คอร์ดเพลง สบายดีบ่ นุช จิตภักดี

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G A | D A |

 
อาจเป็น
D 
ฟ้าลิขิตลงมา 
 
ให้เฮาต้องไ
Bm 
กล
 
อาจเป็น
G 
ลมพัดพาหัวใจให้จำจา
D 
กกัน
 
หมู่ดวงด
G 
าวเจ้าลอยลิบไกล
 
เห็นบ้างไ
F#m 
หมไผอยู่ตร
Bm 
งนั้น
 
ผู้ที่
Em 
บ่เคยฮู้สิกลับมาพ้อกันมื่
A 
อได๋

 
หากเป็น
D 
ฟ้าลิขิตลงมาให้เฮาต้องไ
Bm 
กล
 
หากเป็น
G 
ลมพัดพาหัวใจให้จำจา
D 
กกัน
 
หมู่ดวงด
G 
าวที่ลอยลิบไกล 
 
ขอได้ไ
F#m 
หมให้ไผ
Bm 
ผู้นั้น
 
เขาได้
Em 
ฟังเสียงเพลงที่แ
A 
ทนแค่ความห่ว
D 
งใย 
 
 
D7 

 
สบายดี
G 
บ่ผู้อยู่ทางนั้น
 
หัวใจหวั่นไ
F#m 
หวกับไผบ่หนอ
 
คนทาง
G 
นี้กี่ปีที่รอ 
 
บ่เคยเบิด
Bm 
หวังยังฮักเสมอ
 
ฝากฟาก
G 
ฟ้าฝากลมฝากดาว
 
เว่าความใน
F#m 
ใจส่งไปถึง
Bm 
เธอ
 
ว่าคนทา
Em 
งนี้ยังฮักเส
A 
มอบ่เคยเปลี่ยน
D 
ไป

INSTRU | G | F#m | G | Bm |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
หากเป็น
D 
ฟ้าลิขิตลงมาให้เฮาต้องไ
Bm 
กล
 
หากเป็น
G 
ลมพัดพาหัวใจให้จำจา
D 
กกัน
 
หมู่ดวงด
G 
าวที่ลอยลิบไกล 
 
ขอได้ไ
F#m 
หมให้ไผ
Bm 
ผู้นั้น
 
เขาได้
Em 
ฟังเสียงเพลงที่แ
A 
ทนแค่ความห่ว
D 
งใย 
 
 
D7 

 
สบายดี
G 
บ่ผู้อยู่ทางนั้น
 
หัวใจหวั่นไ
F#m 
หวกับไผบ่หนอ
 
คนทาง
G 
นี้กี่ปีที่รอ 
 
บ่เคยเบิด
Bm 
หวังยังฮักเสมอ
 
ฝากฟาก
G 
ฟ้าฝากลมฝากดาว
 
เว่าความใน
F#m 
ใจส่งไปถึง
Bm 
เธอ
 
ว่าคนทา
Em 
งนี้ยังฮักเส
A 
มอบ่เคยเปลี่ยน
D 
ไป

 
สบายดี
G 
บ่ผู้อยู่ทางนั้น
 
หัวใจหวั่นไ
F#m 
หวกับไผบ่หนอ
 
คนทาง
G 
นี้กี่ปีที่รอ 
 
บ่เคยเบิด
Bm 
หวังแม้ใจมลาย
 
ฝากฟาก
G 
ฟ้าฝากลมฝากดาว
 
เว่าความใน
F#m 
ใจคนใจ
Bm 
สลาย
 
จากมือ
Em 
นี่จนฮอดมื่
A 
อตายกะบ่เปลี่ย
D 
นไป

 
ห่างสุด
G 
ฟ้าห่างกันซำได๋
 
ห่างกันสุดไ
F#m 
กลยังฮอด
Bm 
เธอ
 
คนทาง
Em 
นี้ยังฮักเส
A 
มอ 
 
แม้อ้าย.
D 
..เปลี่ยนไป


อาจเป็นฟ้าลิขิตลงมา ให้เฮาต้องไกล
อาจเป็นลมพัดพาหัวใจให้จำจากกัน
หมู่ดวงดาวเจ้าลอยลิบไกล
เห็นบ้างไหมไผอยู่ตรงนั้น
ผู้ที่บ่เคยฮู้สิกลับมาพ้อกันมื่อได๋

หากเป็นฟ้าลิขิตลงมาให้เฮาต้องไกล
หากเป็นลมพัดพาหัวใจให้จำจากกัน
หมู่ดวงดาวที่ลอยลิบไกล ขอได้ไหมให้ไผผู้นั้น
เขาได้ฟังเสียงเพลงที่แทนแค่ความห่วงใย

สบายดีบ่ผู้อยู่ทางนั้น
หัวใจหวั่นไหวกับไผบ่หนอ
คนทางนี้กี่ปีที่รอ บ่เคยเบิดหวังยังฮักเสมอ
ฝากฟากฟ้าฝากลมฝากดาว
เว่าความในใจส่งไปถึงเธอ
ว่าคนทางนี้ยังฮักเสมอบ่เคยเปลี่ยนไป

( ดนตรี )

หากเป็นฟ้าลิขิตลงมาให้เฮาต้องไกล
หากเป็นลมพัดพาหัวใจให้จำจากกัน
หมู่ดวงดาวที่ลอยลิบไกล ขอได้ไหมให้ไผผู้นั้น
เขาได้ฟังเสียงเพลงที่แทนแค่ความห่วงใย

สบายดีบ่ผู้อยู่ทางนั้น
หัวใจหวั่นไหวกับไผบ่หนอ
คนทางนี้กี่ปีที่รอ บ่เคยเบิดหวังยังฮักเสมอ
ฝากฟากฟ้าฝากลมฝากดาว
เว่าความในใจส่งไปถึงเธอ
ว่าคนทางนี้ยังฮักเสมอบ่เคยเปลี่ยนไป

สบายดีบ่ผู้อยู่ทางนั้น
หัวใจหวั่นไหวกับไผบ่หนอ
คนทางนี้กี่ปีที่รอ บ่เคยเบิดหวังแม้ใจมลาย
ฝากฟากฟ้าฝากลมฝากดาว
เว่าความในใจคนใจสลาย
จากมือนี่จนฮอดมื่อตายกะบ่เปลี่ยนไป

ห่างสุดฟ้าห่างกันซำได๋
ห่างกันสุดไกลยังฮอดเธอ
คนทางนี้ยังฮักเสมอ แม้อ้าย…เปลี่ยนไป

มิวสิควิดีโอ สบายดีบ่ นุช จิตภักดี

เพลง : สบายดีบ่
ศิลปิน : นุช จิตภักดี
คำร้อง/ทำนอง : กรภัทร พันธาภิรัตน์
อัลบั้ม : หัวครัวมักม่วน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend