หน้าแรก » บ่าววี อาร์ สยาม » คอร์ดเพลง ห่วงหาย – บ่าววี อาร์ สยาม

คอร์ดเพลง ห่วงหาย – บ่าววี อาร์ สยาม


INTRO | Dm | Bb | F | C |
INTRO | Bb | F | C | Bb | C |

 
นั่งรถ
Dm 
ไฟ
มาสิบสี่ชั่วโ
มง
 
บอกตาม
Gm 
ตรง 
 
ว่า
ยังทำใจไม่ไ
ด้
 
พี่บ่าวมา
Bb 
หา
Dm 
น้องหลบหน้าหา
Gm 
ยไป
 
โทรไปเท่
Bb 
าไร 
 
ไซร้ไม่รับสา
ยที

 
* พี่มา
Am 
ตามหา
Dm 
เธอ 
 
ใครที่
Am 
เจอบอก
Dm 
ที
 
บอกคน
Bb 
ดี 
 
พี่บ่าวมาตามห
าใจ

 
** พี่มา
Bb 
หาเธอหลบหาย
 
พี่มาไ
กลเพราะรักเธอ
 
สี่เดือน
Gm 
แล้วนอนละเมอ
 
เพราะว่าเ
Bb 
ธอมาเงียบ
ไป
 
เคยคิด
Bb 
ถึงกันมั่งหม้าย
 
เคยห่วงใ
ยกันมั่งหม้าย
 
ความคิ
Gm 
ดถึงมันหายไป
 
ความห่วง
Bb 
ใย
ก็หาย
ตาม

INSTRU | Dm | F | Gm Am | Dm | C |

 
เสียงรถไ
Dm 
มันจะดังเท่
าใด
 
เสียงร้อ
Gm 
งไห้ 
 
พี่บ่
าวมันดังยิ่งก
ว่า
 
อกมันกลั
Bb 
ดหนอง 
 
เพราะ
Dm 
น้องจึงนองน้ำ
Gm 
ตา
 
เสียใจหนั
Bb 
กหนา 
 
เป็นบ้าก็ไม่รู้
ที

( * ) ( ** )

 
พี่มาหาเธอหลบหาย
 
 
พี่มาไกลเพราะรักเธอ
 
 
สี่เดือนแล้วนอนละเมอ
 
 
เพราะว่าเธอมาเงียบไป
 
 
คำว่าคิด
Bb 
ถึงมีมั่งหม้าย
 
คำว่าห่วงใย
มีมั่งหม้าย
 
ความคิ
Gm 
ดถึงมันหายไป
 
ความห่วง
Bb 
ใย
ก็หา
ยตาม

( ** )

 โฆษณา