คอร์ดเพลง จันทร์ (ช่วยบอกฉันที) ธัญ พิมล feat. บิว สงกรานต์

  
Text   
คอร์ดเพลง จันทร์ (ช่วยบอกฉันที) ธัญ พิมล feat. บิว สงกรานต์

คอร์ด :

ศิลปิน : ธัญ พิมล feat. บิว สงกรานต์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ManYoung

คอร์ดในเพลง : D,F#m,Bm,A,G,Em


D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันที 
 
ได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา

 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. โฮ.. ฉันเข้าใ
D 
จดี

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |

D 
โอ้จันทร์เอ๋ย 
 
ทำไมตัว
Bm 
เธอถึงทิ้งฉันไป
 
ฉันไม่
G 
ดีพอหรือเธอ 
 
ไปมีค
A 
นใหม่
D 
โอ้จันทร์เอ๋ย 
 
ช่วยบอกกับ
Bm 
ฉันให้รู้ได้ไ
F#m 
หม
G 
ใจหนอใจ 
 
มันเจ็บแส
A 
นจนทนไม่ไหว

 
หากเธอต้อง
F#m 
การจะไป 
 
ฉัน
Bm 
คงไม่ติด
 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรจะยื้อเธอ
Bm 
ไว้
 
ก็
G 
คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไ
A 
ว้ก็แค่นั้นเอง

D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันทีได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา

 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. โฮ.. ฉันเข้าใ
D 
จดี

D 
อ้ายฮู้อยู่.
F#m 
.. 
 
ว่าเจ้านั้น
Bm 
ฮักเขาหลาย
 
สิเ
G 
ป็นสิตาย 
 
เจ้าก็บ่กลับ
A 
มา
G 
คนที่อยู่ทาง
A 
นี้
 
อยากให้
F#m 
เจ้านั้นหวนกลั
Bm 
บมา
G 
อ้ายยอมเป็นที่ส
A 
องในหัวใจเ
D 
จ้า

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |

 
หากเธอต้อง
F#m 
การจะไป 
 
ฉัน
Bm 
คงไม่ติด
 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรจะยื้อเธอ
Bm 
ไว้
 
ก็
G 
คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไ
A 
ว้ก็แค่นั้นเอง

D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกฉันทีได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันไม่
A 
ดีพอหรือว่าเธอไม่
G 
มีเยื่อใย
 
จากไ
A 
ปไม่กลับมา

 
อย่าโกหก
D 
ฉัน 
 
ว่า
F#m 
เธอไม่มีค
Bm 
นใหม่
 
อาการของเ
A 
ธอมันแสดง 
 
ลึกข้า
G 
งใน
 
ไม่เป็นไ
A 
ร.. 
 
โฮ..

D 
จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วย
F#m 
บอกเธอทีได้ไ
Bm 
หม
 
ว่าฉันคน
A 
นี้ควรต้องทำตัวเช่
G 
นไร
 
ให้เ
A 
ธอหันกลับมา

 
มามองที่
D 
ฉัน 
 
อย่า
F#m 
คิดว่าไม่เหลื
Bm 
อใคร
 
ว่าฉันคน
A 
นี้พร้อมจะยืนเคียงข้า
G 
งกาย
 
นานเท่าใ
A 
ด 
 
ฉันก็ยังรั
D 
กเธอ

 
สัญญาได้ไ
Em 
หม 
 
นานเท่าไ
A 
จะไม่ทิ้ง..กัน..

OUTRO | D F#m | Bm A | G | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จันทร์ (ช่วยบอกฉันที)


จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกฉันที ได้ไหม
ฉันไม่ดีพอหรือว่าเธอไม่มีเยื่อใย
จากไปไม่กลับมา

อย่าโกหกฉัน ว่าเธอไม่มีคนใหม่
อาการของเธอมันแสดง ลึกข้างใน
ไม่เป็นไร.. โฮ.. ฉันเข้าใจดี

( ดนตรี )

โอ้จันทร์เอ๋ย ทำไมตัวเธอถึงทิ้งฉันไป
ฉันไม่ดีพอหรือเธอ ไปมีคนใหม่
โอ้จันทร์เอ๋ย ช่วยบอกกับฉันให้รู้ได้ไหม
ใจหนอใจ มันเจ็บแสนจนทนไม่ไหว

หากเธอต้องการจะไป ฉันคงไม่ติด
ไม่มีอะไรจะยื้อเธอไว้
ก็คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไว้ก็แค่นั้นเอง

จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกฉันทีได้ไหม
ฉันไม่ดีพอหรือว่าเธอไม่มีเยื่อใย
จากไปไม่กลับมา

อย่าโกหกฉัน ว่าเธอไม่มีคนใหม่
อาการของเธอมันแสดง ลึกข้างใน
ไม่เป็นไร.. โฮ.. ฉันเข้าใจดี

อ้ายฮู้อยู่… ว่าเจ้านั้นฮักเขาหลาย
สิเป็นสิตาย เจ้าก็บ่กลับมา
คนที่อยู่ทางนี้
อยากให้เจ้านั้นหวนกลับมา
อ้ายยอมเป็นที่สองในหัวใจเจ้า

( ดนตรี )

หากเธอต้องการจะไป ฉันคงไม่ติด
ไม่มีอะไรจะยื้อเธอไว้
ก็คนไม่มีใจ ไม่มีเยื่อใย ยื้อไว้ก็แค่นั้นเอง

จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกฉันทีได้ไหม
ฉันไม่ดีพอหรือว่าเธอไม่มีเยื่อใย
จากไปไม่กลับมา

อย่าโกหกฉัน ว่าเธอไม่มีคนใหม่
อาการของเธอมันแสดง ลึกข้างใน
ไม่เป็นไร.. โฮ..

จันทร์เจ้าเอ๋ยช่วยบอกเธอทีได้ไหม
ว่าฉันคนนี้ควรต้องทำตัวเช่นไร
ให้เธอหันกลับมา

มามองที่ฉัน อย่าคิดว่าไม่เหลือใคร
ว่าฉันคนนี้พร้อมจะยืนเคียงข้างกาย
นานเท่าใด ฉันก็ยังรักเธอ

สัญญาได้ไหม นานเท่าไร
จะไม่ทิ้ง..กัน..

มิวสิควิดีโอ จันทร์ (ช่วยบอกฉันที) ธัญ พิมล feat. บิว สงกรานต์

เพลง : จันทร์ (ช่วยบอกฉันที)
ศิลปิน : ธัญ พิมล feat. บิว สงกรานต์
เรียบเรียง : กั้ง ปืนโต
ติดต่องานแสดง : 0953314177
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend