คอร์ดเพลง บ่อแม่นของปลอม SOMBATH.97 feat. นัท ชนก

  
Text   
คอร์ดเพลง บ่อแม่นของปลอม SOMBATH.97 feat. นัท ชนก

คอร์ด :

ศิลปิน : SOMBATH.97 feat. นัท ชนก

เนื้อร้อง/ทำนอง : SOMBATH.97

คอร์ดในเพลง : D,A,Bm,G


Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
บ่อแม่นขอ
D 
งปลอม 
 
ให้อ้ายลองจับเบิ่
A 
งแน่
 
ทุกอย่างมันเป็นขอ
Bm 
งแท้ 
 
อี่พ่ออี่แม่ใ
G 
ห้มา
 
บ่อแม่นค
D 
นมี 
 
น้องเป็นคนธรรม
A 
ดา
 
ก็อยากเป็น
Bm 
ภรรยา 
 
อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจั
G 
งใด

 
คงสุขเอาเห
D 
ลือ 
 
ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็น
A 
คู่ใจ
 
น้องเองยังบ่
Bm 
มีใผ 
 
สี่ห้องหัวใจกะยังว่า
G 
งอยู่
 
สิเป็นจั่
D 
งใด 
 
ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใ
A 
ห้ฮู้
 
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้
Bm 
าชู้
 
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่ม
G 
าขอ..

 
หนุ่ม Jor
D 
dan 
 
น้องขอเป็นแฟนสิได้
A 
บ่อ
 
บ้านน้องบ่ใหญ่
Bm 
พอ 
 
เลยอยากสิขอเป็นใภ้บ้า
A 
นอ้าย
 
คันเจ้าบ่
D 
ฮัก 
 
น้องกะคงสิขาดใ
A 
จตาย
 
ช่อมเบิ่งแต่
Bm 
อ้าย 
 
ก็อยากสิไปเป็นใภ้เพิ่
G 
นแน่

 
พ่อคนไ
D 
ค 
 
แม่นลูกผู้ใดล
A 
ะเด
 
รูปร่างหน้าตากะ  
Bm 
โอเค
 
เห็นแล้วอยากเชเชไปห
G 
าเจ้า
 
น้องคีบ่
D 
ดน 
 
คนบ่ดีคือเ
A 
ขา
 
กะย้านแต่เพิ่นสิบ่
Bm 
เอา
 
ก็เลยต้องเว้าเป็นกาพย์เป็
G 
นกลอน

 
บ่อแม่นขอ
D 
งปลอม 
 
ให้อ้ายลองจับเบิ่
A 
งแน่
 
ทุกอย่างมันเป็นขอ
Bm 
งแท้ 
 
อี่พ่ออี่แม่ใ
G 
ห้มา
 
บ่อแม่นค
D 
นมี 
 
น้องเป็นคนธรรม
A 
ดา
 
ก็อยากเป็น
Bm 
ภรรยา 
 
อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจั
G 
งใด

 
คงสุขเอาเห
D 
ลือ 
 
ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็น
A 
คู่ใจ
 
น้องเองยังบ่
Bm 
มีใผ 
 
สี่ห้องหัวใจกะยังว่า
G 
งอยู่
 
สิเป็นจั่
D 
งใด 
 
ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใ
A 
ห้ฮู้
 
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้
Bm 
าชู้
 
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่ม
G 
าขอ..

INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU ( เย่ เย่ เย้ เย เย่ เย่.. )

 
  โอ้น้องคน
D 
ดีอ้ายคนนี้ขอโทษหลาย
A 
  แม่นผู้หญิงหรือผู้ชาย
 
  เบิ่งแก้มแดง
Bm 
แดงเป็นตาแยงเป็นตาไค
G 
  เจ้ามีแฟนแล้วไป
 
  สี่ห้องหัวใ
D 
จยังบ่มีคนจับจอง
A 
  ทางที่ดีก็ต้องลอง
 
  คนธรรม
Bm 
ดาบ่มีเงินบ่มีทอง
G 
  อ้ายคนนี้คงต้องยอม

D 
  หัวใจดวงนี้มันยังบ่ยอมถอย
A 
  อ้ายฮักเจ้าอีหลีน้องดำผู้ส่ำน้อย
Bm 
  อยากเป็นในฝัน 
 
บ่อยากเป็นคนคอย
G 
  จะไปอยู่สวรรค์หรืออยู่กันบนดอย
D 
  แต่มันติดที่อ้ายนั้นบ่แม่นคนมี
A 
  อยากเป็นแฟนก็ต้องมี 
 
Money
Bm 
  ถึงจนส่ำใดโตอ้ายกะแสนดี
G 
  คิดไว้จั่งใดก็ต้องเป็นคนนี้

D 
  อ้ายคนนี้ขอสัญญา
A 
  ต่อจากนี้ให้รู้ว่า
Bm 
  น้องคนดีเป็นภรรยา
G 
  ทั้งชีวิตให้น้องนาง
D 
  คนทั่วไปที่เดินตามถนน
A 
  คนชังกะหลายแต่อ้ายบ่ได้สน
Bm 
  บ่มีคำปอบใจบ่มีค่าขนม
G 
  มีแต่คำว่าฮักที่ให้เจ้าหน้ามน 
 
คนดี

 
บ่อแม่นขอ
D 
งปลอม 
 
ให้อ้ายลองจับเบิ่
A 
งแน่
 
ทุกอย่างมันเป็นขอ
Bm 
งแท้ 
 
อี่พ่ออี่แม่ใ
G 
ห้มา
 
บ่อแม่นค
D 
นมี 
 
น้องเป็นคนธรรม
A 
ดา
 
ก็อยากเป็น
Bm 
ภรรยา 
 
อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจั
G 
งใด

 
คงสุขเอาเห
D 
ลือ 
 
ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็น
A 
คู่ใจ
 
น้องเองยังบ่
Bm 
มีใผ 
 
สี่ห้องหัวใจกะยังว่า
G 
งอยู่
 
สิเป็นจั่
D 
งใด 
 
ให้อ้ายคนดีจ่งบอกใ
A 
ห้ฮู้
 
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้
Bm 
าชู้
 
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่ม
G 
าขอ..

OUTRO | D | A | Bm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่อแม่นของปลอม


บ่อแม่นของปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่งแน่
ทุกอย่างมันเป็นของแท้ อี่พ่ออี่แม่ให้มา
บ่อแม่นคนมี น้องเป็นคนธรรมดา
ก็อยากเป็นภรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจังใด

คงสุขเอาเหลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นคู่ใจ
น้องเองยังบ่มีใผ สี่ห้องหัวใจกะยังว่างอยู่
สิเป็นจั่งใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกให้ฮู้
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าชู้
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มาขอ..

หนุ่ม Jorn น้องขอเป็นแฟนสิได้บ่อ
บ้านน้องบ่ใหญ่พอ เลยอยากสิขอเป็นใภ้บ้านอ้าย
คันเจ้าบ่ฮัก น้องกะคงสิขาดใจตาย
ช่อมเบิ่งแต่อ้าย ก็อยากสิไปเป็นใภ้เพิ่นแน่

พ่อคนไค แม่นลูกผู้ใดละเด
รูปร่างหน้าตากะ โอเค
เห็นแล้วอยากเชเชไปหาเจ้า
น้องคีบ่ดน คนบ่ดีคือเขา
กะย้านแต่เพิ่นสิบ่เอา
ก็เลยต้องเว้าเป็นกาพย์เป็นกลอน

บ่อแม่นของปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่งแน่
ทุกอย่างมันเป็นของแท้ อี่พ่ออี่แม่ให้มา
บ่อแม่นคนมี น้องเป็นคนธรรมดา
ก็อยากเป็นภรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจังใด

คงสุขเอาเหลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นคู่ใจ
น้องเองยังบ่มีใผ สี่ห้องหัวใจกะยังว่างอยู่
สิเป็นจั่งใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกให้ฮู้
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าชู้
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มาขอ..

( ดนตรี )
( เย่ เย่ เย้ เย เย่ เย่.. )

โอ้น้องคนดีอ้ายคนนี้ขอโทษหลาย
แม่นผู้หญิงหรือผู้ชาย
เบิ่งแก้มแดงแดงเป็นตาแยงเป็นตาไค
เจ้ามีแฟนแล้วไป
สี่ห้องหัวใจยังบ่มีคนจับจอง
ทางที่ดีก็ต้องลอง
คนธรรมดาบ่มีเงินบ่มีทอง
อ้ายคนนี้คงต้องยอม

หัวใจดวงนี้มันยังบ่ยอมถอย
อ้ายฮักเจ้าอีหลีน้องดำผู้ส่ำน้อย
อยากเป็นในฝัน บ่อยากเป็นคนคอย
จะไปอยู่สวรรค์หรืออยู่กันบนดอย
แต่มันติดที่อ้ายนั้นบ่แม่นคนมี
อยากเป็นแฟนก็ต้องมี money
ถึงจนส่ำใดโตอ้ายกะแสนดี
คิดไว้จั่งใดก็ต้องเป็นคนนี้

อ้ายคนนี้ขอสัญญา
ต่อจากนี้ให้รู้ว่า
น้องคนดีเป็นภรรยา
ทั้งชีวิตให้น้องนาง
คนทั่วไปที่เดินตามถนน
คนชังกะหลายแต่อ้ายบ่ได้สน
บ่มีคำปอบใจบ่มีค่าขนม
มีแต่คำว่าฮักที่ให้เจ้าหน้ามน คนดี

บ่อแม่นของปลอม ให้อ้ายลองจับเบิ่งแน่
ทุกอย่างมันเป็นของแท้ อี่พ่ออี่แม่ให้มา
บ่อแม่นคนมี น้องเป็นคนธรรมดา
ก็อยากเป็นภรรยา อี่พ่ออี่แม่เพิ่นว่าจังใด

คงสุขเอาเหลือ ถ้าได้อ้ายคนเหนือมาเป็นคู่ใจ
น้องเองยังบ่มีใผ สี่ห้องหัวใจกะยังว่างอยู่
สิเป็นจั่งใด ให้อ้ายคนดีจ่งบอกให้ฮู้
ว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายเจ้าชู้
ถ้าฮักน้องแท้ให้แม่มาขอ..

มิวสิควิดีโอ บ่อแม่นของปลอม SOMBATH.97 feat. นัท ชนก

เพลง : บ่อแม่นของปลอม
ศิลปิน : SOMBATH.97 feat. นัท ชนก
Beat Pord : TA J
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend