หน้าแรก » จินตหรา พูนลาภ » คอร์ดเพลง ภักดีที่เจ็บ – จินตหรา พูนลาภ

คอร์ดเพลง ภักดีที่เจ็บ – จินตหรา พูนลาภ

คอร์ดเพลง ภักดีที่เจ็บ จินตหรา พูนลาภ

จินตหรา พูนลาภ

คอร์ดเพลง ภักดีที่เจ็บ

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง ภักดีที่เจ็บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ภักดีที่เจ็บ - จินตหรา พูนลาภ
เพลง ภักดีที่เจ็บ คอร์ด

INTRO | Em | Bm | C | D | D |

Em 
อ้ายมีเหตุผลอีหยัง
 
หลาย
Bm 
อย่างที่มันค้างคาหัวใจ
 
ที่อ้
ายจำต้องไปจากน้อง…
ในวันนี้

Em 
อ้ายคงมีเหตุผลอีหยัง
 
ค้างใ
Bm 
จอ้ายมาเนิ่นนานหลายปี
 
ต่
อให้น้องภักดีส่ำได๋… 
 
ะต้องไป

 
* ให้เอาห
ยังมาขวาง 
 
กะ
คงบ่ไหว
Bm 
คนสิไปจาก
Em 
กัน
 
ต่อให้
ฮักส่ำได๋ 
 
กะ
คงส่ำนั้น
 
เมื่อ
ฝันอ้ายนั้นไกลเ
กิน…

 
** เมื่อความซื่
อสัตย์และความภั
กดี
 
มั
Bm 
นเอ็ดให้อ้ายต้อ
Em 
งฝืนใจ
 
ขืน
อยู่กันไปกะ
ลำบากใจ 
 
 
ซื่อ ซื่อ  
 
บ่
ว่าหยังดอกหากเ
ธอต้องการ
 
หากท
Bm 
รมานน้องจะปล่
Em 
อยมือ
 
ส่งอ้า
ยไปหม่องควร
คือ และ ไคกว่าเ
ก่า…

INSTRU | Em Bm | C G | Em D | C D |
INSTRU | Em D | Bm Em | C D | Em |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
ส่งอ้า
ยไปหม่องควร
คือ 
 
และไคกว่าเ
ก่า…

OUTRO | C D | E |

เนื้อเพลง ภักดีที่เจ็บ
อ้ายมีเหตุผลอีหยัง
หลายอย่างที่มันค้างคาหัวใจ
ที่อ้ายจำต้องไปจากน้องในวันนี้
อ้ายคงมีเหตุผลอีหยัง
ค้างใจอ้ายมาเนินนานหลายปี
ต่อให้น้องภักดีส่ำใด๋ก็ต้องไป

* ให้เอาหยังมาขวง
ก็คงบ่ไหวคนสิไปจากกัน
ต่อให้ฮักส่ำใด๋
ก็คงส่ำนั้นเมื่อฝันอ้ายนั้นไกลเกิน…

** เมื่อความซื่อสัตย์และความภักดี
มันเฮ็ดให้อ้ายต้องฝืนใจ
ขืนอยู่กันไปกะลำบากใจซือๆ
บ่ว่าหยังดอกหากเธอต้องการ
ถ้าทรมานน้องจะปล่อยมือ
ส่งอ้ายไปหม่องควรคือและไคกั่วเก่า

(ซ้ำ */**/**)
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ภักดีที่เจ็บ
เพลง : ภักดีที่เจ็บ
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ
คำร้อง/ทำนอง : งัวน้อย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
 โฆษณา