คอร์ดเพลง กูแค่เคยโง่ – เอ็มมี่ เสียวหู

  
Text   

คอร์ดเพลง : กูแค่เคยโง่ เอ็มมี่ เสียวหู

คอร์ดเพลง กูแค่เคยโง่ - เอ็มมี่ เสียวหู

เพลง :

ศิลปิน : เอ็มมี่ เสียวหู

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตั้ม ลำโขง

คอร์ดทั้งหมด : Em,Bm,C,D,G,B


INTRO | Em | Bm | C D | Em |

 
ผู้
Em 
ชายที่กูเคยฮัก
 
รองจาก
Bm 
พ่อมันเคยเป็นมึง
 
คาดบ่
C 
ถึงอีหลีมื้อนี้ได้ฮู้ควา
D 
มจริง
 
เคย
Em 
คิดจะฝากชีวิต
 
ยกหัว
Bm 
ใจให้เบิดทุกสิ่ง
 
แต่ความจ
C 
ริงมันบ่เป็นดังฝัน
 
ที่เคยคิ
D 
ดไว้ 
 
 
Em 
ฮือ…

 
มัก
C 
ได้และเห็นแ
D 
ก่ตัว 
 
มึงมัน
Bm 
ชั่วบักบ่มั
Em 
กดี
 
ความ
Am 
ฮักที่กูเคย
D 
มีให้มึงมันเบิ
G 
ดแล้ว
 
กู
Am 
เลยต้องถอ
D 
ยออกมา 
 
ทุก
Bm 
อย่างมันจบล
Em 
งแล้ว
 
พอ
Am 
กันเสียทีอย่าได้มีเยื่อใยต่
D 
อกัน

 
กูมันเคย
C 
โง่กูมันเคยมักง่
D 
าย
 
แต่กูบ่เคยเสีย
Bm 
ดายดอกส่ำผู้ชายแบ
Em 
บนี้
 
กูเจ็บกูจำกูจื่อกู
D 
พอ 
 
ชาตินี้กู
Bm 
ขอ
 
พอกันเสี
Em 
ยที 
 
มึงบ่ได้ฮักกูอี
D 
หลี

 
กะกูมันเคย
C 
โง่กูมันเคยมักง่
D 
าย
 
แต่กูบ่เคยเสีย
Bm 
ดายดอกส่ำผู้ชายแบ
Em 
บนี้
 
กูเจ็บกูจำกูจื่อกู
D 
พอ 
 
ชาตินี้กู
Bm 
ขอ
 
พอกันเสี
Em 
ยที 
 
มึงบ่ได้ฮักกูอี
D 
หลี
 
ต่อจากนี้กูขออยู่ต่อค
Em 
นเดียว
D 

INSTRU | C D | G | C | D |
INSTRU | Em | Bm | C D | G |
INSTRU | Em | Bm | C | D |

C 
จะบ่ยอมปล่อยโตปล่อยใจให้ไ
Em 
ผอีก
 
กับผู้ช
C 
ายเฮงซวยมักได้และเห็นแก่
B 
ตัว

 
กูมันเคย
C 
โง่กูมันเคยมักง่
D 
าย
 
แต่กูบ่เคยเสีย
Bm 
ดายดอกส่ำผู้ชายแบ
Em 
บนี้
 
กูเจ็บกูจำกูจื่อกู
D 
พอ 
 
ชาตินี้กู
Bm 
ขอ
 
พอกันเสี
Em 
ยที 
 
มึงบ่ได้ฮักกูอี
D 
หลี

 
กะกูมันเคย
C 
โง่กูมันเคยมักง่
D 
าย
 
แต่กูบ่เคยเสีย
Bm 
ดายดอกส่ำผู้ชายแบ
Em 
บนี้
 
กูเจ็บกูจำกูจื่อกู
D 
พอ 
 
ชาตินี้กู
Bm 
ขอ
 
พอกันเสี
Em 
ยที 
 
มึงบ่ได้ฮักกูอี
D 
หลี..
 
ต่อจากนี้กูขออยู่ต่อค
Em 
นเดียว
D 

OUTRO | Em | Bm | C D | G |
OUTRO | Em | Bm | C | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กูแค่เคยโง่


ผู้ชายที่กูเคยฮัก
รองจากพ่อมันเคยเป็นมึง
คาดบ่ถึงอีหลีมื้อนี้ได้ฮู้ความจริง
เคยคิดจะฝากชีวิต ยกหัวใจให้เบิดทุกสิ่ง
แต่ความจริงมันบ่เป็นดังฝัน ที่เคยคิดไว้ ฮือ…

มักได้และเห็นแก่ตัว มึงมันชั่วบักบ่มักดี
ความฮักที่กูเคยมีให้มึงมันเบิดแล้ว
กูเลยต้องถอยออกมาทุกอย่างมันจบลงแล้ว
พอกันเสียทีอย่าได้มีเยื่อใยต่อกัน

กูมันเคยโง่กูมันเคยมักง่าย
แต่กูบ่เคยเสียดายดอกส่ำผู้ชายแบบนี้
กูเจ็บกูจำกูจื่อกูพอ ชาตินี้กูขอ
พอกันเสียที มึงบ่ได้ฮักกูอีหลี

กะกูกูมันเคยโง่กูมันเคยมักง่าย
แต่กูบ่เคยเสียดายดอกส่ำผู้ชายแบบนี้
กูเจ็บกูจำกูจื่อกูพอ ชาตินี้กูขอ
พอกันเสียที มึงบ่ได้ฮักกูอีหลี
ต่อจากนี้กูขออยู่ต่อคนเดียว

ดนตรี

จะบ่ยอมปล่อยโตปล่อยใจให้ไผอีก
กับผู้ชายเฮงซวยมักได้และเห็นแก่ตัว

กูมันเคยโง่กูมันเคยมักง่าย
แต่กูบ่เคยเสียดายดอกส่ำผู้ชายแบบนี้
กูเจ็บกูจำกูจื่อกูพอ ชาตินี้กูขอ
พอกันเสียที มึงบ่ได้ฮักกูอีหลี

กะกูกูมันเคยโง่กูมันเคยมักง่าย
แต่กูบ่เคยเสียดายดอกส่ำผู้ชายแบบนี้
กูเจ็บกูจำกูจื่อกูพอ ชาตินี้กูขอ
พอกันเสียที มึงบ่ได้ฮักกูอีหลี
ต่อจากนี้กูขออยู่ต่อคนเดียว

มิวสิควิดีโอ กูแค่เคยโง่ เอ็มมี่ เสียวหู

เพลง กูแค่เคยโง่
ศิลปิน เอ็มมี่ เสียวหู
เรียบเรียง : Zam Zangzai
ติดต่องาน : 096-825-0843
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend