คอร์ดเพลง เกลียดคนหลายใจ – หนุ่ม บางขุนพรหม

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เกลียดคนหลายใจ – หนุ่ม บางขุนพรหม

INTRO | A | F#m | D | E |
INTRO | A C#m | F#m | D | E |

 
รักเ
A 
ธอมาตั้งนานหลา
F#m 
ยปี
 
มีแต่เธอคน
D 
นี้อยู่ข้างในหั
E 
วใจ
 
อยากบ
A 
อก 
 
 
C#m 
ให้เธอรู้เอ
F#m 
าไว้
 
ว่าไม่มีใ
D 
คร 
 
มาแทนที่
E 
เธอ

 
แต่เ
A 
ธอ 
 
กลับไม่มาส
F#m 
นใจ
 
อยู่อยู่ก็มาเปลี่ย
D 
นไป 
 
มอบหัวใจให้ใครอี
E 
กคน
 
แต่
A 
ฉันนี้มันมี
E 
ไม่พอ 
 
เธอก็
C#m 
เลยเลิกราเลิกรั
F#m 
กใช่ไหม
 
เธอ
D 
ได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจรักใครอีกคน
E 

 
* เธอเหยียบฉันก็ตาย
A 
เพราะเอ
C#m 
าใจให้เธอไปหม
F#m 
ดแล้ว
 
หัวใจเธอแตกแน
D 
ว 
 
มอบหัวใ
E 
จให้ใครอี
A 
กคน
 
เป็นคนรักเดียวไม่พอ
D 
..ชอบมีสอง
E 
 ช่า
C#m 
งใจดีน
F#m 
ะใจคน
 
ยอมป
D 
ล่อยเธอไปพ้
E 
นพ้นดีกว่าคนสอ
A 
งใจ

 
หรือเ
A 
ธอ 
 
รักเพราะเขานั้นรวย
F#m 
 
มีเสื้อผ้าสวยสวย
D 
เขาก็ซื้อให้
E 
ใส่
 
แต่
A 
ฉันนี้มันมีไ
E 
ม่พอเธอก็
C#m 
เลยเลิกราเลิ
F#m 
กรักใช่ไหม
 
เธอ
D 
ได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจรักใครอีกคน
E 

( * )

INSTRU | A | F#m | D | E |

INSTRU | A E/G# | F#m | D | E | E |

( *, * )

 
ยอมป
D 
ล่อยเธอไปพ้
E 
นพ้น
 
แม่นางคนสอ
A 
งใจ

OUTRO | D E | C#m F#m | D E | A | A |

เนื้อเพลง
รักเธอมาตั้งนานหลายปี
มีแต่เธอคนนี้อยู่ข้างในหัวใจ
อยากบอกให้เธอรู้เอาไว้
ว่าไม่มีใครมาแทนที่เธอ

แต่เธอกลับไม่มาสนใจ
อยู่อยู่ก็มาเปลี่ยนไปมอบหัวใจให้ใครอีกคน
แต่ฉันนี้มันมีไม่พอเธอก็เลยเลิกราเลิกรักใช่ไหม
เธอได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจรักใครอีกคน

เธอเหยียบฉันก็ตายเพราะเอาใจให้เธอไปหมดแล้ว
หัวใจเธอแตกแนวมอบหัวใจให้ใครอีกคน
เป็นคนรักเดียวไม่พอชอบมีสองช่างใจดีนะใจคน
ยอมปล่อยเธอไปพ้นพ้นดีกว่าคนสองใจ

หรือเธอรักเพราะเขานั้นรวย
มีเสื้อผ้าสวยสวยเขาก็ซื้อให้ใส่
แต่ฉันนี้มันมีไม่พอเธอก็เลยเลิกราเลิกรักใช่ไหม
เธอได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจรักใครอีกคน

เธอเหยียบฉันก็ตายเพราะเอาใจให้เธอไปหมดแล้ว
หัวใจเธอแตกแนวมอบหัวใจให้ใครอีกคน
เป็นคนรักเดียวไม่พอชอบมีสองช่างใจดีนะใจคน
ยอมปล่อยเธอไปพ้นพ้นดีกว่าคนสองใจ

เธอเหยียบฉันก็ตายเพราะเอาใจให้เธอไปหมดแล้ว
หัวใจเธอแตกแนวมอบหัวใจให้ใครอีกคน
เป็นคนรักเดียวไม่พอชอบมีสองช่างใจดีนะใจคน
ยอมปล่อยเธอไปพ้นพ้นดีกว่าคนสองใจ

เธอเหยียบฉันก็ตายเพราะเอาใจให้เธอไปหมดแล้ว
หัวใจเธอแตกแนวมอบหัวใจให้ใครอีกคน
เป็นคนรักเดียวไม่พอชอบมีสองช่างใจดีนะใจคน
ยอมปล่อยเธอไปพ้นพ้นดีกว่าคนสองใจ

ยอมปล่อยเธอไปพ้นพ้น
แม่นางคนสองใจ
เพลง เกลียดคนหลายใจ
ศิลปิน หนุ่ม บางขุนพรหม
คำร้อง ภาณุวัฒน์ ศรีดากุล
ทำนอง ภาณุวัฒน์ ศรีดากุล
เรียบเรียง ภาณุวัฒน์ ศรีดากุล
Digital Download : *123 1044466 3
เกลียดคนหลายใจ - หนุ่ม บางขุนพรหม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend