คอร์ดเพลง เมื่อไหร่จะรวยสักทีโว้ย บาว สุรชาติ

  
Text   


INTRO | F | Dm | Bb | C |
INTRO | F | Dm | Bb | C |

 
ทำงาน
มาก็หลายปี ยังไม่มี
Dm 
อะไรดีขึ้นเลย
 
โถ่เอ้
Bb 
ย ชีวิตคนจนอย่างเร

 
ก็อย
Bb 
ากจะเป็นเศรษฐี
 
แต่รายได้
Am 
ที่มีมันแส
Dm 
นจะต่ำ
 
สังค
Gm 
มมันช่างเหลื่อมล้ำ
..เกิน
ไป

 
ต้นทุน
Bb 
ต่ำ แต่งาน
ที่ทำ..มั
Am 
นช่างมากม
Dm 
าย
 
ค่าแร
Gm 
ง..รายได้
มันไม่พ
อกิน
 
ชีวิ
Bb 
ตมันต้องดิ้นร
น เกิดมาจ
Am 
นถ้าไม่ทนก็อ
Dm 
ดตาย
 
ครอบค
Gm 
รัวฉันต้องสบ
าย..ในสัก
วัน

 
เมื่อไหร่จะรวยสักที
Bb 
โว้ย
 
เมื่อไห
ร่จะได้เป็นเศร
Am 
ษฐี
 
เมื่อไห
Dm 
ร่จะเลิกจนเสี
Gm 
ยที
 
ทำงานหลายปี
ยังไม่มีเงิ
 
แค่คนนึงที่มีค่
Bb 
 
ค่ารถ ค่าร
า ค่าน้ำประปา ค่าไ
Am 
 
คนที่บ้า
Dm 
น ต้องกิน ต้องใ
Gm 
ช้
 
สู้ต่อไป
ไม่รู้เมื่อไหร่จะรว

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
ต้นทุน
Bb 
ต่ำ แต่งาน
ที่ทำ..มั
Am 
นช่างมากม
Dm 
าย
 
ค่าแร
Gm 
ง..รายได้
มันไม่พ
อกิน
 
ชีวิ
Bb 
ตมันต้องดิ้นร
น เกิดมาจ
Am 
นถ้าไม่ทนก็อ
Dm 
ดตาย
 
ครอบค
Gm 
รัวฉันต้องสบ
าย..ในสัก
วัน

 
เมื่อไหร่จะรวยสักที
Bb 
โว้ย
 
เมื่อไห
ร่จะได้เป็นเศร
Am 
ษฐี
 
เมื่อไห
Dm 
ร่จะเลิกจนเสี
Gm 
ยที
 
ทำงานหลายปี
ยังไม่มีเงิ
 
แค่คนนึงที่มีค่
Bb 
 
ค่ารถ ค่าร
า ค่าน้ำประปา ค่าไ
Am 
 
คนในบ้า
Dm 
น ต้องกิน ต้องใ
Gm 
ช้
 
สู้ต่อไป
ไม่รู้เมื่อไหร่จะรว

 
เมื่อไหร่จะรวยสักที
Bb 
โว้ย
 
เมื่อไห
ร่จะได้เป็นเศร
Am 
ษฐี
 
เมื่อไห
Dm 
ร่จะเลิกจนเสี
Gm 
ยที
 
ทำงานหลายปี
ยังไม่มีเงิ
 
แค่คนนึงที่มีค่
Bb 
 
ค่ารถ ค่าร
า ค่าน้ำประปา ค่าไ
Am 
 
คนในบ้า
Dm 
น ต้องกิน ต้องใ
Gm 
ช้
 
สู้ต่อไป
ไม่รู้เมื่อไหร่จะรว

 
คนในบ้าน ต้องกิน ต้องใ
Gm 
ช้.. 
 
 
 
เหนื่อยแค่ไหนฉันต้องอด
Bb 
ทน.. 
 
 
Bbm 
 


ทำงานมาก็หลายปี ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
โถ่เอ้ย.. ชีวิตคนจนอย่างเรา
ก็อยากจะเป็นเศรษฐี แต่รายได้ที่มีมันแสนจะต่ำ
สังคมมันช่างเหลื่อมล้ำ..เกินไป

ต้นทุนต่ำ
แต่งานที่ทำมันช่างมากมาย
ค่าแรง รายได้มันไม่พอกิน
ชีวิตมันต้องดิ้นรน
เกิดมาจนถ้าไม่ทนก็อดตาย
ครอบครัวฉันต้องสบายในสักวัน

เมื่อไหร่จะรวยสักทีโว้ย
เมื่อไหร่จะได้เป็นเศรษฐี
เมื่อไหร่จะเลิกจนเสียที
ทำงานหลายปียังไม่มีเงิน
แค่คนนึงที่มีค่า
ค่ารถ ค่ารา ค่าน้ำประปา ค่าไฟ
คนในบ้านต้องกินต้องใช้
สู้ต่อไปไม่รู้เมื่อไหร่จะรวย

ดนตรี

ต้นทุนต่ำ
แต่งานที่ทำมันช่างมากมาย
ค่าแรง รายได้มันไม่พอกิน
ชีวิตมันต้องดิ้นรน
เกิดมาจนถ้าไม่ทนก็อดตาย
ครอบครัวฉันต้องสบายในสักวัน

เมื่อไหร่จะรวยสักทีโว้ย
เมื่อไหร่จะได้เป็นเศรษฐี
เมื่อไหร่จะเลิกจนเสียที
ทำงานหลายปียังไม่มีเงิน
แค่คนนึงที่มีค่า
ค่ารถ ค่ารา ค่าน้ำประปา ค่าไฟ
คนในบ้านต้องกินต้องใช้
สู้ต่อไปไม่รู้เมื่อไหร่จะรวย

เมื่อไหร่จะรวยสักทีโว้ย
เมื่อไหร่จะได้เป็นเศรษฐี
เมื่อไหร่จะเลิกจนเสียที
ทำงานหลายปียังไม่มีเงิน
แค่คนนึงที่มีค่า
ค่ารถ ค่ารา ค่าน้ำประปา ค่าไฟ
คนในบ้านต้องกินต้องใช้
สู้ต่อไปไม่รู้เมื่อไหร่จะรวย

คนในบ้านต้องกินต้องใช้
เหนื่อยแค่ไหนฉันต้องอดทน

มิวสิควิดีโอ เมื่อไหร่จะรวยสักทีโว้ย บาว สุรชาติ

เพลง : เมื่อไหร่จะรวยสักทีโว้ย
ศิลปิน : บาว สุรชาติ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 062-5656982, 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend