คอร์ดเพลง ยินดีนำเด้อ ท๊อป มอซอ

  
Text   
คอร์ดเพลง ยินดีนำเด้อ ท๊อป มอซอ

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ๊ค ลูกอีสาน
คอร์ด : A,D,E,F#m


A 
มันบ่ควรคู่ 
 
กะฮู้
E 
อยู่เต็มหัวใจ
F#m 
แต่ที่เฮ็ดบ่ได้ 
 
คือห้ามใ
D 
จลืมเจ้านิ
E 
ติ๊
A 
อ้ายแค่ทางผ่าน 
 
ให้เจ้าห
E 
ย่างไปพ้อคนดี
F#m 
เขาผู้เพิ่นมี 
 
มีให้เ
D 
จ้าได้สุอ
E 
ย่าง

F#m 
เห็นเจ้าแล้วหนา
 
เจ้าได้เ
E 
ลือกทางหย่างที่ดีกว่า
D 
บ่ต้องมาหัวซา 
 
คนบ่มี
A 
ค่าคืออ้ายคน
E 
นี้
F#m 
อ้ายบ่เป็นหยัง 
 
ดีใจห
E 
ลายที่เจ้าได้พ้อคนดี
D 
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ 
 
ฝากคำ
E 
นี้ส่งทางเจ้าไป

 
ว่ายินดีนำเ
A 
ด้อ 
 
ที่เ
E 
ธอได้เป็นของ
F#m 
เขา
 
ที่เ
E 
ธอได้อยู่กับเ
D 
ขา
 
กะขอให้เ
E 
จ้านั้นมีความสุขหลายๆ
 
ว่ายินดีนำเ
A 
ด้อ
 
แต่บ่ต้องห่
E 
วงว่าอ้ายสิป่วนหั
F#m 
วใจ
 
อ้ายสิเ
E 
ก็บสิเสื่องมันไ
D 
ว้
 
สิบ่ให้
E 
ไผได้ฮู้ 
 
ว่าอ้ายยังฮักนาง

INSTRU | A | E | F#m | D | E |

F#m 
เห็นเจ้าแล้วหนา
 
เจ้าได้เ
E 
ลือกทางหย่างที่ดีกว่า
D 
บ่ต้องมาหัวซา 
 
คนบ่มี
A 
ค่าคืออ้ายคน
E 
นี้
F#m 
อ้ายบ่เป็นหยัง 
 
ดีใจห
E 
ลายที่เจ้าได้พ้อคนดี
D 
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ 
 
ฝากคำ
E 
นี้ส่งทางเจ้าไป

 
ว่ายินดีนำเ
A 
ด้อ 
 
ที่เ
E 
ธอได้เป็นของ
F#m 
เขา
 
ที่เ
E 
ธอได้อยู่กับเ
D 
ขา
 
กะขอให้เ
E 
จ้านั้นมีความสุขหลายๆ
 
ว่ายินดีนำเ
A 
ด้อ
 
แต่บ่ต้องห่
E 
วงว่าอ้ายสิป่วนหั
F#m 
วใจ
 
อ้ายสิเ
E 
ก็บสิเสื่องมันไ
D 
ว้
 
สิบ่ให้
E 
ไผได้ฮู้

 
ว่ายินดีนำเ
A 
ด้อ 
 
ที่เ
E 
ธอได้เป็นของ
F#m 
เขา
 
ที่เ
E 
ธอได้อยู่กับเ
D 
ขา
 
กะขอให้เ
E 
จ้านั้นมีความสุขหลายๆ
 
ว่ายินดีนำเ
A 
ด้อ
 
แต่บ่ต้องห่
E 
วงว่าอ้ายสิป่วนหั
F#m 
วใจ
 
อ้ายสิเ
E 
ก็บสิเสื่องมันไ
D 
ว้
 
สิบ่ให้
E 
ไผได้ฮู้.. 
 
ว่าอ้ายยังฮักนาง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยินดีนำเด้อ


มันบ่ควรคู่ กะฮู้อยู่เต็มหัวใจ
แต่ที่เฮ็ดบ่ได้ คือห้ามใจลืมเจ้านิติ๊
อ้ายแค่ทางผ่าน ให้เจ้าหย่างไปพ้อคนดี
เขาผู้เพิ่นมี มีให้เจ้าได้สุอย่าง

เห็นเจ้าแล้วหนา
เจ้าได้เลือกทางหย่างที่ดีกว่า
บ่ต้องมาหัวซา คนบ่มีค่าคืออ้ายคนนี้
อ้ายบ่เป็นหยัง ดีใจหลายที่เจ้าได้พ้อคนดี
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ ฝากคำนี้ส่งทางเจ้าไป

ว่ายินดีนำเด้อ ที่เธอได้เป็นของเขา
ที่เธอได้อยู่กับเขา
กะขอให้เจ้านั้นมีความสุขหลายๆ
ว่ายินดีนำเด้อ
แต่บ่ต้องห่วงว่าอ้ายสิป่วนหัวใจ
อ้ายสิเก็บสิเสื่องมันไว้
สิบ่ให้ไผได้ฮู้ ว่าอ้ายยังฮักนาง

( ดนตรี )

เห็นเจ้าแล้วหนา
เจ้าได้เลือกทางหย่างที่ดีกว่า
บ่ต้องมาหัวซา คนบ่มีค่าคืออ้ายคนนี้
อ้ายบ่เป็นหยัง ดีใจหลายที่เจ้าได้พ้อคนดี
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ ฝากคำนี้ส่งทางเจ้าไป

ว่ายินดีนำเด้อ ที่เธอได้เป็นของเขา
ที่เธอได้อยู่กับเขา
กะขอให้เจ้านั้นมีความสุขหลายๆ
ว่ายินดีนำเด้อ
แต่บ่ต้องห่วงว่าอ้ายสิป่วนหัวใจ
อ้ายสิเก็บสิเสื่องมันไว้
สิบ่ให้ไผได้ฮู้

ว่ายินดีนำเด้อ ที่เธอได้เป็นของเขา
ที่เธอได้อยู่กับเขา
กะขอให้เจ้านั้นมีความสุขหลายๆ
ว่ายินดีนำเด้อ
แต่บ่ต้องห่วงว่าอ้ายสิป่วนหัวใจ
อ้ายสิเก็บสิเสื่องมันไว้
สิบ่ให้ไผได้ฮู้.. ว่าอ้ายยังฮักนาง

มิวสิควิดีโอ ยินดีนำเด้อ ท๊อป มอซอ

เพลง : ยินดีนำเด้อ
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ
เรียบเรียง : เป้ มอซอ
ติดต่องานแสดง : 080 7338 576
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend