คอร์ดเพลง ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก เหล็กโคน

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก เหล็กโคน

คอร์ด :

ศิลปิน : เหล็กโคน

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : Bb,C,Dm,F,Gm,AmA


 
ถ้ารู้ว่า
Bb 
มึงอีทุ่ม
C 
กู 
 
กูไม่
Am 
เอามึงตั้งแต่วัน
Dm 
แรก
 
ไม่ต้อง
Gm 
มานอนน้ำตาแ
C 
ตก 
 
อยู่คนเ
F 
ดียว 
 
มันเสี
A 
ยใจ
 
ถ้ารู้ว่า
Bb 
มึงคิดอิหลอ
C 
กกู 
 
กูไม่
Am 
ต้องทุ่มเทให้ห
Dm 
มดหัวใจ
Gm 
เสียเวลาเ
C 
สียร่างกาย 
 
เสียความ
Dm 
รู้สึก

INSTRU | Dm Am | Gm C |

Dm 
หลอกให้กูรัก 
 
มึง
Gm 
หลอกให้กูเชื่อใจ
 
มึง
C 
มาหลอกกูทำไร 
 
ในเมื่อใ
F 
จมึงไม่ได้รัก
A 
กู
 
มึง
Dm 
บอกว่ามึงจะรัก 
 
 
Gm 
รักเพียงแต่กู
 
แต่
C 
มึงกลับมีชู้ 
 
มันคือไ
Dm 
อไร

 
มึงรู้ห
Bb 
ม้ายว่ากูเสี
C 
ยใจ 
 
มึงรู้
Am 
หม้ายว่ากูนอน
Dm 
ร้องไห้
Gm 
ใจกูเกือบส
C 
ลาย 
 
เพราะกูรัก
F 
มึง 
 
มา
A 
กมาย
 
ไม่เคย
Bb 
คิดว่ามึงอิหลอ
C 
กกู 
 
ไม่เคย
Am 
คิดว่ากูจะเสี
Dm 
ยใจ
 
ไม่เคย
Gm 
คิดว่ามึงจะมีคนใ
C 
หม่ 
 
มาแทน
Dm 
ที่กู 
 
 
C 
Dm 

 
ถ้ารู้ว่า
Bb 
มึงอีทุ่ม
C 
กู 
 
กูไม่
Am 
เอามึงตั้งแต่วัน
Dm 
แรก
 
ไม่ต้อง
Gm 
มานอนน้ำตาแ
C 
ตก 
 
อยู่คนเ
F 
ดียว 
 
มันเสี
A 
ยใจ
 
ถ้ารู้ว่า
Bb 
มึงคิดอิหลอ
C 
กกู 
 
กูไม่
Am 
ต้องทุ่มเทให้ห
Dm 
มดหัวใจ
Gm 
เสียเวลา 
 
C 
สียร่างกาย 
 
เสียความ
Dm 
รู้สึก

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F A |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | Dm C Dm C |

 
มึงรู้ห
Bb 
ม้ายว่ากูเสี
C 
ยใจ 
 
มึงรู้
Am 
หม้ายว่ากูนอน
Dm 
ร้องไห้
Gm 
ใจกูเกือบส
C 
ลาย 
 
เพราะกูรัก
F 
มึง 
 
มา
A 
กมาย
 
ไม่เคย
Bb 
คิดว่ามึงอิหลอ
C 
กกู 
 
ไม่เคย
Am 
คิดว่ากูจะเสี
Dm 
ยใจ
 
ไม่เคย
Gm 
คิดว่ามึงจะมีคนใ
C 
หม่ 
 
มาแทน
Dm 
ที่กู 
 
 
C 
Dm 

 
ถ้ารู้ว่า
Bb 
มึงอีทุ่ม
C 
กู 
 
กูไม่
Am 
เอามึงตั้งแต่วัน
Dm 
แรก
 
ไม่ต้อง
Gm 
มานอนน้ำตาแ
C 
ตก 
 
อยู่คนเ
F 
ดียว 
 
มันเสี
A 
ยใจ
 
ถ้ารู้ว่า
Bb 
มึงคิดอิหลอ
C 
กกู 
 
กูไม่
Am 
ต้องทุ่มเทให้ห
Dm 
มดหัวใจ
Gm 
เสียเวลา 
 
C 
สียร่างกาย 
 
เสียความ
Dm 
รู้สึก

Gm 
เสียเวลา 
 
C 
สียน้ำตา 
 
เสียความ
Dm 
รู้สึก..โอ้ยย..
C 
Dm 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก


ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก
ไม่ต้องมานอนน้ำตาแตก อยู่คนเดียว มันเสียใจ
ถ้ารู้ว่ามึงคิดอิหลอกกู กูไม่ต้องทุ่มเทให้หมดหัวใจ
เสียเวลาเสียร่างกาย เสียความรู้สึก

( ดนตรี )

หลอกให้กูรัก มึงหลอกให้กูเชื่อใจ
มึงมาหลอกกูทำไร ในเมื่อใจมึงไม่ได้รักกู
มึงบอกว่ามึงจะรัก รักเพียงแต่กู
แต่มึงกลับมีชู้ มันคือไอไร

มึงรู้หม้ายว่ากูเสียใจ มึงรู้หม้ายว่ากูนอนร้องไห้
ใจกูเกือบสลาย เพราะกูรักมึง มากมาย
ไม่เคยคิดว่ามึงอิหลอกกู ไม่เคยคิดว่ากูจะเสียใจ
ไม่เคยคิดว่ามึงจะมีคนใหม่ มาแทนที่กู

ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก
ไม่ต้องมานอนน้ำตาแตก อยู่คนเดียว มันเสียใจ
ถ้ารู้ว่ามึงคิดอิหลอกกู กูไม่ต้องทุ่มเทให้หมดหัวใจ
เสียเวลา เสียร่างกาย เสียความรู้สึก

( ดนตรี )

มึงรู้หม้ายว่ากูเสียใจ มึงรู้หม้ายว่ากูนอนร้องไห้
ใจกูเกือบสลาย เพราะกูรักมึง มากมาย
ไม่เคยคิดว่ามึงอิหลอกกู ไม่เคยคิดว่ากูจะเสียใจ
ไม่เคยคิดว่ามึงจะมีคนใหม่ มาแทนที่กู

ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก
ไม่ต้องมานอนน้ำตาแตก อยู่คนเดียว มันเสียใจ
ถ้ารู้ว่ามึงคิดอิหลอกกู กูไม่ต้องทุ่มเทให้หมดหัวใจ
เสียเวลา เสียร่างกาย เสียความรู้สึก

เสียเวลา เสียน้ำตา เสียความรู้สึก..โอ้ยย..

มิวสิควิดีโอ ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก เหล็กโคน

เพลง : ถ้ารู้ว่ามึงอีทุ่มกู กูไม่เอามึงตั้งแต่วันแรก
ศิลปิน : เหล็กโคน
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend