คอร์ดเพลง 365วัน เบิ้ล ปทุมราช feat. Man’r

  
Text   
คอร์ดเพลง 365วัน เบิ้ล ปทุมราช feat. Man'r

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช feat. Man’r
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช, Man’r
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


Tune to Eb
INTRO | D | E | A | A |

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
บ่มีไผ
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียงข้า
F#m 
งกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
บ่มีไ
E 
ผ..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน

INSTRU | D | C#m | Bm | A |
INSTRU | D | C#m | Bm E | A |

A 
อยู่คนเดียวก็คงไม่ตาย 
 
แต่หาก
C#m 
มีคู่ก็คงสบาย
D 
  แต่นานเท่าไร 
 
ทำไ
A 
มไม่มีใคร
A 
  เมื่อคนก่อนนั้น 
 
ไอ้เ
E 
รายังมีเยื่อใย
C#m 
  จะถามหัวใจ 
 
วัน
F#m 
ไหนถึงจะลืม

Bm 
เหมือนว่าใจต้องการ
 
แต่ในบาง
F#m 
ครั้งก็ยังสับสน
 
หรืออาจเป็น
D 
คน..ที่คิดมากไ
E 
ป.. 
 
โฮ..

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
บ่มีไผ
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียงข้า
F#m 
งกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
บ่มีไ
E 
ผ..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน 
 
 
E 

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
ไม่เหลือใคร
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียง
F#m 
ข้างกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เหลื
E 
อใคร..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน..

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |

 
น้อง
F#m 
เอ๋ย
 
ทุกแลงเซ้าอ้ายเลยเหงาอ่อนเพลีย
 
 
อยากได้เจ้านั้นเข้ามาเป็นเมีย
 
 
อ้ายสัญญาอ้ายสิเฝ้าคลอเคลีย
 
E 
บ่อยากเสียเจ้าให้ไผ

 
หล่า
F#m 
เอ้ย
 
พ่ออ้ายว่าเพิ่นอยากได้ลูกใภ้
 
 
อยากได้เจ้ามาเป็นคนของใจ
 
 
อ้ายสัญญาอ้ายสิกอดเจ้าไว้  
 
E 
บ่ให้ไผมากอดเธอ

A 
น้ำตามันไหลริน 
 
เบิ่งป
E 
ฏิทินทุกวัน
 
D 
ลายๆ 
 
เทศกาลกำลังผ่า
A 
นไป
 
ปี
C#m 
ใหม่เพิ่งสิผ่านมา 
 
กุม
F#m 
ภาฯ 
 
ก็วาเลนไทน์
 
เฮ็ดจั่ง
Bm 
ใด๋ 
 
มันเห
E 
งาหัวใจอี
A 
หลี

 
ได้แต่
Bm 
แนม 
 
ยามเขาควงกันผ่า
F#m 
นตา
 
วาส
Bm 
นาคนเคียงข้างกาย
F#m 
บ่มี
 
คึดฮอ
Bm 
ดเด้ 
 
ก่อนเคยมีแฟนแส
F#m 
นดี
 
ต้องโสดอีกจั
D 
กปี..ละ
E 
น้อเฮา..

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
ไม่เหลือใคร
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียง
F#m 
ข้างกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เหลื
E 
อใคร..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน..

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
ไม่เหลือใคร
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียง
F#m 
ข้างกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เหลื
E 
อใคร..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน..

 
ตอนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เห
E 
ลือใคร..
 
สามร้อยหกสิบห้าวัน..
 

OUTRO | D Dm | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 365วัน


โสดนานแล้วหนา..
สามร้อยหกสิบห้าวัน
เธอทำให้ฉัน
ต้องนอนกอดหมอนเดียวดาย บ่มีไผ
ก่อนหน้านี้หนึ่งปี
มีแฟนที่แสนดีอยู่เคียงข้างกาย
ตอนนี้เขาจากไป บ่มีไผ..
สามร้อยหกสิบห้าวัน

( ดนตรี )

อยู่คนเดียวก็คงไม่ตาย แต่หากมีคู่ก็คงสบาย
แต่นานเท่าไร ทำไมไม่มีใคร
เมื่อคนก่อนนั้น ไอ้เรายังมีเยื่อใย
จะถามหัวใจ วันไหนถึงจะลืม

เหมือนว่าใจต้องการ
แต่ในบางครั้งก็ยังสับสน
หรืออาจเป็นคน..ที่คิดมากไป.. โฮ..

โสดนานแล้วหนา..
สามร้อยหกสิบห้าวัน
เธอทำให้ฉัน
ต้องนอนกอดหมอนเดียวดาย บ่มีไผ
ก่อนหน้านี้หนึ่งปี
มีแฟนที่แสนดีอยู่เคียงข้างกาย
ตอนนี้เขาจากไป บ่มีไผ..
สามร้อยหกสิบห้าวัน

โสดนานแล้วหนา..
สามร้อยหกสิบห้าวัน
เธอทำให้ฉัน
ต้องนอนกอดหมอนเดียวดาย ไม่เหลือใคร
ก่อนหน้านี้หนึ่งปี
มีแฟนที่แสนดีอยู่เคียงข้างกาย
ตอนนี้เขาจากไป ไม่เหลือใคร..
สามร้อยหกสิบห้าวัน..

( ดนตรี )

น้องเอ๋ย
ทุกแลงเซ้าอ้ายเลยเหงาอ่อนเพลีย
อยากได้เจ้านั้นเข้ามาเป็นเมีย
อ้ายสัญญาอ้ายสิเฝ้าคลอเคลีย
บ่อยากเสียเจ้าให้ไผ

หล่าเอ้ย
พ่ออ้ายว่าเพิ่นอยากได้ลูกใภ้
อยากได้เจ้ามาเป็นคนของใจ
อ้ายสัญญาอ้ายสิกอดเจ้าไว้
บ่ให้ไผมากอดเธอ

น้ำตามันไหลริน เบิ่งปฏิทินทุกวัน
หลายๆ เทศกาลกำลังผ่านไป
ปีใหม่เพิ่งสิผ่านมา กุมภาฯ ก็วาเลนไทน์
เฮ็ดจั่งใด๋ มันเหงาหัวใจอีหลี

ได้แต่แนม ยามเขาควงกันผ่านตา
วาสนาคนเคียงข้างกายบ่มี
คึดฮอดเด้ ก่อนเคยมีแฟนแสนดี
ต้องโสดอีกจักปี..ละน้อเฮา..

โสดนานแล้วหนา..
สามร้อยหกสิบห้าวัน
เธอทำให้ฉัน
ต้องนอนกอดหมอนเดียวดาย ไม่เหลือใคร
ก่อนหน้านี้หนึ่งปี
มีแฟนที่แสนดีอยู่เคียงข้างกาย
ตอนนี้เขาจากไป ไม่เหลือใคร..
สามร้อยหกสิบห้าวัน..

โสดนานแล้วหนา..
สามร้อยหกสิบห้าวัน
เธอทำให้ฉัน
ต้องนอนกอดหมอนเดียวดาย ไม่เหลือใคร
ก่อนหน้านี้หนึ่งปี
มีแฟนที่แสนดีอยู่เคียงข้างกาย
ตอนนี้เขาจากไป ไม่เหลือใคร..
สามร้อยหกสิบห้าวัน..

ตอนนี้เขาจากไป ไม่เหลือใคร..
สามร้อยหกสิบห้าวัน..

มิวสิควิดีโอ 365วัน เบิ้ล ปทุมราช feat. Man’r

เพลง : 365วัน
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช feat. Man’r
เรียบเรียง : อ.มาร์ช เอ็มเจเอส
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend