คอร์ดเพลง Yokaze no Shiwaza – พระจันทร์เสี้ยว Tarwaan BNK48

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง Yokaze no Shiwaza – พระจันทร์เสี้ยว Tarwaan BNK48

คอร์ดเพลง Yokaze no Shiwaza – พระจันทร์เสี้ยว Tarwaan BNK48

เพลง :

ศิลปิน : Tarwaan BNK48

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : F,Dm,Gm,Am,Bb,C


 
เจ็บๆ ตรงนี้ กลั้นน้ำตาไว้
 
 
ก็ไม่รู้ว่าต้องคอยอีกนานไหม
 
 
ไม่
Gm 
คุ้นเคยที่ไ
Am 
ม่มีเธอเ
Bb 
ลย
 
ในห้อง
G/B 
นอนที่ว่างเป
C 
ล่า
 
Yokaze no shiwaza
 

INSTRU | F Am7b5 Gm7b5 | Bb |
INSTRU | Bbm C | Dm G |
INSTRU | Gm Am Bb G/B | C |

 
ค่ำ
F 
คืนสะท้อนแสงจันทร์
Dm 
เพียงเสี้ยวพระจันทร์ส้ม
 
แทบไ
Bb 
ม่ได้ยินเสียงของล
Am 
มดัง
 
ความโ
BbmM7 
กรธฟ้าคืบคล
C 
านมา

 
ไม่
F 
มีเวลาโทรศัพท์
 
คงหลับ
Dm 
แล้วเพราะดึกขนาดนี้
 
คงไม่
Bb 
นึกว่ามีใครเฝ้าร
Am 
อสาย
 
เธอใจ
BbmM7 
ร้ายทิ้งให้แต่ฉันต้อ
C 
งรอ

Bb 
เวลาทุกๆวิน
C 
าที 
 
นั้นมี
Am 
ค่าก็รู้อยู่แก่
Dm 
ใจ
 
แต่ทำไ
Gm 
มมี 
 
บางอ
C 
ย่างข้างใน
F 
ร้องไม่ยอมเข้
 
าใจ
 
ยิ่งตอนเ
BbM7 
ดินอยู่คนเ
Eb 
ดียว
 
ไม่
Am 
คุ้นเสียงเท้าที่
Dm 
เดิน
 
มันอ้าง
Gm 
ว้างเกินกว่าเหงาเกินจะอธิบาย
 
อยากมีเ
C 
สียงกระทบกับเท้า
 
คล้ายกระป๋องว่างสักใบ
 

 
เจ็บจากตร
F 
งนี้ 
 
กลั้นน้ำ
DmM7 
ตาไว้
 
เธอรู้ไ
Bb 
หมว่าฉันแทบขา
BbmM7 
ดใจ
 
เธอไปอ
Dm 
ยู่ไหน 
 
อยากจะ
G7 
พบเจอเธอ
 
อยาก
Bb 
บินไปบนฟ้าหาเ
C 
ธอ

 
หยุดมันไม่ไ
Dm 
หว 
 
เจ็บจะตา
DmM7/C# 
ยแล้ว
 
ทำไม
Bb 
รักเจ็บปวดแบ
BbmM7 
บนี้
 
หรือ
Gm 
รักเธอมากเธอ
Am 
จนฉันสูญเ
Bb 
สียค่า
G/B 
ตัวเองไ
C 
 
Yok
 
aze no shiwaza
 

INSTRU | C#maj7 | Eb | Cm | Fm |
INSTRU | Bbm | Cm | C# | C | C |

 
อยู่กับ
F 
คำถาม 
 
คำว่า
DmM7 
นานไหม
 
คำคำ
Bb 
นี้ที่ฉันได้แต่
BbmM7 
รอ
 
รอจน
Dm 
รุ่งสาง 
 
จนใกล้
G7 
เช้าก็ดี 
 
 
Bb 
 
C 

 
ไม่อยากจ
Dm 
ะคิด 
 
ต่อไป
DmM7/C# 
อีกแล้ว
 
เธออยู่
Bb 
ไหนคิดไปจนสับ
BbmM7 
สน..
 
ยิ่ง
Gm 
ค้นไปยิ่งไ
Am 
ด้เจอกับ
Bb 
หัวใจ
G/B 
อันว่างเป
C 
ล่า
 
พรุ่งนี้เช้าก็คงจะเจอ
 

INSTRU | F A | Bb Bbm | Dm G7 | Bb C |

 
ไม่อยากจะ
Dm 
คิด 
 
ต่อไป
DmM7/C# 
อีกแล้ว
 
เธออยู่ไ
Bb 
หนคิดไปจน
BbmM7 
สับสน
 
ยิ่ง
Gm 
ค้นไปยิ่งไ
Am 
ด้เจอกับ
Bb 
หัวใจ
 
ยิ่ง
Gm 
ค้นไปยิ่ง
Am 
ได้เจอ
Bb 
 
ยิ่ง
Gm 
ค้นไปยิ่งไ
Am 
ด้เจอกับ
Bb 
หัวใจ
G/B 
อันว่างเป
C 
ล่า
 
พรุ่งนี้เช้าก็คงจะเ
C#maj7 
จอ..
C 
F 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Yokaze no Shiwaza – พระจันทร์เสี้ยว


เจ็บๆ ตรงนี้ กลั้นน้ำตาไว้
ก็ไม่รู้ว่าต้องคอยอีกนานไหม
ไม่คุ้นเคยที่ไม่มีเธอเลย
ในห้องนอนที่ว่างเปล่า
Yokaze no shiwaza

ค่ำคืนสะท้อนแสงจันทร์
เพียงเสี้ยวพระจันทร์ส้ม
แทบไม่ได้ยินเสียงของลมดัง
ความโกรธฟ้าคืบคลานมา

ไม่เวลาโทรศัพท์
คงหลับแล้วเพราะดึกขนาดนี้
คงไม่นึกว่ามีใครเฝ้ารอสาย
เธอใจร้ายทิ้งให้แต่ฉันต้องรอ

เวลาทุกวินาทีของเธอมีค่า
ก็รู้อยู่แก่ใจ
แต่ทำไมมีบางอย่างข้างใน
ร้องไม่ยอมเข้าใจ
ยิ่งตอนเดินอยู่คนเดียว

ไม่คุ้นเสียงเท้าที่เดิน
มันอ้างว้าง เกินกว่าเหงาเกินจะอธิบาย
อยากมีเสียงกระทบกับเท้า
คล้ายกระป๋องว่างสักใบ

เจ็บๆ ตรงนี้ กลั้นน้ำตาไว้
เธอรู้ไหมว่าฉันแทบขาดใจ
เธอไปอยู่ไหน อยากจะพบเจอเธอ
อยากบินไปบนฟ้าหาเธอ

หยุดมันไม่ไหว เจ็บจะตายแล้ว
ทำไมรักเจ็บปวดแบบนี้
หรือรักเธอมากเธอ
จนฉันสูญเสียค่าตัวเองไป
Yokaze no shiwaza

อยู่กับคำถาม คำว่านานไหม
คำคำนี้ที่ฉันได้แต่รอ
รอจนรุ่งสาง จนใกล้เช้าก็ดี
ไม่อยากจะคิด ต่อไปอีกแล้ว
เธออยู่ไหนคิดไปจนสับสน
ยิ่งค้นไปยิ่งได้เจอกับหัวใจอันว่างเปล่า
พรุ่งนี้เช้าก็คงจะเจอ

ไม่อยากจะคิด ต่อไปอีกแล้ว
เธออยู่ไหนคิดไปจนสับสน
ยิ่งค้นไปยิ่งได้เจอกับหัวใจ
ยิ่งค้นไปยิ่งได้เจอ
ยิ่งค้นไปยิ่งได้เจอกับหัวใจอันว่างเปล่า
พรุ่งนี้เช้าก็คงจะเจอ

มิวสิควิดีโอ Yokaze no Shiwaza – พระจันทร์เสี้ยว Tarwaan BNK48

เพลง Yokaze no Shiwaza – พระจันทร์เสี้ยว
ศิลปิน : Tarwaan BNK48

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend