คอร์ดเพลง พบเธอก่อน – ATOM x MINT (อะตอม – มินท์)

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง พบเธอก่อน – ATOM x MINT


INTRO | Dmaj7 | Am D | G | Gm |

 
ก่อ
Dmaj7 
นนั้น 
 
เคยถูกใครทำใ
Bm7 
ห้เสียใจ
 
ความรักที่เคยเป็
Gmaj7 
นเรื่องใหญ่
 
กลับกลายเป็นแค่
Gm 
คำลวงหลอก

 
จา
Dmaj7 
กนั้น 
 
ฉันก่อกำแพงใ
Bm7 
ห้หัวใจ
 
กลายเป็นเย็นชาไ
Gmaj7 
ม่ใส่ใจ
 
ไม่เคยยอมใ
Gm 
ห้ใครเข้ามาอีก


 
* นอกจาก
Em 
เธอ 
 
 
F#m 
เธอได้เปลี่ยนให้ฉันกลา
Gmaj7 
ยเป็นคนเดิมอี
Dmaj7 
กครั้ง
 
เธอทำใ
Gmaj7 
ห้รู้สึก 
 
 
F#m 
ไหว..
B7 
หวั่นไปทั้
Em7 
งใจ 
 
เมื่อเธอรั
Gm 
กฉัน
A 


 
** ไม่มีคำ
Dmaj7 
ถามเมื่อได้เจอเธ
F#m 
อแล้ว
 
หากฉันได้พบเธ
Gmaj7 
อก่อน 
 
คงไม่มีวันเสี
Gm 
ยใจ
A 
 
ได้มีเธ
Dmaj7 
อจึงรู้ ที่ผ่านมา  
A 
ที่ฉันไม่
D 
เคยเปิ
Gmaj7 
ดใจ
 
เพื่อม
Gm 
าใช้รักเธอวันนี้


INSTRU | Dmaj7 | G7sus4 |

Dmaj7 
ได้รู้ 
 
อีกครั้งว่ารักเป็
Bm7 
นเช่นไร
 
เธอฟื้นเวทย์มนตร์
Gmaj7 
ที่เสื่อมไป
 
กลับคืนให้หั
Gm 
วใจฉันอีก


 
จากวัน
Em 
นั้น 
 
 
F#m 
เธอได้เปลี่ยนให้ฉันกลา
Gmaj7 
ยเป็นคนเดิมอี
Dmaj7 
กครั้ง
 
เธอทำใ
Gmaj7 
ห้รู้สึก 
 
 
F#m 
ไหว..
B7 
หวั่นไปทั้
Em7 
งใจ 
 
เมื่อเธอรั
Gm 
กฉัน
A 

INSTRU | Fmaj7 | F | Bbmaj7 | Bbm | ( 2 Times )
INSTRU | Am A |

( **,** )

OUTRO | Dmaj7 Ebmaj7 | Dmaj7 |

เนื้อเพลง
ก่อนนั้น เคยถูกใครทำให้เสียใจ
ความรักที่เคยเป็นเรื่องใหญ่
กลับกลายเป็นแค่คำลวงหลอก

จากนั้น ฉันก่อกำแพงให้หัวใจ
กลายเป็นเย็นชาไม่ใส่ใจ
ไม่เคยยอมให้ใครเข้ามาอีก


* นอกจากเธอ
เธอได้เปลี่ยนให้ฉันกลายเป็นคนเดิมอีกครั้ง
เธอทำให้รู้สึก ไหวหวั่นไปทั้งใจ
เมื่อเธอรักฉัน


** ไม่มีคำถามเมื่อได้เจอเธอแล้ว
หากฉันได้พบเธอก่อน คงไม่มีวันเสียใจ
ได้มีเธอจึงรู้ ที่ผ่านมา ที่ฉันไม่เคยเปิดใจ
เพื่อมาใช้รักเธอวันนี้


( ดนตรี )

ได้รู้ อีกครั้งว่ารักเป็นเช่นไร
เธอฟื้นเวทย์มนตร์ที่เสื่อมไป
กลับคืนให้หัวใจฉันอีก


จากวันนั้น
เธอได้เปลี่ยนให้ฉันกลายเป็นคนเดิมอีกครั้ง
เธอทำให้รู้สึก ไหวหวั่นไปทั้งใจ
เมื่อเธอรักฉัน

( ดนตรี )

( **,** )
พบเธอก่อน – ATOM x MINT (อะตอม – มินท์)
พบเธอก่อน - MINTxATOM (Home-Session)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend