คอร์ดเพลง รอหิดตะ Ball Parinya

  
Text   


INTRO | F G | Em Am |
INTRO | F | G |

 
ทุกวันนี้
..พี่ทำทุกอย่
Em 
าง
 
ถึงหนั
ก..เท่าใด
กะไม่กลั
 
เพื่อเธ
อ.. 
 
พี่จะสร้าง
Em 
ตัว
 
น้องไม่ต้องกลั
ว..ว่าน้องอีน้อยหน้า
ใคร

 
พี่จะทำ
Am 
ทุกอย่าง 
 
เพื่อเราส
Em 
องคน
 
พี่จะสู้
จะทน 
 
ขอแค่มีน้อ
งข้างกาย
 
ขอเพียงน้
Am 
องอยู่กับพี่ 
 
ถึงมันจะไม่
Em 
สบาย
 
อย่าทิ้งพี่
ไปไหน 
 
รอหิดคนดี

 
รู้ตัวว่าไม่มี
..ตอนนี้
Em 
ก็กำลังสร้า
Am 
 
ตอนนี้
กะทำทุกอย่
าง 
 
เพื่อเรา
สองคนให้
ดี
 
อย่าเพิ่งมองข้
าม 
 
อย่าเพิ่งทิ้งกั
นตอนฉันไม่มี
Am 
 
รอสักหิ
ด 
 
รอฉันนะค
นดี..
Em 

 
อยู่กับฉั
Dm 
นได้ไหมตรง
นี้
 
เป็นกำลังใจ
ให้ฉันได้สู้
เพื่อเราสอง
คน

INSTRU | F G | Em Am |
INSTRU | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am |
INSTRU | F | G |

 
พี่จะทำ
Am 
ทุกอย่าง 
 
เพื่อเราส
Em 
องคน
 
พี่จะสู้
จะทน 
 
ขอแค่มีน้อ
งข้างกาย
 
ขอเพียงน้
Am 
องอยู่กับพี่ 
 
ถึงมันจะไม่
Em 
สบาย
 
อย่าทิ้งพี่
ไปไหน 
 
รอหิดคนดี
..

 
รู้ตัวว่าไม่มี
..ตอนนี้
Em 
ก็กำลังสร้า
Am 
 
ตอนนี้
กะทำทุกอย่
าง 
 
เพื่อเรา
สองคนให้
ดี
 
อย่าเพิ่งมองข้
าม 
 
อย่าเพิ่งทิ้งกั
นตอนฉันไม่มี
Am 
 
รอสักหิ
ด 
 
รอฉันนะค
นดี.. 
 
 

 
รู้ตัวว่าไม่มี
..ตอนนี้
Em 
ก็กำลังสร้า
Am 
 
ตอนนี้
กะทำทุกอย่
าง 
 
เพื่อเรา
สองคนให้
ดี
 
อย่าเพิ่งมองข้
าม 
 
อย่าเพิ่งทิ้งกั
นตอนฉันไม่มี
Am 
 
รอสักหิ
ด 
 
รอฉันนะค
นดี.. 
 
 
Em 

 
อยู่กับฉั
Dm 
นได้ไหมตรง
นี้
 
เป็นกำลังใจ
ให้ฉันได้สู้
เพื่อเราสอง
คน

INSTRU | F | Em |

 
เป็นกำลังใจ
ให้ฉันได้สู้
เพื่อเราสองคน

OUTRO | F Fm | C |


ทุกวันนี้..พี่ทำทุกอย่าง
ถึงหนัก..เท่าใดกะไม่กลัว
เพื่อเธอ.. พี่จะสร้างตัว
น้องไม่ต้องกลัว..ว่าน้องอีน้อยหน้าใคร

พี่จะทำทุกอย่าง เพื่อเราสองคน
พี่จะสู้จะทน ขอแค่มีน้องข้างกาย
ขอเพียงน้องอยู่กับพี่ ถึงมันจะไม่สบาย
อย่าทิ้งพี่ไปไหน รอหิดคนดี

รู้ตัวว่าไม่มี..ตอนนี้ก็กำลังสร้าง
ตอนนี้กะทำทุกอย่าง เพื่อเราสองคนให้ดี
อย่าเพิ่งมองข้าม อย่าเพิ่งทิ้งกันตอนฉันไม่มี
รอสักหิด รอฉันนะคนดี..

อยู่กับฉันได้ไหมตรงนี้
เป็นกำลังใจให้ฉันได้สู้เพื่อเราสองคน

( ดนตรี )

พี่จะทำทุกอย่าง เพื่อเราสองคน
พี่จะสู้จะทน ขอแค่มีน้องข้างกาย
ขอเพียงน้องอยู่กับพี่ ถึงมันจะไม่สบาย
อย่าทิ้งพี่ไปไหน รอหิดคนดี..

รู้ตัวว่าไม่มี..ตอนนี้ก็กำลังสร้าง
ตอนนี้กะทำทุกอย่าง เพื่อเราสองคนให้ดี
อย่าเพิ่งมองข้าม อย่าเพิ่งทิ้งกันตอนฉันไม่มี
รอสักหิด รอฉันนะคนดี..

รู้ตัวว่าไม่มี..ตอนนี้ก็กำลังสร้าง
ตอนนี้กะทำทุกอย่าง เพื่อเราสองคนให้ดี
อย่าเพิ่งมองข้าม อย่าเพิ่งทิ้งกันตอนฉันไม่มี
รอสักหิด รอฉันนะคนดี..

อยู่กับฉันได้ไหมตรงนี้
เป็นกำลังใจให้ฉันได้สู้เพื่อเราสองคน

( ดนตรี )

เป็นกำลังใจให้ฉันได้สู้เพื่อเราสองคน

มิวสิควิดีโอ รอหิดตะ Ball Parinya

เพลง : รอหิดตะ
ศิลปิน : Ball Parinya
เรียบเรียง : พีท โมเดล
ติดต่องานแสดง : 089-2902833
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend