คอร์ดเพลง ติดแฟน อาร์ม สุรยุทธ์

  
Text   


INTRO | Eb | Ab Bb | Eb | Bb |
INTRO | Eb | Cm | Fm | Bb |
INTRO | Eb | Cm | Fm | Bb | Bb |

 
เป็นคนติด
Eb 
แฟน 
 
แต่ติดตรงที่ไม่มี
Cm 
แฟน
 
โสดอย่างเรามันเหงาอย่าง
Ab 
แรง 
 
อยากมีแฟน
Bb 
จัง
 
เป็นคนอวด
Eb 
แฟน 
 
ถ้ามีแฟนจะอวด
Cm 
ทุกวัน
 
แต่ตอนนี้บอกเลยฉัน
Ab 
ยัง 
 
ไม่มีแฟนไปอวดใ
Bb 
คร

 
กินข้าวคนเ
Eb 
ดียว 
 
อยู่คนเดียวมานานแสน
Cm 
นาน
 
อยากมีใครสักคน
Fm 
ข้างๆ 
 
มันก็ค
Bb 
งดี
 
เหงาจะ
Eb 
ตาย 
 
อยากจะฟินกับเขา
Cm 
สักที
 
อยากมีรูปคู่อัพสต
Ab 
อรี่ 
 
จะอ
Bb 
วดไม่อายใ
Eb 
คร

 
สรรพ
Fm 
คุณไม่ค่อยจะมี 
 
ขอการัน
Gm 
ตีที่ความน่ารัก
 
เอาอกเอา
Ab 
ใจ 
 
เอาไ
Bb 
ด้เอา
Eb 
ดี
 
ก็โสดมา
Fm 
นานชักจะไม่ไหว
 
โดดเดี่ยวเดียว
Gm 
ดายมาตั้งหลายปี
 
อยากโดนสั
Ab 
กที 
 
คงดีต่อ
Bb 
ใจ

 
ติดตรงที่ยังโ
Eb 
สด 
 
ติดตรงที่ยัง
Cm 
ว่าง
 
จีบไ
Fm 
ด้นะ 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
Bb 
คร
 
คนไหนที่ยังโ
Eb 
สด 
 
โปรดยกมือฉา
Cm 
ยไฟ
 
ลองรักดูไ
Fm 
หม 
 
กับผู้ชายติดแ
Bb 
ฟน
 
เบื่อแล้วที่ต้องโปรโ
Eb 
มท 
 
อยากมีโมเม้นท์แฟนโ
Cm 
กรธ
 
คนโสดอยู่ไ
Fm 
หนช่วยมารับไปดู
Bb 
แล..
 
รักคนติดแฟนแล้วจะติด
Eb 
ใจ 
 
 
Bb 

INSTRU | Eb | Cm | Fm | Bb |
INSTRU | Eb | Cm | Fm | Bb | Bb |

 
สรรพ
Fm 
คุณไม่ค่อยจะมี 
 
ขอการัน
Gm 
ตีที่ความน่ารัก
 
เอาอกเอา
Ab 
ใจ 
 
เอาไ
Bb 
ด้เอา
Eb 
ดี
 
ก็โสดมา
Fm 
นานชักจะไม่ไหว
 
โดดเดี่ยวเดียว
Gm 
ดายมาตั้งหลายปี
 
อยากโดนสั
Ab 
กที 
 
คงดีต่อ
Bb 
ใจ

 
ติดตรงที่ยังโ
Eb 
สด 
 
ติดตรงที่ยัง
Cm 
ว่าง
 
จีบไ
Fm 
ด้นะ 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
Bb 
คร
 
คนไหนที่ยังโ
Eb 
สด 
 
โปรดยกมือฉา
Cm 
ยไฟ
 
ลองรักดูไ
Fm 
หม 
 
กับผู้ชายติดแ
Bb 
ฟน
 
เบื่อแล้วที่ต้องโปรโ
Eb 
มท 
 
อยากมีโมเม้นท์แฟนโ
Cm 
กรธ
 
คนโสดอยู่ไ
Fm 
หนช่วยมารับไปดู
Bb 
แล..

 
ติดตรงที่ยังโ
Eb 
สด 
 
ติดตรงที่ยัง
Cm 
ว่าง
 
จีบไ
Ab 
ด้นะ 
 
ตอนนี้ไม่มีใ
Bb 
คร
 
คนไหนที่ยังโ
Eb 
สด 
 
โปรดยกมือฉา
Cm 
ยไฟ
 
ลองรักดูไ
Ab 
หม 
 
กับผู้ชายติดแ
Bb 
ฟน
 
เบื่อแล้วที่ต้องโปรโ
Eb 
มท 
 
อยากมีโมเม้นท์แฟนโ
Cm 
กรธ
 
คนโสดอยู่ไ
Fm 
หนช่วยมารับไปดู
Bb 
แล..
 
รักคนติดแฟนแล้วจะติดใจ..
 

INSTRU | Eb | Cm | Fm | Bb |
INSTRU | Eb | Cm | Fm | Bb |

 
รักคนติดแฟนแล้วจะติด
Eb 
ใจ..


เป็นคนติดแฟน แต่ติดตรงที่ไม่มีแฟน
โสดอย่างเรามันเหงาอย่างแรง อยากมีแฟนจัง
เป็นคนอวดแฟน ถ้ามีแฟนจะอวดทุกวัน
แต่ตอนนี้บอกเลยฉันยัง ไม่มีแฟนไปอวดใคร

กินข้าวคนเดียว อยู่คนเดียวมานานแสนนาน
อยากมีใครสักคนข้างๆ มันก็คงดี
เหงาจะตาย อยากจะฟินกับเขาสักที
อยากมีรูปคู่อัพสตอรี่ จะอวดไม่อายใคร

สรรพคุณไม่ค่อยจะมี ขอการันตีที่ความน่ารัก
เอาอกเอาใจ เอาได้เอาดี
ก็โสดมานานชักจะไม่ไหว
โดดเดี่ยวเดียวดายมาตั้งหลายปี
อยากโดนสักที คงดีต่อใจ

ติดตรงที่ยังโสด ติดตรงที่ยังว่าง
จีบได้นะ ตอนนี้ไม่มีใคร
คนไหนที่ยังโสด โปรดยกมือฉายไฟ
ลองรักดูไหม กับผู้ชายติดแฟน
เบื่อแล้วที่ต้องโปรโมท อยากมีโมเม้นท์แฟนโกรธ
คนโสดอยู่ไหนช่วยมารับไปดูแล..
รักคนติดแฟนแล้วจะติดใจ

( ดนตรี )

สรรพคุณไม่ค่อยจะมี ขอการันตีที่ความน่ารัก
เอาอกเอาใจ เอาได้เอาดี
ก็โสดมานานชักจะไม่ไหว
โดดเดี่ยวเดียวดายมาตั้งหลายปี
อยากโดนสักที คงดีต่อใจ

ติดตรงที่ยังโสด ติดตรงที่ยังว่าง
จีบได้นะ ตอนนี้ไม่มีใคร
คนไหนที่ยังโสด โปรดยกมือฉายไฟ
ลองรักดูไหม กับผู้ชายติดแฟน
เบื่อแล้วที่ต้องโปรโมท อยากมีโมเม้นท์แฟนโกรธ
คนโสดอยู่ไหนช่วยมารับไปดูแล..

ติดตรงที่ยังโสด ติดตรงที่ยังว่าง
จีบได้นะ ตอนนี้ไม่มีใคร
คนไหนที่ยังโสด โปรดยกมือฉายไฟ
ลองรักดูไหม กับผู้ชายติดแฟน
เบื่อแล้วที่ต้องโปรโมท อยากมีโมเม้นท์แฟนโกรธ
คนโสดอยู่ไหนช่วยมารับไปดูแล..
รักคนติดแฟนแล้วจะติดใจ..

( ดนตรี )

รักคนติดแฟนแล้วจะติดใจ..

มิวสิควิดีโอ ติดแฟน อาร์ม สุรยุทธ์

เพลง : ติดแฟน
ศิลปิน : อาร์ม สุรยุทธ์
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานแสดง : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend