คอร์ดเพลง ไอ้เลว – เอก boxer

  
Text   

Bm 
ฉันไม่มีใครแล้ว 
 
เธอรู้
F#m 
ไหมไม่มีใครแล้ว
 
มีแต่
Em 
เธออยู่คนเดียวในหั
A 
วใจ
Bm 
ฉันนะเคยเจ้าชู้ 
 
เคยมีผู้
F#m 
หญิงตั้งมากตั้งมาย
 
แต่สุด
Em 
ท้ายก็แพ้ใจคนอ
A 
ย่างเธอ

 
* ฉัน(ภูมิ)(ดี)
Bm 
ใจที่เจอเธอ
 
เธอคอยมา
F#m 
เป็นกำลังใจ
 
เธอ
G 
ทำให้เสือตัวร้าย 
 
กลายเป็นแ
A 
มว
 
ไอ้
Bm 
เลว ไอ้เลว ไอ้เลว อย่างฉัน
 
ตอน
F#m 
นี้ทิ้งมันหมดแล้ว
 
สิ้นล
G 
ายเสือกลายเป็นแมว 
 
ก็เพ
A 
ราะเธอ

 
** ขอบใจเ
D 
ธอที่เธอมาทำให้ฉันนั้น
Bm 
ดีได้
 
จากวัน
G 
นี้จนวันสุดท้
A 
าย
 
ฉันจะรักเ
D 
ธอขอสัญญา
 
G 
ดีตไม่ต้องไป
A 
ฝังจำ 
 
ทำปัจจุ
F#m 
บันให้ดีขึ้
Bm 
นมา
G 
ฉันขอสัญ
A 
ญา 
 
จะดู
G 
แล 
 
และรัก
A 
ษาเธอเป็นอย่า
Bm 
งดี

INSTRU | Bm | E | G | F#7 |

Bm 
ฉันนั้นเคยติดยา 
 
สูบน้ำแ
D 
ข็ง ยาบ้า ยาอี
Em 
เฮโรอีนก็มี 
 
แถมบาง
A 
ทีก็ดูดกัญชา
Bb 
 
แต่
Bm 
เธอไม่เคยจะสนอดีตเ
D 
ลว ๆ ฉันที่ผ่านมา
 
ที่
G 
ฉันนั้นเคยติดยา 
 
มั่วก
F#7 
ามา

( *, ** )

INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |
INSTRU | G A | Bm | G | A |

( ** )

G 
ฉันขอสัญ
A 
ญา
 
จะ
G 
ดูแลและรัก
A 
ษาเธอตลอ
Bm 
ดไป

เนื้อเพลง
ฉันไม่มีใครแล้ว เธอรู้ไหมไม่มีใครแล้ว
มีแต่เธออยู่คนเดียวในหัวใจ
ฉันนะเคยเจ้าชู้ เคยมีผู้หญิงตั้งมากตั้งมาย
แต่สุดท้ายก็แพ้ใจคนอย่างเธอ

* ฉัน(ภูมิ)(ดี)ใจที่เจอเธอ
เธอคอยมาเป็นกำลังใจ
เธอทำให้เสือตัวร้ายกลายเป็นแมว
ไอ้เลว ไอ้เลว ไอ้เลว อย่างฉัน
ตอนนี้ทิ้งมันหมดแล้ว
สิ้นลายเสือกลายเป็นแมว
ก็เพราะเธอ

** ขอบใจเธอที่เธอมาทำให้ฉันนั้นดีได้
จากวันนี้จนวันสุดท้าย
ฉันจะรักเธอขอสัญญา
อดีตไม่ต้องไปฝังจำ
ทำปัจจุบันให้ดีขึ้นมา
ฉันขอสัญญาจะดูแล
และรักษาเธอเป็นอย่างดี

( ดนตรี )

ฉันนั้นเคยติดยา สูดน้ำแข็ง ยาบ้า ยาอี
เฮโรอีนก็มี แถมบางทีก็ดูดกัญชา
แต่เธอไม่เคยจะสนอดีตเลว ๆ ฉันที่ผ่านมา
ที่ฉันนั้นเคยติดยา มั่วกามา

( *, ** )

( ดนตรี )

ฉันขอสัญญา
จะดูแล และรักษาเธอตลอดไป
คอร์ด ไอ้เลว – เอก boxer
ไอ้เลว เอก boxer - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend