คอร์ดเพลง อยากเป็นแฟน หยุด สาละวัน feat.นัท ชนก

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากเป็นแฟน หยุด สาละวัน feat. นัท ชนก

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : หยุด สาละวัน feat. นัท ชนก
เนื้อร้อง/ทำนอง : หยุด สาละวัน
คอร์ด : F,Dm,Bb,C,Gm,Am


INTRO | F | Dm | Bb | C |

 
เฟซ
F 
บุ๊กอ้ายสมัครกะตั้งบัก
C 
ดน 
 
 
แต่มันบ่มีไ
Dm 
ผสน 
 
นั้นอยากมาเป็นแฟ
Bb 
นอ้าย
C 
 
ยากไ
F 
ด้เจ้ามาขึ้นสถาน
Dm 
ะใจ
 
พอสิเป็นไ
Bb 
ปได้.. 
 
บ่ห
C 
นา

 
แอบส่
F 
องเฟซ 
 
แต่บ่กล้า
Dm 
ทักไป
 
ก็ได้แต่เ
Bb 
บิ่ง 
 
แล้วกดใจแทนคำว่า
C 
ฮัก
 
อยากไปเ
F 
มนต์..ว่าอ้ายนี่สนใจบัก
Dm 
คัก
 
ย้านเจ้าต
Bb 
อบว่าบ่มัก 
 
เลยบ่กล้าเมน
C 
ต์ไป

 
โปรไ
F 
ฟล์อ้าย 
 
บ่ต่างหยังกับคนติ
Dm 
ดยา
 
โปรไฟล์น้องห
Bb 
ล่า 
 
ส่ำนางฟ้าโอ๊ยต่างกันห
C 
ลาย
 
จั๊กสิเ
F 
ฮ็ดจังใด๋..จังสิไ
Dm 
ด้มาเป็น..
Bb 
คู่ใจ 
 
C 
อ๊ย

 
เป็นหมู่ในเ
F 
ฟซ ยังบ่พอ อยากขอเป็
Dm 
นแฟน
 
โฟสต์รูปควงแ
Bb 
ขน 
 
ไปซอนแลนในสต
C 
อรี่
 
ขอ
Bb 
งเจ้า 
 
Am 
ด้บ่.. 
 
Dm 
นดี 
 
ขอ
Gm 
แค่นี้ 
 
C 
อ๊ย..

 
คั่นแม่นเจ้าตก
F 
ลง 
 
อ้ายสิส่งคำว่าเ
Dm 
ชฮาย
 
เข้าไปทักท
Bb 
าย 
 
ตามด้วยสติ๊กเกอร์หั
Am 
วใจ
 
เข้าไ
Bb 
ปในแชต..ของ
Am 
เจ้าเลยตอ
Dm 
นนี้
 
เด้อ  
Gm 
เด้อ คนดี โ
C 
อ้..

 
คั่นแม่นคบกับอ้
F 
าย
 
เจ้าบ่ต้องย้านว่าได้เป็นแฟน
Dm 
เก็บ
 
ให้ไปเลย รหัสฟง รหัสเ
Bb 
ฟซ
 
ให้เจ้าพร้อมเช็ก เด้ออิห
C 
ล้าคนไค

 
จักแม่นลูกผู้ใ
F 
ด๋ 
 
จั่งแม่นเจ้านั้นงามถื
Dm 
กใจ
 
นกแตดแต้ละบินควมปาย
Bb 
ไผ่
 
อยากได้เจ้านั้นมาเป็นลู
C 
กใภ้

 
เจ้าบ่ต้องถ
F 
ามว่าอ้ายคนนี่นะมีแฟนแ
Dm 
ล้วบ่
 
กะย้านแต่เจ้าล่ะห
Bb 
นอ.. 
 
นั่นละมีคนขอ
C 
งใจ 
 
โอ..

INSTRU | F | Dm | Bb | C |
INSTRU | F | Dm | Bb | C |

 
น้
F 
องนี่ กะยังโสด กะยังโสกเด้อ
Dm 
อ้าย 
 
 
น้องนี่กะยังบ่ทันมี
Bb 
ไผ
 
คั่นสิทัก กะฟ่าวทัก อย่าเสี
C 
ยเวลา
 
น้องถ่าอ้ายดนแล้ว
F 
ใด๋
 
กะบ่แม่น กะบ่แม่นคนหลา
Dm 
ยใจ
 
บอกว่าน้องคือนางฟ้า คือหม่อ
Bb 
งใด๋
 
แต่ล่ะมื้อ ไปแต่ไฮ่ แต่ส
C 
วน 
 
แต่นานานา

 
เป็นหมู่ในเ
F 
ฟซ ยังบ่พอ อยากขอเป็
Dm 
นแฟน
 
โฟสต์รูปควงแ
Bb 
ขน 
 
ไปซอนแลนในสต
C 
อรี่
 
ขอ
Bb 
งเจ้า 
 
Am 
ด้บ่.. 
 
Dm 
นดี 
 
ขอ
Gm 
แค่นี้ 
 
C 
อ๊ย..

 
เป็นหมู่ในเ
F 
ฟซ ยังบ่พอ อยากขอเป็
Dm 
นแฟน
 
โฟสต์รูปควงแ
Bb 
ขน 
 
ไปซอนแลนในสต
C 
อรี่
 
ขอ
Bb 
งเจ้า 
 
Am 
ด้บ่.. 
 
Dm 
นดี 
 
ขอ
Gm 
แค่นี้ 
 
C 
อ๊ย..
 
มาเป็นแฟนกัน..
 

OUTRO | F | Dm | Bb | C |
OUTRO | F | Dm | Bb | C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากเป็นแฟน


เฟซบุ๊กอ้ายสมัครกะตั้งบักดน ๆ
แต่มันบ่มีไผสน นั้นอยากมาเป็นแฟนอ้าย
ยากได้เจ้ามาขึ้นสถานะใจ
พอสิเป็นไปได้.. บ่หนา

แอบส่องเฟซ แต่บ่กล้าทักไป
ก็ได้แต่เบิ่ง แล้วกดใจแทนคำว่าฮัก
อยากไปเมนต์..ว่าอ้ายนี่สนใจบักคัก
ย้านเจ้าตอบว่าบ่มัก เลยบ่กล้าเมนต์ไป

โปรไฟล์อ้าย บ่ต่างหยังกับคนติดยา
โปรไฟล์น้องหล่า ส่ำนางฟ้าโอ๊ยต่างกันหลาย
จั๊กสิเฮ็ดจังใด๋..จังสิได้มาเป็น..คู่ใจ โอ๊ย

เป็นหมู่ในเฟซ ยังบ่พอ อยากขอเป็นแฟน
โฟสต์รูปควงแขน ไปซอนแลนในสตอรี่
ของเจ้า ได้บ่.. คนดี ขอแค่นี้ โอ๊ย..

คั่นแม่นเจ้าตกลง อ้ายสิส่งคำว่าเชฮาย
เข้าไปทักทาย ตามด้วยสติ๊กเกอร์หัวใจ
เข้าไปในแชต..ของเจ้าเลยตอนนี้
เด้อ เด้อ คนดี โอ้..

คั่นแม่นคบกับอ้าย
เจ้าบ่ต้องย้านว่าได้เป็นแฟนเก็บ
ให้ไปเลย รหัสฟง รหัสเฟซ
ให้เจ้าพร้อมเช็ก เด้ออิหล้าคนไค

จักแม่นลูกผู้ใด๋ จั่งแม่นเจ้านั้นงามถืกใจ
นกแตดแต้ละบินควมปายไผ่
อยากได้เจ้านั้นมาเป็นลูกใภ้

เจ้าบ่ต้องถามว่าอ้ายคนนี่นะมีแฟนแล้วบ่
กะย้านแต่เจ้าล่ะหนอ.. นั่นละมีคนของใจ โอ..

( ดนตรี )

น้องนี่ กะยังโสด กะยังโสกเด้ออ้าย ๆ
น้องนี่กะยังบ่ทันมีไผ
คั่นสิทัก กะฟ่าวทัก อย่าเสียเวลา
น้องถ่าอ้ายดนแล้วใด๋
กะบ่แม่น กะบ่แม่นคนหลายใจ
บอกว่าน้องคือนางฟ้า คือหม่องใด๋
แต่ล่ะมื้อ ไปแต่ไฮ่ แต่สวน แต่นานานา

เป็นหมู่ในเฟซ ยังบ่พอ อยากขอเป็นแฟน
โฟสต์รูปควงแขน ไปซอนแลนในสตอรี่
ของเจ้า ได้บ่.. คนดี ขอแค่นี้ โอ๊ย..

เป็นหมู่ในเฟซ ยังบ่พอ อยากขอเป็นแฟน
โฟสต์รูปควงแขน ไปซอนแลนในสตอรี่
ของเจ้า ได้บ่.. คนดี ขอแค่นี้ โอ๊ย..
มาเป็นแฟนกัน..

มิวสิควิดีโอ อยากเป็นแฟน หยุด สาละวัน feat. นัท ชนก

เพลง : อยากเป็นแฟน
ศิลปิน : หยุด สาละวัน feat. นัท ชนก
เรียบเรียง : Airnoy Banna (An studio)
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend