คอร์ดเพลง จำเฮ็ดหยัง แอ๊ค ชลชาย

  
Text   


 
อ้ายสิดูแลเ
F 
จ้าให้ดีกว่าเ
G 
ขา
 
เจ้าบ่ต้องไป
Am 
จำว่าไผเฮ็ดให้เจ้
Em 
าเจ็บ
 
เรื่อง
F 
ช้ำๆ 
 
เจ้า
G 
บ่ต้องเก็บ 
 
กะแค่โ
Dm 
ยนมันถิ่มไ
G 

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | F | C | G |

 
อยู่กับเ
C 
ขา 
 
แล้วเฮ็ดให้เจ้าลำบา
Em 
กใจ
 
กะบ่ต้อง
F 
ทน 
 
หันห
G 
ลังแล้วหย่างออก
C 
มา
 
ฮู้อ
F 
ยู่ว่าเขาเฮ็ดให้เ
G 
จ้าเจ็บ 
 
อ้าย
Em 
พร้อมสิซับ
Am 
น้ำตา
 
ในฐา
Dm 
นะผู้ชายคนหนึ่งที่ยัง
G 
ฮักเธอ

C 
บ่ต้องคิดอีหยังให้มันปวด
Em 
ใจ
 
ผ่านไปแ
F 
ล้วให้มันผ่านไ
G 
ปเจ้าบ่ต้อ
C 
งสน
F 
อ้ายสิอยู่ข้าง
Fm 
เจ้า 
 
สิบ่
Em 
เฮ็ดให้เจ้าน้ำ
Am 
ตาหล่น
 
จากใจขอ
Dm 
งคน 
 
ที่
G 
ฮักเจ้าสุดหั
C 
วใจ

 
อาจสิบ่
Dm 
ดีในสายตาไผ
 
แค่
Em 
อ้ายมีเจ้าก็พอ
F 
ขอ..แค่เจ้ามั่
G 
นใจ

 
อ้ายสิดูแลเ
F 
จ้าให้ดีกว่าเ
G 
ขา
 
เจ้าบ่ต้องไป
Am 
จำว่าไผเฮ็ดให้เจ้
Em 
าเจ็บ
 
เรื่อง
F 
ช้ำๆ 
 
เจ้า
G 
บ่ต้องเก็บ 
 
กะแค่โ
Dm 
ยนมันถิ่มไ
G 

 
อ้ายสิดูแลเ
F 
จ้าให้มากกว่าชี
G 
วิต
 
ข่าวที่
Em 
คนคนนี้สิเฮ็
Am 
ดได้
 
ให้เว
Dm 
ลาพิสูจน์ใ
G 
จว่าอ้ายฮั
C 
กเจ้าจริง

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm G | C |

 
อาจสิบ่
Dm 
ดีในสายตาไผ
 
แค่
Em 
อ้ายมีเจ้าก็พอ
F 
ขอ..แค่เจ้ามั่
G 
นใจ..  
A 
โอย…

 
อ้ายสิดูแลเ
G 
จ้าให้ดีกว่าเ
A 
ขา
 
เจ้าบ่ต้องไป
Bm 
จำว่าไผเฮ็ดให้เจ้
F#m 
าเจ็บ
 
เรื่อง
G 
ช้ำๆเจ้า
F#m 
บ่ต้องเก็บ 
 
กะแค่โ
Em 
ยนมันถิ่มไ
A 
 
อ้ายสิดูแลเ
G 
จ้าให้มากกว่าชี
A 
วิต
 
ข่าวที่
F#m 
คนคนนี้สิเฮ็ด
Bm 
ได้
 
ให้เว
Em 
ลาพิสูจน์ใ
A 
จว่าอ้ายฮั
D 
กเจ้าจริง
 
ให้เว
G 
ลาพิสูจน์ใ
A 
จ.. 
 
ว่าอ้ายฮั
D 
กเจ้าจริง

OUTRO | Bm | G | D | A | A | Bm |


อ้ายสิดูแลเจ้าให้ดีกว่าเขา
เจ้าบ่ต้องไปจำว่าไผเฮ็ดให้เจ้าเจ็บ
เรื่องช้ำๆ เจ้าบ่ต้องเก็บ กะแค่โยนมันถิ่มไป

( ดนตรี )

อยู่กับเขา แล้วเฮ็ดให้เจ้าลำบากใจ
กะบ่ต้องทน หันหลังแล้วหย่างออกมา
ฮู้อยู่ว่าเขาเฮ็ดให้เจ้าเจ็บ อ้ายพร้อมสิซับน้ำตา
ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่ยังฮักเธอ

บ่ต้องคิดอีหยังให้มันปวดใจ
ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเจ้าบ่ต้องสน
อ้ายสิอยู่ข้างเจ้า สิบ่เฮ็ดให้เจ้าน้ำตาหล่น
จากใจของคน ที่ฮักเจ้าสุดหัวใจ

อาจสิบ่ดีในสายตาไผ
แค่อ้ายมีเจ้าก็พอ
ขอ..แค่เจ้ามั่นใจ

อ้ายสิดูแลเจ้าให้ดีกว่าเขา
เจ้าบ่ต้องไปจำว่าไผเฮ็ดให้เจ้าเจ็บ
เรื่องช้ำๆ เจ้าบ่ต้องเก็บ กะแค่โยนมันถิ่มไป

อ้ายสิดูแลเจ้าให้มากกว่าชีวิต
ข่าวที่คนคนนี้สิเฮ็ดได้
ให้เวลาพิสูจน์ใจว่าอ้ายฮักเจ้าจริง

( ดนตรี )

อาจสิบ่ดีในสายตาไผ
แค่อ้ายมีเจ้าก็พอ
ขอ..แค่เจ้ามั่นใจ..โอย…

อ้ายสิดูแลเจ้าให้ดีกว่าเขา
เจ้าบ่ต้องไปจำว่าไผเฮ็ดให้เจ้าเจ็บ
เรื่องช้ำๆเจ้าบ่ต้องเก็บ กะแค่โยนมันถิ่มไป

อ้ายสิดูแลเจ้าให้มากกว่าชีวิต
ข่าวที่คนคนนี้สิเฮ็ดได้
ให้เวลาพิสูจน์ใจว่าอ้ายฮักเจ้าจริง

ให้เวลาพิสูจน์ใจ.. ว่าอ้ายฮักเจ้าจริง

มิวสิควิดีโอ จำเฮ็ดหยัง แอ๊ค ชลชาย

เพลง : จำเฮ็ดหยัง
ศิลปิน : แอ๊ค ชลชาย
เรียบเรียง : DHL สตูดิโอ ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องานแสดง : 0647504960
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend