คอร์ดเพลง Irreplaceable F.Hero x YoungJae feat. The TOYS

  
Text   


Tune to Eb

 
L
one night, lights in the sk
Em 
y
 
We used to be he
Dm 
re You were by my side
 
Sipping on w
Am 
ine 
 
 
Gm 
 
 
B
aby, I said goodb
Em 
ye
 
I th
Dm 
ought I’ll find someone, All fi
ne

 
O
Dm 
h another day’s just gone
 
Another night will f
Em 
all Nobody’s come along
 
St
ill no getting over you A hole in m
Am 
y head..  
 
N
Dm 
ever thought would take this long
 
The feelings get so st
Em 
rong
 
Why can’t I move on?
 
 
Guess I w
Fm 
as 
 
wrong

 
No one replaces you in this li
fe
 
I am missing y
Em 
ou
 
Irr
Dm 
esistible, 
 
undeniable
 
Can’t bel
ieve that our love was through
 
I real
Am 
ize that the best was yo
D7 
u
 
So inc
Dm 
redible, 
 
unforgettable
 
I would ne
ver find a love like you
 
Wishin’ I
Em 
could find my wa
A7 
y
 
back to y
Dm 
ou 
 
 
Em 
 
 
 
Irreplaceable
 

 
Cuz you’re the o
nly 
 
one
 
that could b
Em 
e my power
 
Baby, you are so ri
se
 
and shine like a
Fm 
ll these flowers
 
If u go
t some time just coming over
 
S
Em 
ip your favorite coffee
 
Imma ba
ck to u, back to u
 
Cuz y
Fm 
ou’re 
 
Irreplaceab
le

 
   
ฉันขอให้เธอได้โปรดหันหลังกลับมา
 
   
Em 
กรรมตามสนองคราวนี้ได้เห็นกับตา
 
   เป็นธรรมด
Dm 
าที่คนโดนทิ้ง
 
   ความเหงาจะตามเป็นเงา
 
 
   แต่แปลกที่เร
Am 
าทิ้งเขา
 
   แต่คนที่เหง
Gm 
ากลับเป็นเร

 
ทำเป็นเด
าเดี๋ยวมีคนอื่นเหลือ ๆ ไป
 
เคยคิดว่าง่ายจะตา
Em 
ย เรื่องตัดบัวไม่เหลือใย
 
สุดท้ายแค่ Los
Dm 
er เมื่อเธอไม่เหลือใจ
 
ฉันพบว่าฉันแ
Am 
พ้ ไม่เคยอยู่เหนือใค
Gm 
 
คงไม่เหลื
อใคร

 
   
คิดจะลืมเธอไม่ง่ายเลย
 
   ฉันนั่งร้องไห้เล
Em 
ย ไม่มีใครแทนเธอได้เลย
 
   เปรียบปลาไม่ว่ายเล
Dm 
ย เปรียบนกขาดลมที่ใต้ปีก
 
   หากว่ารักนี้เธอไม่หวนม
Am 
 
   ฉันคงไม่อาจที่จะไปรัก
ใครได้อีก

 
   
Dm 
เจตนาฉันไม่ค่อยดี..
Em 
ทำไปแล้วแทบทุกวิธี
 
   
แต่ถ้าเธอไม่ซี
 
   I just wanna b
Am 
e your best
Gm 
ie
 
   แค่ปล่
อยให้เธอนั้นเดิ
Dm 
นลาไป
 
   ราวกับแสงตะวั
Em 
นที่ลับไป
 
   และมันคงไม่มี
ทางใด..
 
   ที่ You don’t have to c
Fm 
ry I’m tryin

 
No one replaces you in this li
fe
 
I am missing y
Em 
ou
 
Irr
Dm 
esistible, 
 
undeniable
 
Can’t bel
ieve that our love was through
 
I real
Am 
ize that the best was yo
D7 
u
 
So inc
Dm 
redible, 
 
unforgettable
 
I would ne
ver find a love like you
 
Wishin’ I
Em 
could find my wa
A7 
y
 
back to y
Dm 
ou 
 
 
Em 
 
 
 
Irreplaceable
 

 
   
Dm 
Got me feeling hi
Em 
gher, Got me on the b
Fm 
eat
 
   Take you all ar
A#7 
ound
 
   maybe take u overs
eas
 
   Now im all up in this pressure
 
 
   Always took for tr
A/C# 
easure
 
   แค่อยากจะเข้าใกล้อีกสักนิด  
 
 
   อีกซักกะ centimeter
 

 
   
Dm 
My boo my everythi
Em 
ng 
 
แต่เธอไม่อยู่ที่
Fm 
นี่
 
   Now can I get a ch
A#7 
ance
 
   To bring you all the che
ese
 
   ไม่มีคนอื่นที่ Make me wanna
 
 
   make a song about a chick
 

 
No one replaces you in this li
fe
 
I am missing y
Em 
ou
 
Irr
Dm 
esistible, 
 
undeniable
 
Can’t bel
ieve that our love was through
 
I real
Am 
ize that the best was yo
D7 
u
 
So inc
Dm 
redible, 
 
unforgettable
 
I would ne
ver find a love like you
 
Wishin’ I
Em 
could find my wa
A7 
y
 
back to y
Dm 
ou 
 
 
Em 
 
 
 
Irreplaceable
 

 
Cuz you’re the o
nly 
 
one
 
that could b
Em 
e my power
 
Baby, you are so ri
se
 
and shine like a
Fm 
ll these flowers
 
If u go
t some time just coming over
 
S
Em 
ip your favorite coffee
 
Imma ba
ck to u, back to u
 
Cuz y
Fm 
ou’re 
 
Irreplaceab
le


Lone night, lights in the sky
We used to be here You were by my side
Sipping on wine
Baby, I said goodbye
I thought I’ll find someone, All fine

Oh another day’s just gone
Another night will fall Nobody’s come along
Still no getting over you A hole in my head..
Never thought would take this long
The feelings get so strong
Why can’t I move on?
Guess I was wrong

No one replaces you in this life
I am missing you
Irresistible, undeniable
Can’t believe that our love was through
I realize that the best was you
So incredible, unforgettable
I would never find a love like you
Wishin’ I could find my way
back to you
Irreplaceable

Cuz you’re the only one
that could be my power
Baby, you are so rise
and shine like all these flowers
If u got some time just coming over
Sip your favorite coffee
Imma back to u, back to u
Cuz you’re Irreplaceable

ฉันขอให้เธอได้โปรดหันหลังกลับมา
กรรมตามสนองคราวนี้ได้เห็นกับตา
เป็นธรรมดาที่คนโดนทิ้ง
ความเหงาจะตามเป็นเงา
แต่แปลกที่เราทิ้งเขา
แต่คนที่เหงากลับเป็นเรา

ทำเป็นเดาเดี๋ยวมีคนอื่นเหลือๆไป
เคยคิดว่าง่ายจะตายเรื่องตัดบัวไม่เหลือใย
สุดท้ายแค่Loserเมื่อเธอไม่เหลือใจ
ฉันพบว่าฉันแพ้ไม่เคยอยู่เหนือใคร
คงไม่เหลือใคร

คิดจะลืมเธอไม่ง่ายเลย
ฉันนั่งร้องไห้เลยไม่มีใครแทนเธอได้เลย
เปรียบปลาไม่ว่ายเลยเปรียบนกขาดลมที่ใต้ปีก
หากว่ารักนี้เธอไม่หวนมา
ฉันคงไม่อาจที่จะไปรักใครได้อีก

เจตนาฉันไม่ค่อยดี..ทำไปแล้วแทบทุกวิธี
แต่ถ้าเธอไม่ซี
I just wanna be your bestie
แค่ปล่อยให้เธอนั้นเดินลาไป
ราวกับแสงตะวันที่ลับไป
และมันคงไม่มีทางใด..
ที่ You don’t have to cry I’m tryin

No one replaces you in this life
I am missing you
Irresistible, undeniable
Can’t believe that our love was through
I realize that the best was you
So incredible, unforgettable
I would never find a love like you
Wishin’ I could find my way
back to you
Irreplaceable

Got me feeling higher, Got me on the beat
Take you all around
maybe take u overseas
Now im all up in this pressure
Always took for treasure
แค่อยากจะเข้าใกล้อีกสักนิด
อีกซักกะ centimeter

My boo my everything แต่เธอไม่อยู่ที่นี่
Now can I get a chance
To bring you all the cheese
ไม่มีคนอื่นที่ Make me wanna
make a song about a chick

No one replaces you in this life
I am missing you
Irresistible, undeniable
Can’t believe that our love was through
I realize that the best was you
So incredible, unforgettable
I would never find a love like you
Wishin’ I could find my way
back to you
Irreplaceable

Cuz you’re the only one
that could be my power
Baby, you are so rise
and shine like all these flowers
If u got some time just coming over
Sip your favorite coffee
Imma back to u, back to u
Cuz you’re Irreplaceable

มิวสิควิดีโอ Irreplaceable F.Hero

เพลง : Irreplaceable
ศิลปิน : F.Hero x YoungJae feat. The TOYS
เรียบเรียง :
ติดต่อ :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend