คอร์ดเพลง จากใจเด็กใต้ หนวด จิรภัทร x เต็ม นาวา

  
Text   
คอร์ดเพลง จากใจเด็กใต้ หนวด จิรภัทร x เต็ม นาวา

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : หนวด จิรภัทร x เต็ม นาวา
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ค โฟล์คซอง
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


 
ผ้าขาวม้าแ
F 
ดงคาดเ
G 
อว 
 
 
Em 
นุ่งยีนส์ 
 
Le
Am 
vi’s
 
แขวนลูก
F 
ปัดศรีวิ
G 
ชัย 
 
 
Em 
ใส่เสื้อวงดน
Am 
ตรี
 
อยากบอกคน
F 
ดี 
 
ว่า
G 
พี่นี้เป็นเด็
Am 
กใต้

INSTRU | F G | Am | F G | C |

 
รูป
Am 
กายดำ
Em 
คล้ำ 
 
นา
Am 
ค่ำแล้งทอง
Em 
แดง
 
กินข้าว
Dm 
แกง 
 
บ้า
G 
นๆ ง่ายๆ ธรร
C 
มดา
 
ไม่
Am 
มีของแบรนด์
Em 
เนม 
 
มีแต่โน
Am 
เนมธรรม
Em 
ดา
Dm 
ชีวิตไม่เคยหรูห
G 
ราเราเด็กบ้
C 
านๆ

 
เธออาจจะ
Dm 
มองว่าเชยไม่
Em 
ทันสมัย
 
ยังพอ
F 
รับได้ 
 
ไม่ว่
G 
ากัน

 
แต่อย่าดู
C 
ถูกหัวใจของเด็
G 
กใต้
 
ที่บอกไ
Am 
ปว่าฉันรัก
Em 
เธอ
 
พูดจ
F 
ริงทำจริงไม่ได้พร่ำเพ้อ 
 
 
G 
รักเธอสุดหัวใจ
 
หน้า
C 
ตาบ้านๆ 
 
สันด
G 
านเซอร์ๆ
 
ถ้าไ
Am 
ด้จับมือ 
 
เธอ
Em 
จะปลอดภัย
 
จะ
F 
ขอสัญญาจากใจผู้ชายคน
G 
นี้
 
จะมีแค่เธอค
C 
นเดียว

INSTRU | Dm Em | F C | Dm Em | F | G |

 
เธออาจจะ
Dm 
มองว่าเชยไม่
Em 
ทันสมัย
 
ยังพอ
F 
รับได้ 
 
ไม่ว่
G 
ากัน

 
แต่อย่าดู
C 
ถูกหัวใจของเด็
G 
กใต้
 
ที่บอกไ
Am 
ปว่าฉันรัก
Em 
เธอ
 
พูดจ
F 
ริงทำจริงไม่ได้พร่ำเพ้อ 
 
 
G 
รักเธอสุดหัวใจ
 
หน้า
C 
ตาบ้านๆ 
 
สันด
G 
านเซอร์ๆ
 
ถ้าไ
Am 
ด้จับมือ 
 
เธอ
Em 
จะปลอดภัย
 
จะ
F 
ขอสัญญาจากใจผู้ชายคน
G 
นี้
 
จะมีแค่เธอค
C 
นเดียว

 
หน้า
C 
ตาบ้านๆ 
 
สันด
G 
านเซอร์ๆ
 
ถ้าไ
Am 
ด้จับมือ 
 
เธอ
Em 
จะปลอดภัย
 
จะ
F 
ขอสัญญาจากใจผู้ชายคน
G 
นี้
 
จะมีแค่เธอค
C 
นเดียว

 
ผ้าขาวม้าแ
F 
ดงคาดเ
G 
อว 
 
 
Em 
นุ่งยีนส์ 
 
Le
Am 
vi’s
 
แขวนลูก
F 
ปัดศรีวิ
G 
ชัย 
 
 
Em 
ใส่เสื้อวงดน
Am 
ตรี
 
อยากบอกคน
F 
ดี 
 
ว่า
G 
พี่นี้เป็นเด็
Am 
กใต้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จากใจเด็กใต้


ผ้าขาวม้าแดงคาดเอว นุ่งยีนส์ Levi’s
แขวนลูกปัดศรีวิชัย ใส่เสื้อวงดนตรี
อยากบอกคนดี ว่าพี่นี้เป็นเด็กใต้

( ดนตรี )

รูปกายดำคล้ำ นาค่ำแล้งทองแดง
กินข้าวแกง บ้านๆ ง่ายๆ ธรรมดา
ไม่มีของแบรนด์เนม มีแต่โนเนมธรรมดา
ชีวิตไม่เคยหรูหราเราเด็กบ้านๆ

เธออาจจะมองว่าเชยไม่ทันสมัย
ยังพอรับได้ ไม่ว่ากัน

แต่อย่าดูถูกหัวใจของเด็กใต้
ที่บอกไปว่าฉันรักเธอ
พูดจริงทำจริงไม่ได้พร่ำเพ้อ รักเธอสุดหัวใจ
หน้าตาบ้านๆ สันดานเซอร์ๆ
ถ้าได้จับมือ เธอจะปลอดภัย
จะขอสัญญาจากใจผู้ชายคนนี้
จะมีแค่เธอคนเดียว

( ดนตรี )

เธออาจจะมองว่าเชยไม่ทันสมัย
ยังพอรับได้ ไม่ว่ากัน

แต่อย่าดูถูกหัวใจของเด็กใต้
ที่บอกไปว่าฉันรักเธอ
พูดจริงทำจริงไม่ได้พร่ำเพ้อ รักเธอสุดหัวใจ
หน้าตาบ้านๆ สันดานเซอร์ๆ
ถ้าได้จับมือ เธอจะปลอดภัย
จะขอสัญญาจากใจผู้ชายคนนี้
จะมีแค่เธอคนเดียว

หน้าตาบ้านๆ สันดานเซอร์ๆ
ถ้าได้จับมือ เธอจะปลอดภัย
จะขอสัญญาจากใจผู้ชายคนนี้
จะมีแค่เธอคนเดียว

ผ้าขาวม้าแดงคาดเอว นุ่งยีนส์ Levi’s
แขวนลูกปัดศรีวิชัย ใส่เสื้อวงดนตรี
อยากบอกคนดี ว่าพี่นี้เป็นเด็กใต้..

มิวสิควิดีโอ จากใจเด็กใต้ หนวด จิรภัทร x เต็ม นาวา

เพลง : จากใจเด็กใต้
ศิลปิน : หนวด จิรภัทร x เต็ม นาวา
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend