หน้าแรก » บ่าววี อาร์ สยาม » คอร์ดเพลง ใจออกอาการ – บ่าววี อาร์ สยาม

คอร์ดเพลง ใจออกอาการ – บ่าววี อาร์ สยาม


INTRO | D | A | Bm | G A | D |

 
เห
ม่อมองสุดสายตา 
 
สุดขอบ
Bm 
ฟ้าราตรีไร้ดาว
 
ความเห
งาก็พลันบังเกิด
มา
 
ห่า
งไกลกันขึ้นมา 
 
อยากไป
Bm 
หาไปเจอหน้าเธอ
 
พร่
ำเพ้อคิดถึงเธออยู่ไ
หน

 
* เ
F#m 
ธอจะเป็นเช่นไร 
 
ในคืนเหงา
มีอาการแบบเดียวกันหรือเปล่า
 
F#m 
อนฝากลมผสมด้วยความเหงา
 
ากไปถามเ
ธอ

 
** คิดถึงพี่ไห
ม 
 
อยู่แห่งห
นใด
 
รู้มั่งไ
Bm 
หม 
 
ว่าดวงใจพี่จะข
าดรอนๆ
 
ค่ำคืนเหน็บห
นาว 
 
เหงาจับหั
วใจ
 
รู้มั่งไ
Bm 
หม คนห่างไกล หัวใจอ
อกอาการ
 
คิดถึงเ
ธอ

 
ากไปในสายลม
 
ฝากให้
Bm 
ลมช่วยเป็นสายใย
 
หอบใ
จฉันไปพันผูกเ
ธอ

( * , ** )

INSTRU | D | A | Bm | G A |

( * ,** )

 
อยู่แห่ง
หนใด
 
รู้มั่งไ
Bm 
หม 
 
ว่าดวงใจพี่จะข
าดรอนๆ
 
ค่ำคืนเหน็บห
นาว 
 
เหงาจับ
หัวใจ
 
รู้มั่งไ
Bm 
หม คนห่างไกล หัวใจอ
อกอาการ
 
คิดถึงเ
ธอ

OUTRO | D | A | Bm | G |

เนื้อเพลง
เหม่อมองสุดสายตา
สุดขอบฟ้าราตรีไร้ดาว
ความเหงาก็พลันบังเกิดมา
ห่างไกลกันขึ้นมา
อยากไปหาไปเจอหน้าเธอ
พร่ำเพ้อคิดถึงเธออยู่ไหน

* เธอจะเป็นเช่นไร ในคืนเหงา
มีอาการแบบเดียวกันหรือเปล่า
วอนฝากลมผสมด้วยความเหงา
ฝากไปถามเธอ

** คิดถึงพี่ไหม อยู่แห่งหนใด
รู้มั่งไหม ว่าดวงใจพี่จะขาดรอนๆ
ค่ำคืนเหน็บหนาว เหงาจับหัวใจ
รู้มั่งไหม คนห่างไกล หัวใจออกอาการ
คิดถึงเธอ

ฝากไปในสายลม
ฝากให้ลมช่วยเป็นสายใย
หอบใจฉันไปพันผูกเธอ

( * , ** )

( ดนตรี )

( * ,** )

อยู่แห่งหนใด
รู้มั่งไหม ว่าดวงใจพี่จะขาดรอนๆ
ค่ำคืนเหน็บหนาว เหงาจับหัวใจ
รู้มั่งไหม คนห่างไกล หัวใจออกอาการ
คิดถึงเธอ
เพลง : ใจออกอาการ
ศิลปิน : บ่าววี อาร์ สยาม
อัลบั้ม : บ่าววี 6
โหลดเพลงนี้ได้ที่ * 223 333
บ่าววี อาร์ สยาม - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :