คอร์ดเพลง สถานะหมดรัก ประจำทาง

  
Text   


INTRO | Am | F | C | G | ( 3 Times )

 
   
Am 
สถานะที่เป็นอยู่
..
 
   ของเราสองคนมันต่างกั
น 
 
ยิ่งนานยิ่งพรือโฉ้
..
 
   
Am 
ไซรควงแขนกันไม่ได้
 
   ไซรกอดเอวแล้วไม่ชอ
บ 
 
หมายความว่าพรื
อ..

 
   
Am 
ฉันต้องทำยังไง
 
   เธอจึงถูกใจ
.. 
 
ชอบกั
น..
 
   
Am 
ไซรเมื่อกอ
น..
 
   ไม่เคยเป็นพันนั้
น..พันนี้เล
ย..

 
ไม่รักกันแล้
ว 
 
ช่ายหม้า
ย..
 
ทุกอย่
างก็เลยไม่ถูกใ
Am 
 
เธอไปมีคนให
ม่แล้วช่ายหม้
าย
 
คนเก่
าอย่างฉันจึงหมดความสำคัญ.. 
 
ทันที..

INSTRU | Am | F | C | G |

 
   
Am 
หรือเพราะรักที่เป็นอ
ยู่..
 
   ของเราสองคนมันต่างกั
น.. 
 
จนพรือโฉ้
..
 
   
Am 
เป็นคนที่ใช่แต่ไม่ได้
.. 
 
เป็นตัวจริ
 
   หมายความว่าพรื
อ..

 
   
Am 
ฉันต้องทำยังไง
 
   เธอจึงถูกใจ
.. 
 
ชอบกั
น..
 
   
Am 
ไซรเมื่อกอ
น..
 
   ไม่เคยเป็นพันนั้
น..พันนี้เล
ย..

 
ไม่รักกันแล้
ว 
 
ช่ายหม้า
ย..
 
ทุกอย่
างก็เลยไม่ถูกใ
Am 
 
เธอไปมีคนให
ม่แล้วช่ายหม้
าย
 
คนเก่
าอย่างฉันจึงหมดความสำคัญ.. 
 
โว..

INSTRU | C | C | G | F |
INSTRU | C | G | F | G |

 
   
Am 
ฉันต้องทำยังไง
 
   เธอจึงถูกใจ
.. 
 
ชอบกั
น..
 
   
Am 
ไซรเมื่อกอ
น..
 
   ไม่เคยเป็นพันนั้
น..พันนี้เล
ย..

 
ไม่รักกันแล้
ว 
 
ช่ายหม้า
ย..
 
ทุกอย่
างก็เลยไม่ถูกใ
Am 
 
เธอไปมีคนให
ม่แล้วช่ายหม้
าย
 
คนเก่า
อย่างฉันจึงหมดความสำคัญ..

 
ไม่รักกันแล้
ว 
 
ช่ายหม้า
ย..
 
ทุกอย่
างก็เลยไม่ถูกใ
Am 
 
เธอไปมีคนให
ม่แล้วช่ายหม้
าย
 
คนเก่
าอย่างฉันจึงหมดความสำคัญ.. 
 
ทันที..

 
   
Am 
สถานะที่เป็นอ
ยู่..
 
   ของคนสองคนที่คบกั
น ยิ่งนาน ยิ่งพรือโฉ้
 
   
Am 
ไซรควงแขนกันไม่ได้
 
   ไซรกอดเอวแล้วไม่ชอ
บ 
 
หมายความว่าพรื
อ..


สถานะที่เป็นอยู่..
ของเราสองคนมันต่างกัน ยิ่งนานยิ่งพรือโฉ้..
ไซรควงแขนกันไม่ได้
ไซรกอดเอวแล้วไม่ชอบ หมายความว่าพรือ..

ฉันต้องทำยังไง
เธอจึงถูกใจ.. ชอบกัน..
ไซรเมื่อกอน..
ไม่เคยเป็นพันนั้น..พันนี้เลย..

ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย..
ทุกอย่างก็เลยไม่ถูกใจ
เธอไปมีคนใหม่แล้วช่ายหม้าย
คนเก่าอย่างฉันจึงหมดความสำคัญ.. ทันที..

( ดนตรี )

หรือเพราะรักที่เป็นอยู่..
ของเราสองคนมันต่างกัน.. จนพรือโฉ้..
เป็นคนที่ใช่แต่ไม่ได้.. เป็นตัวจริง
หมายความว่าพรือ..

ฉันต้องทำยังไง
เธอจึงถูกใจ.. ชอบกัน..
ไซรเมื่อกอน..
ไม่เคยเป็นพันนั้น..พันนี้เลย..

ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย..
ทุกอย่างก็เลยไม่ถูกใจ
เธอไปมีคนใหม่แล้วช่ายหม้าย
คนเก่าอย่างฉันจึงหมดความสำคัญ.. โว..

( ดนตรี )

ฉันต้องทำยังไง
เธอจึงถูกใจ.. ชอบกัน..
ไซรเมื่อกอน..
ไม่เคยเป็นพันนั้น..พันนี้เลย..

ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย..
ทุกอย่างก็เลยไม่ถูกใจ
เธอไปมีคนใหม่แล้วช่ายหม้าย
คนเก่าอย่างฉันจึงหมดความสำคัญ..

ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย..
ทุกอย่างก็เลยไม่ถูกใจ
เธอไปมีคนใหม่แล้วช่ายหม้าย
คนเก่าอย่างฉันจึงหมดความสำคัญ.. ทันที..

สถานะที่เป็นอยู่..
ของคนสองคนที่คบกัน ยิ่งนาน ยิ่งพรือโฉ้
ไซรควงแขนกันไม่ได้
ไซรกอดเอวแล้วไม่ชอบ หมายความว่าพรือ..

มิวสิควิดีโอ สถานะหมดรัก ประจำทาง

เพลง : สถานะหมดรัก
ศิลปิน : ประจำทาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend