คอร์ดเพลง มึงกับกู บิลลี่ อินทร

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง มึงกับกู บิลลี่ อินทร

คอร์ดเพลง มึงกับกู บิลลี่ อินทร

เพลง :

ศิลปิน : บิลลี่ อินทร

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Em,Am,G


INTRO | F | F | C | C |

F 
มองเส้นทางที่เรากำลังเดิน
 
รับรู้ว่ามันยังไม่ไ
C 
กล
F 
มองเส้นทางที่เรากำลังไป
 
มันไกลจนแทบมองไม่เ
C 
ห็น
F 
มุ่งหน้าตรงฝ่าดงแห่งความเหยียดหยาม
 
คำถ
C 
ามมากมายที่เราต้องเผชิญ
 
บางค
F 
รั้งก็เดินอย่างคนตาบ
G 
อด
 
กอดคอให้เพื่อนช่วยนำท
C 
าง

F 
วันที่ฉันอ่อนแอจนหมดแรง
 
หันหลังก้มหน้ายอมรับ
C 
มัน
 
มีใ
F 
ครบางคนเดินมาบอกกับฉัน
 
นั่นมึงกำลังจะไปไ
C 
หน
F 
ฝันที่เรายังร่วมกันฝ่าฟัน
 
หากหยุดตรง
C 
นั้นทิ้งมันและเดินหนีไป
 
เหนื่อยก็
F 
พักเอาแรงให้ดีเสียก่
G 
อน
 
หากมึงเดินไปกูเดินต
C 
าม

Am 
แม้วันใดที่โ
G 
ลกใบนี้ 
 
ไม่มี
F 
ที่ยืน
Am 
แม้วันใดที่ใ
G 
ครคนอื่น 
 
ไม่แลเห
F 
ลียว
Am 
แม้สุดท้าย 
 
จะ
G 
มีแค่มึง 
 
ตัวคนเ
F 
ดียว
 
โปรดมองมาทา
Am 
งนี้ 
 
จงมองมาทา
G 
งนี้
 
จดจำไว้ใ
F 
ห้ดี.
G 
.. 
 
มึงยังมี
C 
กู

F 
  กอดคอร่วมเ
G 
ป็นร่วมตาย 
 
จนหัวห
Am 
งอก
F 
  แบ่งปันเรื่องร
G 
าวมากมาย 
 
ต่อจา
Am 
กนี้
F 
  ร่วมสุขร่วมทุ
G 
กข์ร่วมฝัน
Em 
  หัวเราะร้องไ
Am 
ห้ด้วยกัน
F 
  ตราบจนถึงวัน
G 
นั้น 
 
จวบจนชีวาว
C 
าย

F 
  กอดคอร่วมเ
G 
ป็นร่วมตาย 
 
จนหัวห
Am 
งอก
F 
  แบ่งปันเรื่องร
G 
าวมากมาย 
 
ต่อจา
Am 
กนี้
F 
  ร่วมสุขร่วมทุ
G 
กข์ร่วมฝัน
Em 
  หัวเราะร้องไ
Am 
ห้ด้วยกัน
F 
  ตราบจนถึงวัน
G 
นั้น 
 
จวบจนชีวาว
C 
าย

INSTRU | F | F | C | C |

Am 
แม้วันใดที่โ
G 
ลกใบนี้ 
 
ไม่มี
F 
ที่ยืน
Am 
แม้วันใดที่ใ
G 
ครคนอื่น 
 
ไม่แลเห
F 
ลียว
Am 
แม้สุดท้าย 
 
จะ
G 
มีแค่มึง 
 
ตัวคนเ
F 
ดียว
 
โปรดมองมาทา
Am 
งนี้ 
 
จงมองมาทา
G 
งนี้
 
จดจำไว้ใ
F 
ห้ดี.
G 
.. 
 
มึงยังมี
C 
กู..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มึงกับกู


มองเส้นทางที่เรากำลังเดิน
รับรู้ว่ามันยังไม่ไกล
มองเส้นทางที่เรากำลังไป
มันไกลจนแทบมองไม่เห็น
มุ่งหน้าตรงฝ่าดงแห่งความเหยียดหยาม
คำถามมากมายที่เราต้องเผชิญ
บางครั้งก็เดินอย่างคนตาบอด
กอดคอให้เพื่อนช่วยนำทาง

วันที่ฉันอ่อนแอจนหมดแรง
หันหลังก้มหน้ายอมรับมัน
มีใครบางคนเดินมาบอกกับฉัน
นั่นมึงกำลังจะไปไหน
ฝันที่เรายังร่วมกันฝ่าฟัน
หากหยุดตรงนั้นทิ้งมันและเดินหนีไป
เหนื่อยก็พักเอาแรงให้ดีเสียก่อน
หากมึงเดินไปกูเดินตาม

แม้วันใดที่โลกใบนี้ ไม่มีที่ยืน
แม้วันใดที่ใครคนอื่น ไม่แลเหลียว
แม้สุดท้าย จะมีแค่มึง ตัวคนเดียว
โปรดมองมาทางนี้ จงมองมาทางนี้
จดจำไว้ให้ดี… มึงยังมีกู

กอดคอร่วมเป็นร่วมตาย จนหัวหงอก
แบ่งปันเรื่องราวมากมาย ต่อจากนี้
ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฝัน
หัวเราะร้องไห้ด้วยกัน
ตราบจนถึงวันนั้น จวบจนชีวาวาย

กอดคอร่วมเป็นร่วมตาย จนหัวหงอก
แบ่งปันเรื่องราวมากมาย ต่อจากนี้
ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฝัน
หัวเราะร้องไห้ด้วยกัน
ตราบจนถึงวันนั้น จวบจนชีวาวาย

( ดนตรี )

แม้วันใดที่โลกใบนี้ ไม่มีที่ยืน
แม้วันใดที่ใครคนอื่น ไม่แลเหลียว
แม้สุดท้าย จะมีแค่มึง ตัวคนเดียว
โปรดมองมาทางนี้ จงมองมาทางนี้
จดจำไว้ให้ดี… มึงยังมีกู..

มิวสิควิดีโอ มึงกับกู บิลลี่ อินทร

เพลง มึงกับกู
ศิลปิน : บิลลี่ อินทร
เพลงประกอบภาพยนตร์ 4KINGS
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend