คอร์ดเพลง มาหยังตอนนี้ คะแนน นัจนันท์

  
Text   


INTRO | D A | Bm A |
INTRO | D A | Bm A |

 
คั่นสิถ
D 
ามว่าน้องยังฮักอ้ายบ่ 
 
ตอบเล
A 
ยว่าหลาย
 
คั่นสิถ
G 
ามว่าน้องยังแคร์อ้ายบ่ 
 
ยังอยู่ใ
A 
นใจ

 
แต่กะ
Bm 
ผ่านไปแล้วละ 
 
อ้ายหนี
F#m 
หายไปจากใจ
 
อ้ายบ่เ
G 
คยสิมองข้างใน 
 
ปล่อยถิ่มหัวใ
A 
จจนชา

 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้ 
 
แต่กี้ห
A 
ายไปตายหม่อง
Bm 
ใด๋
 
อ้ายบ่เ
A 
คย 
 
บ่แคร์..
G 
สิใส่ใจ.. 
 
ถิ่มไ
A 
ว้ให้รอ
 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้ 
 
อ้ายหนีห
A 
าย 
 
เฟซไลน์บ่
Bm 
ทัก
 
แชทไป
A 
หาอ้าย
G 
บ่ฮู้จัก 
 
 
A 
ฮักที่เริ่มเลือนลาง
 
น้องขอหย่างทางเก่า
 

INSTRU | D | D |

 
คั่นสิถ
D 
ามว่าน้องยังฮักอ้ายบ่ 
 
ตอบเล
A 
ยว่าหลาย
 
คั่นสิถ
G 
ามว่าน้องยังแคร์อ้ายบ่ 
 
ยังอยู่ใ
A 
นใจ

 
แต่กะ
Bm 
ผ่านไปแล้วละ 
 
อ้ายหนี
F#m 
หายไปจากใจ
 
อ้ายบ่เ
G 
คยสิมองข้างใน 
 
ปล่อยถิ่มหัวใ
A 
จจนชา

 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้ 
 
แต่กี้ห
A/C# 
ายไปตายหม่องใ
Bm 
ด๋
 
อ้ายบ่เ
A 
คย 
 
บ่แคร์..
G 
สิใส่ใจ.. 
 
ถิ่มไ
A 
ว้ให้รอ
 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้ อ้ายหนีห
A/C# 
าย เฟซไลน์บ่
Bm 
ทัก
 
แชทไป
A 
หาอ้าย
G 
บ่ฮู้จัก 
 
 
A 
ฮักที่เริ่มเลือนลาง
 
น้องขอหย่างทางเก่า..
 

INSTRU | D A/C# | Bm A | G | A |
INSTRU | Bm | G |

 
แต่กะ
Bm 
ผ่านไปแล้วละ 
 
อ้ายหนี
F#m 
หายไปจากใจ
 
อ้ายบ่เ
G 
คยสิมองข้างใน 
 
ปล่อยถิ่มหัวใ
A 
จจนชา

 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้ 
 
แต่กี้ห
A/C# 
ายไปตายหม่องใ
Bm 
ด๋
 
อ้ายบ่เ
A 
คย 
 
บ่แคร์..
G 
สิใส่ใจ.. 
 
ถิ่มไ
A 
ว้ให้รอ
 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้ อ้ายหนีห
A/C# 
าย เฟซไลน์บ่
Bm 
ทัก
 
แชทไป
A 
หาอ้าย
G 
บ่ฮู้จัก 
 
 
A 
โฮ..

 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้.. 
 
 
A/C# 
Bm 
 
อ้ายบ่เ
A 
คย 
 
บ่แคร์..
G 
สิใส่ใจ.. 
 
ถิ่มไ
A 
ว้ให้รอ
 
กลับมาอิหยังตอน
D 
นี้ อ้ายหนีห
A/C# 
าย เฟซไลน์บ่
Bm 
ทัก
 
แชทไป
A 
หาอ้าย
G 
บ่ฮู้จัก 
 
 
A 
ฮักที่เริ่มเลือนลาง
 
น้องขอหย่างทางเก่า..
 

OUTRO | D A | Bm A | ( 2 Times ) | D |


คั่นสิถามว่าน้องยังฮักอ้ายบ่ ตอบเลยว่าหลาย
คั่นสิถามว่าน้องยังแคร์อ้ายบ่ ยังอยู่ในใจ

แต่กะผ่านไปแล้วละ อ้ายหนีหายไปจากใจ
อ้ายบ่เคยสิมองข้างใน ปล่อยถิ่มหัวใจจนชา

กลับมาอิหยังตอนนี้ แต่กี้หายไปตายหม่องใด๋
อ้ายบ่เคย บ่แคร์..สิใส่ใจ.. ถิ่มไว้ให้รอ
กลับมาอิหยังตอนนี้ อ้ายหนีหาย เฟซไลน์บ่ทัก
แชทไปหาอ้ายบ่ฮู้จัก ฮักที่เริ่มเลือนลาง
น้องขอหย่างทางเก่า

( ดนตรี )

คั่นสิถามว่าน้องยังฮักอ้ายบ่ ตอบเลยว่าหลาย
คั่นสิถามว่าน้องยังแคร์อ้ายบ่ ยังอยู่ในใจ

แต่กะผ่านไปแล้วละ อ้ายหนีหายไปจากใจ
อ้ายบ่เคยสิมองข้างใน ปล่อยถิ่มหัวใจจนชา

กลับมาอิหยังตอนนี้ แต่กี้หายไปตายหม่องใด๋
อ้ายบ่เคย บ่แคร์..สิใส่ใจ.. ถิ่มไว้ให้รอ
กลับมาอิหยังตอนนี้ อ้ายหนีหาย เฟซไลน์บ่ทัก
แชทไปหาอ้ายบ่ฮู้จัก ฮักที่เริ่มเลือนลาง
น้องขอหย่างทางเก่า..

( ดนตรี )

แต่กะผ่านไปแล้วละ อ้ายหนีหายไปจากใจ
อ้ายบ่เคยสิมองข้างใน ปล่อยถิ่มหัวใจจนชา

กลับมาอิหยังตอนนี้ แต่กี้หายไปตายหม่องใด๋
อ้ายบ่เคย บ่แคร์..สิใส่ใจ.. ถิ่มไว้ให้รอ
กลับมาอิหยังตอนนี้ อ้ายหนีหาย เฟซไลน์บ่ทัก
แชทไปหาอ้ายบ่ฮู้จัก โฮ..

กลับมาอิหยังตอนนี้..
อ้ายบ่เคย บ่แคร์..สิใส่ใจ.. ถิ่มไว้ให้รอ
กลับมาอิหยังตอนนี้ อ้ายหนีหาย เฟซไลน์บ่ทัก
แชทไปหาอ้ายบ่ฮู้จัก ฮักที่เริ่มเลือนลาง
น้องขอหย่างทางเก่า..

มิวสิควิดีโอ มาหยังตอนนี้ คะแนน นัจนันท์

เพลง : มาหยังตอนนี้
ศิลปิน : คะแนน นัจนันท์
เรียบเรียง : กลย์กร สุขหนา
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend