คอร์ดเพลง โหม๋เด็กเก่า – บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

  
Text   

INTRO | E B/Eb | C#m B | A B |
INTRO | E B | C#m B |
INTRO | A G#m F#m B | E |

 
วั
นเวลาจะผ่าน
B/Eb 
ไปนานเท่าไหร่
C#m 
 
ยังไม่เคยจะลบ
เลือนเธอไปจาก
ใจ       
G#m 
 
ทุกอย่าง
F#m 
ยังคงเหมือนเดิม
 
ม้กระทั่งสิ่งของ
B/Eb 
ที่ใช้ร่วมกัน
C#m 
 
มันยังวางที่เดิม
อยู่ที่ตรงนั้น
       
G#m 
 
ไม่เคย
F#m 
จะหายไปไหน

 
* อย
G#m 
าก.. 
 
ให้รู้
C#m 
  
 
F#m 
ม้ว่าเธอจะเปลี่ยน
ไป
 
มี..
G#m 
 คนใหม่
C#m 
..แต่วันใดที่
F#m 
เขาใจร้าย
 
ให้เธอหลบมา
.. 
 
หา..

 
** โหม๋ เด็กเก่า
คนเดิม 
 
คนนี้มั
นยังไม่ลืม
C#m 
เธอ
 
ยังรัก
ยังรอเสมอ
 ไม่ว่านาน
G#m 
เท่าไหร่
 
ไม่เคย
F#m 
จะมีโหม๋เด็ก
ใหม่
 
อยากให้รู้
..วันนั้น
 ที่ทิ้งฉัน
C#m 
ไป
 
วันนี้ยั
งนอนเสีย
ใจ          
G#m 
 
แต่จะรอ
F#m 
จะไม่เปลี่ยนใจ
(แม้ใครจะเข้ามา)   

INSTRU | E |

 
รู
ปที่เราทั้งสอง
B/Eb 
นั้นเคยได้ถ่าย
C#m 
 
ยังคงอยู่เหมือนเดิม
ฉันยังคงเก็
บไว้          
G#m 
 
ยังดูแ
F#m 
ลอย่างดี
 
ใน
หัวใจของฉัน
B/Eb 
เองก็เหมือนกัน
C#m 
 
ยังคงมีแต่เธอ
ทั้งใจดวงนี้
       
G#m 
 
ทุกนาทียั
F#m 
งคงเสีย
ดาย

( * ) ( ** )

 
ก็
ไม่อยากรู้จริง ๆ ทำไมยั
G#m 
งลืมไม่ได้
C#m 
 
F#m 
วามทรงจำความรักเก่า ๆ ไม่เคย
 เลือนหาย

INSTRU | C#m B | A G#m | F#m B |
INSTRU | E B C#m B | A G#m | F#m B |

( ** )

 
อยากให้รู้
วันนั้น
 ที่ทิ้งฉัน
C#m 
ไป
 
วันนี้ยั
งนอนเสีย
ใจ       
G#m 
 
แต่จะรอ
F#m 
จะไม่เปลี่ยนใจ
รักใครโหม๋เด็ก
เก่า

OUTRO | B | E |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
โหม๋เด็กเก่า – บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์
จากผลงานการแต่งของ”ซีเคน”โดย”บ่าวนิค”เป็นสานต่อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend