คอร์ดเพลง ลบความทรงจำ – บ่าวนิค หนุ่มอ้อยโชว์

  
Text   

INTRO | A | E | F#m | E |

 
อยากใ
A 
ช้เวลาเท่า
E 
ที่ฉันมี
 
อยู่กับ
D 
คนที่แสนดี 
 
ของหั
E 
วใจ
 
หาก
F#m 
วันพรุ่งนี้ 
 
ต้องเป็นวั
E 
นสุดท้าย
 
ให้
D 
ฉันได้อยู่ใกล้เ
E 
ธอ..

 
ถ้า
F#m 
วันพรุ่งนี้ 
 
เธอจะไ
E 
ม่มีฉัน
D 
ขอเธออย่าร้องใ
E 
ห้
 
หาก
F#m 
วันพรุ่งนี้ 
 
ต้องเป็นวั
E 
นสุดท้าย
 
ให้เ
D 
ธอเปิดใจ..
 
ยอมรั
E 
บคนใหม่อีกสั
A 
กคน..
E 

 
ทิ้งฉันเลยวัน
A 
นี้
 
ตอน
E 
ที่ฉันยังมี
F#m 
ลมหายใจ
 
ฉันจะ
D 
จำภาพเธอเอาไว้
 
ว่าเ
E 
ธอคือคนที่แสนดี
 
ปล่อยมือ
A 
ฉันแล้วไปกับเขา
 
ลืมเรื่องของเ
E 
ราว่าเคยรักกัน
 
ปล่อย
D 
คืนและวัน 
 
 
E 
ลบภาพของฉัน
 
ออกจากใ
A 
จเธอ.. 
 
 
E 

INSTRU | A | E | F#m | E | ( 2 Times )

 
ถ้า
F#m 
วันพรุ่งนี้ 
 
เธอจะไ
E 
ม่มีฉัน
D 
ขอเธออย่าร้องใ
E 
ห้
 
หาก
F#m 
วันพรุ่งนี้ 
 
ต้องเป็นวั
E 
นสุดท้าย
 
ให้เ
D 
ธอเปิดใจ..
 
ยอมรั
E 
บคนใหม่อีกสั
A 
กคน..
E 

 
ทิ้งฉันเลยวัน
A 
นี้
 
ตอน
E 
ที่ฉันยังมี
F#m 
ลมหายใจ
 
ฉันจะ
D 
จำภาพเธอเอาไว้
 
ว่าเ
E 
ธอคือคนที่แสนดี
 
ปล่อยมือ
A 
ฉันแล้วไปกับเขา
 
ลืมเรื่องของเ
E 
ราว่าเคยรักกัน
 
ปล่อย
D 
คืนและวัน 
 
 
E 
ลบภาพของฉัน

 
ทิ้งฉันเลยวัน
A 
นี้
 
ตอน
E 
ที่ฉันยังมี
F#m 
ลมหายใจ
 
ฉันจะ
D 
จำภาพเธอเอาไว้
 
ว่าเ
E 
ธอคือคนที่แสนดี
 
ปล่อยมือ
A 
ฉันแล้วไปกับเขา
 
ลืมเรื่องของเ
E 
ราว่าเคยรักกัน
 
ปล่อย
D 
คืนและวัน
E 
ลบภาพของฉัน..
 
ออกจากใจเธอ..
 

OUTRO | A | E | F#m | E | A |


อยากใช้เวลาเท่าที่ฉันมี
อยู่กับคนที่แสนดี ของหัวใจ
หากวันพรุ่งนี้ ต้องเป็นวันสุดท้าย
ให้ฉันได้อยู่ใกล้เธอ..

ถ้าวันพรุ่งนี้ เธอจะไม่มีฉัน
ขอเธออย่าร้องให้
หากวันพรุ่งนี้ ต้องเป็นวันสุดท้าย
ให้เธอเปิดใจ..
ยอมรับคนใหม่อีกสักคน..

ทิ้งฉันเลยวันนี้
ตอนที่ฉันยังมีลมหายใจ
ฉันจะจำภาพเธอเอาไว้
ว่าเธอคือคนที่แสนดี
ปล่อยมือฉันแล้วไปกับเขา
ลืมเรื่องของเราว่าเคยรักกัน
ปล่อยคืนและวัน ลบภาพของฉัน
ออกจากใจเธอ..

( ดนตรี )

ถ้าวันพรุ่งนี้ เธอจะไม่มีฉัน
ขอเธออย่าร้องให้
หากวันพรุ่งนี้ ต้องเป็นวันสุดท้าย
ให้เธอเปิดใจ..
ยอมรับคนใหม่อีกสักคน..

ทิ้งฉันเลยวันนี้
ตอนที่ฉันยังมีลมหายใจ
ฉันจะจำภาพเธอเอาไว้
ว่าเธอคือคนที่แสนดี
ปล่อยมือฉันแล้วไปกับเขา
ลืมเรื่องของเราว่าเคยรักกัน
ปล่อยคืนและวัน ลบภาพของฉัน

ทิ้งฉันเลยวันนี้
ตอนที่ฉันยังมีลมหายใจ
ฉันจะจำภาพเธอเอาไว้
ว่าเธอคือคนที่แสนดี
ปล่อยมือฉันแล้วไปกับเขา
ลืมเรื่องของเราว่าเคยรักกัน
ปล่อยคืนและวันลบภาพของฉัน..
ออกจากใจเธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ลบความทรงจำ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : หลวงแต วงบิ๊กไซต์
เรียบเรียง : บอยเพลย์ สตูดิโอ ( พัทลุง )
ติดต่องานแสดง : 089-6469424, 080-0381672
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend