คอร์ดเพลง ผาแดงนางไอ่ (สัญญาฮัก) เบิ้ล ปทุมราช feat. บาส ปัทมนันท์

  
Text   
คอร์ดเพลง ผาแดงนางไอ่ (สัญญาฮัก) เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ด :

ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช

เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ดในเพลง : Ab,Bb,Cm,Eb,F,G


INTRO | Ab Bb | Cm | ( 4 Times )

 
(ช.) จากใจผา
Cm 
แดง
 
หล่าคำแ
Bb 
พงน้องคึดจั่
Cm 
งใด๋
 
อยากถามนาง
Ab 
ไอ่
 
เจ้าคึดกับ
Bb 
อ้ายจั่งใด๋
Gm 
น้อนาง

 
(ญ.) น้องกะคิดคือ
Eb 
อ้าย
 
อ้ายคิดจั่ง
C 
ใด๋ 
 
น้องกะคิด
Fm 
คือกัน
 
ขอเพียงอ้ายอย่าแป
Eb 
รผัน
 
ให้เหมือน
Bb 
วันแรกที่เฮ
Gm 
าเจอ

 
(ช.) อ้ายให้สัญ
Cm 
ญา
 
ต่อวา
Bb 
จาที่อ้ายกล่า
Cm 
วไป
 
สิบ่มี
Ab 
ไผ 
 
สิมีนาง
Bb 
ไอ่
 
ในใจเหมือ
Gm 
นเดิม

 
(ญ.) เว้าอีหลีเด้อ
Eb 
อ้าย
 
อ้ายอย่าเอ
C 
าไผเข้ามาเ
Fm 
พิ่มเติม
 
นางไอ่สิคอยส่งเส
Eb 
ริม
 
เบิ่งแยงหั
Bb 
วใจ 
 
รออ้ายค
Cm 
นเดียว

 
(ช.) ขอให้ฮัก
Ab 
เฮา
 
สูง
Bb 
ขึ้นคือจั่งบั้
Cm 
งไฟ
 
ให้ความฮักผาแดงนาง
Ab 
ไอ่
 
สูงยิ่งขึ้น
Bb 
ไป 
 
คือบั้งไฟ
Gm 
ล้าน

 
(ญ.) เอาปานนั่นบ้อ
Eb 
อ้าย
 
สัญญาไว้ห
C 
ลาย 
 
ย่านไอ่
Fm 
ลืมมัน
 
ขอเพียงอ้ายอย่าแปร
Eb 
ผัน
 
ผู้หญิงบ้า
Bb 
นบ้าน 
 
ยังถ่ารอ
Gm 
พี่

 
(ช.) อ้ายหยอกเจ้
Cm 
าเด้อ
 
ฮู้
Bb 
ว่าเธอยังแคร์ฮั
Cm 
กเฮา
 
แค่อยากหยอ
Ab 
กเจ้า
 
ฮู้
Bb 
อยู่ดอกว่ายัง
Gm 
ฮักพี่

 
(ญ.) อย่ามาเว้าห
Eb 
ยอก
 
ปานเบิ่งบ่อ
C 
อก 
 
ว่าอา
Fm 
รมณ์บ่ดี
 
สิเกิดกี่ชาติ
Eb 
กี่ปี 
 
หัวใจดวง
Bb 
นี้
 
คืออ้ายผา
Eb 
แดง

INSTRU | Ab Bb | Cm | Ab Bb | Gm |
INSTRU | Eb Cm | Fm | Gm Bb | Cm |

 
(ช.) ขอให้ฮัก
Ab 
เฮา
 
สูง
Bb 
ขึ้นคือจั่งบั้
Cm 
งไฟ
 
ให้ความฮักผาแดงนาง
Ab 
ไอ่
 
สูงยิ่งขึ้น
Bb 
ไป 
 
คือบั้งไฟ
Gm 
ล้าน

 
(ญ.) เอาปานนั่นบ้อ
Eb 
อ้าย
 
สัญญาไว้ห
C 
ลาย 
 
ย่านไอ่
Fm 
ลืมมัน
 
ขอเพียงอ้ายอย่าแปร
Eb 
ผัน
 
ผู้หญิงบ้า
Bb 
นบ้าน 
 
ยังถ่ารอ
Gm 
พี่

 
(ช.) อ้ายหยอกเจ้
Cm 
าเด้อ
 
ฮู้
Bb 
ว่าเธอยังแคร์ฮั
Cm 
กเฮา
 
แค่อยากหยอ
Ab 
กเจ้า
 
ฮู้
Bb 
อยู่ดอกว่ายัง
Gm 
ฮักพี่

 
(ญ.) อย่ามาเว้าห
Eb 
ยอก
 
ปานเบิ่งบ่อ
C 
อก 
 
ว่าอา
Fm 
รมณ์บ่ดี
 
สิเกิดกี่ชาติ
Eb 
กี่ปี 
 
หัวใจดวง
Bb 
นี้
 
คืออ้ายผา
Eb 
แดง

 
สิเกิดกี่ชาติ
Fm 
กี่ปี 
 
สองใจดว
Bb 
งนี้..
 
คือผาแดง นา
Eb 
งไอ่..

OUTRO | Ab Bb | Cm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผาแดงนางไอ่ (สัญญาฮัก)


(ช.)จากใจผาแดง หล่าคำแพงน้องคึดจั่งใด๋
อยากถามนางไอ่ เจ้าคึดกับอ้ายจั่งใด๋น้อนาง

(ญ.)น้องกะคิดคืออ้าย อ้ายคิดจั่งใด๋ น้องกะคิดคือกัน
ขอเพียงอ้ายอย่าแปรผัน ให้เหมือนวันแรกที่เฮาเจอ

(ช.)อ้ายให้สัญญา ต่อวาจาที่อ้ายกล่าวไป
สิบ่มีไผ สิมีนางไอ่ ในใจเหมือนเดิม

(ญ.)เว้าอีหลีเด้ออ้าย อ้ายอย่าเอาไผเข้ามาเพิ่มเติม
นางไอ่สิคอยส่งเสริม เบิ่งแยงหัวใจ รออ้ายคนเดียว

(ช.)ขอให้ฮักเฮา สูงขึ้นคือจั่งบั้งไฟ
ให้ความฮักผาแดงนางไอ่ สูงยิ่งขึ้นไป คือบั้งไฟล้าน

(ญ.) เอาปานนั่นบ้ออ้าย สัญญาไว้หลาย ย่านไอ่ลืมมัน
ขอเพียงอ้ายอย่าแปรผัน ผู้หญิงบ้านบ้าน ยังถ่ารอพี่

(ช.) อ้ายหยอกเจ้าเด้อ ฮู้ว่าเธอยังแคร์ฮักเฮา
แค่อยากหยอกเจ้า ฮู้อยู่ดอกว่ายังฮักพี่

(ญ.)อย่ามาเว้าหยอก ปานเบิ่งบ่ออก ว่าอารมณ์บ่ดี
สิเกิดกี่ชาติกี่ปี หัวใจดวงนี้ คืออ้ายผาแดง

( ดนตรี )

(ช.)ขอให้ฮักเฮา สูงขึ้นคือจั่งบั้งไฟ
ให้ความฮักผาแดงนางไอ่ สูงยิ่งขึ้นไป คือบั้งไฟล้าน

(ญ.) เอาปานนั่นบ้ออ้าย สัญญาไว้หลาย ย่านไอ่ลืมมัน
ขอเพียงอ้ายอย่าแปรผัน ผู้หญิงบ้านบ้าน ยังถ่ารอพี่

(ช.) อ้ายหยอกเจ้าเด้อ ฮู้ว่าเธอยังแคร์ฮักเฮา
แค่อยากหยอกเจ้า ฮู้อยู่ดอกว่ายังฮักพี่

(ญ.)อย่ามาเว้าหยอก ปานเบิ่งบ่ออก ว่าอารมณ์บ่ดี
สิเกิดกี่ชาติกี่ปี หัวใจดวงนี้ คืออ้ายผาแดง

สิเกิดกี่ชาติกี่ปี สองใจดวงนี้ คือผาแดง นางไอ่

มิวสิควิดีโอ ผาแดงนางไอ่ (สัญญาฮัก) เบิ้ล ปทุมราช

เพลง : ผาแดงนางไอ่ (สัญญาฮัก)
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : เเบงค์ กาโม่, ปทุมราชแบนด์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend