คอร์ดเพลง ถ้ารู้ว่าเธอเจ้าชู้ บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

  
Text   
คอร์ดเพลง ถ้ารู้ว่าเธอเจ้าชู้ บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

คอร์ด :

ศิลปิน : บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทาม วงเนคไท

คอร์ดในเพลง : Am,Em,Dm,G,F


INTRO | Am | Em | Dm | G | G |

 
ถ้ารู้ว่าเธอเ
Am 
จ้าชู้ 
 
 
Em 
เธอนั้นหลายใจ
Dm 
ใครใครก็
G 
พูดกัน 
 
ทั้ง
C 
นั้น
 
แต่ติดอยู่ที่อย่า
Am 
งเดียว 
 
เธอ
Em 
ดันคบฉัน
 
เป็นความ
F 
สัมพันธ์ 
 
อะไร
G 
กัน

 
เธอไป
Dm 
หลงแสงสีคนเ
G 
มือง
 
ยั่วผู้
Am 
ชายให้เขาหลอ
Am 
กฟัน
Dm 
คนที่โดนหักห
F 
ลังก็คือ
G 
ฉัน

 
คนอย่าง
F 
เธอมันตอแ
G 
หล
 
คบไ
Em 
ปก็มีแต่
Am 
ช้ำ
 
วัน
F 
นี้เราเลิก
G 
กันให้มันจ
C 
บๆ
 
นั้นเ
F 
ธอต้องโดนซั
G 
กวัน
 
เหมือนที่
Em 
เธอทำกับฉันเอ
Am 
าไว้
 
ไม่ต้
F 
องมาเสียใ
G 
 
ปล่อยเธอไ
F 
ป 
 
หาใ
G 
ครที่ดีก
C 
ว่า

INSTRU | F | Em | F G | C |
INSTRU | Dm | Em | F | G |

 
เธอไป
Dm 
หลงแสงสีคนเ
G 
มือง
 
ยั่วผู้
Am 
ชายให้เขาหลอ
Am 
กฟัน
Dm 
คนที่โดนหักห
F 
ลังก็คือ
G 
ฉัน

 
คนอย่าง
F 
เธอมันตอแ
G 
หล
 
คบไ
Em 
ปก็มีแต่
Am 
ช้ำ
 
วัน
F 
นี้เราเลิก
G 
กันให้มันจ
C 
บๆ
 
นั้นเ
F 
ธอต้องโดนซั
G 
กวัน
 
เหมือนที่
Em 
เธอทำกับฉันเอ
Am 
าไว้
 
ไม่ต้
F 
องมาเสียใ
G 
 
ปล่อยเธอไ
F 
ป 
 
หาใ
G 
ครที่ดีก
C 
ว่า

 
คนอย่าง
F 
เธอมันตอแ
G 
หล
 
คบไ
Em 
ปก็มีแต่
Am 
ช้ำ
 
วัน
F 
นี้เราเลิก
G 
กันให้มันจ
C 
บๆ
 
นั้นเ
F 
ธอต้องโดนซั
G 
กวัน
 
เหมือนที่
Em 
เธอทำกับฉันเอ
Am 
าไว้
 
ไม่ต้
F 
องมาเสียใ
G 
 
ปล่อยเธอไ
F 
ป 
 
หาใ
G 
ครที่ดีก
C 
ว่า

 
ปล่อยเธอไ
F 
ป 
 
หาใ
G 
ครสักคนที่
C 
ดีกว่า

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้ารู้ว่าเธอเจ้าชู้


ถ้ารู้ว่าเธอเจ้าชู้ เธอนั้นหลายใจ
ใครใครก็พูดกัน ทั้งนั้น
แต่ติดอยู่ที่อย่างเดียว เธอดันคบฉัน
เป็นความสัมพันธ์ อะไรกัน

เธอไปหลงแสงสีคนเมือง
ยั่วผู้ชายให้เขาหลอกฟัน
คนที่โดนหักหลังก็คือฉัน

คนอย่างเธอมันตอแหล
คบไปก็มีแต่ช้ำ
วันนี้เราเลิกกันให้มันจบๆ
นั้นเธอต้องโดนซักวัน
เหมือนที่เธอทำกับฉันเอาไว้
ไม่ต้องมาเสียใจ
ปล่อยเธอไป หาใครที่ดีกว่า

( ดนตรี )

เธอไปหลงแสงสีคนเมือง
ยั่วผู้ชายให้เขาหลอกฟัน
คนที่โดนหักหลังก็คือฉัน

คนอย่างเธอมันตอแหล
คบไปก็มีแต่ช้ำ
วันนี้เราเลิกกันให้มันจบๆ
นั้นเธอต้องโดนซักวัน
เหมือนที่เธอทำกับฉันเอาไว้
ไม่ต้องมาเสียใจ
ปล่อยเธอไป หาใครที่ดีกว่า

คนอย่างเธอมันตอแหล
คบไปก็มีแต่ช้ำ
วันนี้เราเลิกกันให้มันจบๆ
นั้นเธอต้องโดนซักวัน
เหมือนที่เธอทำกับฉันเอาไว้
ไม่ต้องมาเสียใจ
ปล่อยเธอไป หาใครที่ดีกว่า

ปล่อยเธอไป หาใครสักคนที่ดีกว่า

มิวสิควิดีโอ ถ้ารู้ว่าเธอเจ้าชู้ บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

เพลง : ถ้ารู้ว่าเธอเจ้าชู้
ศิลปิน : บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานแสดง : 089-6469424 / 080-0381672
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend