หน้าแรก » คนกันเอง » คอร์ดเพลง ลิ้นสองแฉก – คนกันเอง

คอร์ดเพลง ลิ้นสองแฉก – คนกันเอง


INTRO | C | C | F | F |

 
แค่
คำที่เธอพูดมา 
 
กลั่นกรองมาจากใจเธอ
ฉันน้ำตาเอ่อ 
 
เพิ่งจะรู้ว่าเธอใจดำ
 
กลับ
คำและกลับใจ 
 
เปลี่ยนใจไปรักเขา
ฉันเลยต้องเศร้า 
 
เหงาก็ต้องทนเอา

 
* (ก็มัน)เข
ลาที่ไปรักเธอ
 
ต้องยืนหน้าเซ่
อ 
 
เมื่อเธอหลอกเอา
 
ก็เสือกไปรักเ
ขา 
 
เสือกไปรักเขา

 
** อย่างเ
ธอเขาเรียกว่าลิ้นสอ
งแฉก
 
ฉันน้ำตาแ
ตก 
 
ร้องไห้ไม่อายเ
Am 
ขา
 
 
เจ็บเ
กินตรงหัวใจขอ
งเรา
 
อยากจะนั่
งเมา.
Fm 
.. 
 
ให้ลืมไปเลยว่าเคยรั
กใคร

 
แค่
คำที่เธอว่ารัก 
 
จะเอาอะไรหนักหนา
สันยงสัญญาก็ว่าไปเรื่อยเปื่อย
 
เจอ
ะใครก็บอกรัก 
 
สนิทสนมก็ไปหา
 
ทั่
วถึงและถ้วนหน้า 
 
ก็ว่าไปตามคนเศร้า

( *, ** )

INSTRU | C | C | F | F |

( *, ** )

OUTRO | C |

เนื้อเพลง
แค่คำที่เธอพูดมา กลั่นกรองมาจากใจเธอ
ฉันน้ำตาเอ่อ เพิ่งจะรู้ว่าเธอใจดำ
กลับคำและกลับใจ เปลี่ยนใจไปรักเขา
ฉันเลยต้องเศร้า เหงาก็ต้องทนเอา

* ก็มันเขลาที่ไปรักเธอ
ต้องยืนหน้าเซ่อเมื่อเธอหลอกเอา
ก็เสือกไปรักเขาเสือกไปรักเขา

** อย่างเธอเขาเรียกว่าลิ้นสองแฉก
ฉันน้ำตาแตกร้องไห้ไม่อายเขา
เจ็บเกินตรงหัวใจของเรา
อยากจะนั่งเมา ให้ลืมไปเลยว่าเคยรักใคร

แค่คำที่เธอว่ารัก จะเอาอะไรหนักหนา
สันยงสัญญาก็ว่าไปเรื่อยเปื่อย
เจอะใครก็บอกรักสนิทสนมก็ไปหา
ทั่วถึงและถ้วนหน้าก็ว่าไปตามคนเศร้า

( *, ** )

( ดนตรี )

( *, ** )
คอร์ด ลิ้นสองแฉก – คนกันเอง
คนกันเอง - ลิ้นสองแฉก - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
คอร์ดเพลง ลิ้นสองแฉก - คนกันเอง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :