก็ไหล
คงเจ็บทนอยู่ไม่ไหว ฉันคงไม่เหมือนเธอ

ดนตรี

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
เท่าที่เห็นเธอยังสนุก ไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไร
ถ้าฉันจะจากได้เลยใช่ไหม

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
ต่างจากฉันถ้าเธอจะไป นี่แค่คิดน้ำตาก็ไหล
คงเจ็บทนอยู่ไม่ไหว

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
เท่าที่เห็นเธอยังสนุก ไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไร
ถ้าฉันจะจากได้เลยใช่ไหม

ดูเธอไม่เสียใจ ถ้าฉันจะจากไป
ต่างจากฉันถ้าเธอจะไป นี่แค่คิดน้ำตาก็ไหล
คงเจ็บทนอยู่ไม่ไหว ฉันคงไม่เหมือนเธอ

มิวสิควิดีโอ ดูเธอไม่เสียใจ Nixeen9

เพลง : ดูเธอไม่เสียใจ
ศิลปิน : Nixeen9
เรียบเรียง : Nixeen9
ติดต่อ : 089-8827018, 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend