คอร์ดเพลง ชีวิตหนี้ เหล็กโคน

  
Text   


INTRO | Am | F | C | G | Am |

 
ชีวิต
Am 
นี้มีแต่หนี้สินรุงรัง
F 
 
ทำไปเพื่อใคร
C 
  เพื่อให้ตัวเอง
G 
ลำบาก
 
ไม่มีแ
Am 
ม้วันพัก  ร่างกายอ่อน
F 
ล้า
 
ไม่มีเวลาให้ครอบค
C 
รัว  ให้ตัวเองบ้
G 
าง

 
เป็นลูกจ้าง
Am 
  ทำแต่งานจ้าง
F 
 
ไม่มีแม้วันว่าง
C 
  ร่างกายก็เหนื่อยล้า
G 
 
ตื่นแต่เช้า
Am 
  ก็รีบไปทำงาน
F 
 
ชีวิตมีแต่งาน
C 
  ไม่มีวันพั
G 
กผ่อน

 
นอนไม่หลับ
Am 
.. 
 
F 
อย..
C 
 
G 
Am 
โอย..

 
เมื่อไหร่ห
F 
นาจะร่ำรวย 
 
ไม่ต้องเ
C 
มื่อยขา
 
ออกแรงแย่งเงินต
G 
รา 
 
เอามาใช้
Am 
หนี้ 
 
โอย..
 
บ้านเช่าข้า
F 
วซื้อ
 
เงินเติมมือ
C 
ถือ 
 
โทรหาแฟนก็ไ
G 
ม่มี
 
ชีวิ
Am 
ตนี๋ 
 
มีแต่
F 
หนี้ 
 
ดิ้นรนไปเพื่อใ
C 
คร
 
ถามใจตัวเอง
G 
ดู 
 
ว่ายังสู้ไ
Am 
หว
 
สู้เพื่อใ
F 
คร 
 
ทำไปเพื่อใ
C 
คร 
 
ทำไปเพื่อไอ
G 
ไร
 
โอ๊ย..
 

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | F | C | G |

 
เป็นลูกจ้าง
Am 
  ทำแต่งานจ้าง
F 
 
ไม่มีแม้วันว่าง
C 
  ร่างกายก็เหนื่อยล้า
G 
 
ตื่นแต่เช้า
Am 
  ก็รีบไปทำงาน
F 
 
ชีวิตมีแต่งาน
C 
  ไม่มีวันพั
G 
กผ่อน

 
นอนไม่หลับ
Am 
.. 
 
F 
อย…
C 
 
G 
Am 
โอย..

 
เมื่อไหร่ห
F 
นาจะร่ำรวย 
 
ไม่ต้องเ
C 
มื่อยขา
 
ออกแรงแย่งเงินต
G 
รา 
 
เอามาใช้
Am 
หนี้ 
 
โอย..
 
บ้านเช่าข้า
F 
วซื้อ
 
เงินเติมมือ
C 
ถือ 
 
โทรหาแฟนก็ไ
G 
ม่มี
 
ชีวิ
Am 
ตนี๋ 
 
มีแต่
F 
หนี้ 
 
ดิ้นรนไปเพื่อใ
C 
คร
 
ถามใจตัวเอง
G 
ดู 
 
บอกว่าสู้ไ
Am 
หว
 
สู้เพื่อใ
F 
คร 
 
ทำไปเพื่อใ
C 
คร 
 
ทำไปเพื่อไอ
G 
ไร
 
โอ๊ย..
 

OUTRO | Am | F | C | G | ( 4 Times )
( Fade out.. )


ชีวิตนี้มีแต่หนี้สินรุงรัง
ทำไปเพื่อใคร เพื่อให้ตัวเองลำบาก
ไม่มีแม้วันพัก ร่างกายอ่อนล้า
ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ให้ตัวเองบ้าง

เป็นลูกจ้าง ทำแต่งานจ้าง
ไม่มีแม้วันว่าง ร่างกายก็เหนื่อยล้า
ตื่นแต่เช้า ก็รีบไปทำงาน
ชีวิตมีแต่งาน ไม่มีวันพักผ่อน

นอนไม่หลับ.. โอย…
โอย..

เมื่อไหร่หนาจะร่ำรวย ไม่ต้องเมื่อยขา
ออกแรงแย่งเงินตรา เอามาใช้หนี้ โอย..
บ้านเช่าข้าวซื้อ
เงินเติมมือถือ โทรหาแฟนก็ไม่มี
ชีวิตนี๋ มีแต่หนี้ ดิ้นรนไปเพื่อใคร
ถามใจตัวเองดู ว่ายังสู้ไหว
สู้เพื่อใคร ทำไปเพื่อใคร ทำไปเพื่อไอไร
โอ๊ย..

( ดนตรี )

เป็นลูกจ้าง ทำแต่งานจ้าง
ไม่มีแม้วันว่าง ร่างกายก็เหนื่อยล้า
ตื่นแต่เช้า ก็รีบไปทำงาน
ชีวิตมีแต่งาน ไม่มีวันพักผ่อน

นอนไม่หลับ.. โอย…
โอย..

เมื่อไหร่หนาจะร่ำรวย ไม่ต้องเมื่อยขา
ออกแรงแย่งเงินตรา เอามาใช้หนี้ โอย..
บ้านเช่าข้าวซื้อ
เงินเติมมือถือ โทรหาแฟนก็ไม่มี
ชีวิตนี๋ มีแต่หนี้ ดิ้นรนไปเพื่อใคร
ถามใจตัวเองดู บอกว่าสู้ไหว
สู้เพื่อใคร ทำไปเพื่อใคร ทำไปเพื่อไอไร
โอ๊ย..

มิวสิควิดีโอ ชีวิตหนี้ เหล็กโคน

เพลง : ชีวิตหนี้
ศิลปิน : เหล็กโคน
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend