คอร์ดเพลง อ้ายบ่เห็น – นิ้ง อังคณา

  
Text   

คอร์ดเพลง : อ้ายบ่เห็น นิ้ง อังคณา

คอร์ดเพลง อ้ายบ่เห็น - นิ้ง อังคณา

เพลง :

ศิลปิน : นิ้ง อังคณา

เนื้อร้อง : Ratchaphoom Duangkhamsorn

คอร์ดทั้งหมด : F,Am,Dm,Gm,C


INTRO | F Am | Dm Gm F |
INTRO | Bb Am | Gm C | F C |

 
กะ
F 
ว่าให้ใจแล้วเด้คือส่าง
Am 
บ่หันเบิ่งจั
Dm 
กหน่อย
 
อย่าง
Bb 
น้อย 
 
กะเหลียวเบิ่งกันด้วยหา
C 
งตา
 
หรือ
F 
ว่าอ้ายมีปัญหาด้านการมอ
Am 
งเห็น
 
แค่กับคนบ่หั
Dm 
วซา 
 
คนที่
Bb 
อ้ายคึดนำนักหนา
 
เขาเฮ็ด
C 
ดีกับอ้ายปานได๋

Dm 
คือจัง 
 
นั่งฮ้อ
Am 
งไห้
 
เกือกขี้
Bb 
ดินแป๋ล้มแป๋ตาย
 
แต่ในใ
C 
จยังคิดฮอดเขา

 
คนที่เขา
Bb 
เฮ็ดให้มีน้ำตา
 
เป็นหยังนัก
Am 
หนายังคิดฮอดเขา
 
แต่ว่า
Gm 
คนที่เฝ้าซับน้ำ
C 
ตาอ้ายแน
F 
มบ่เห็น
 
คนที่ถูกคิด
Bb 
ถึงคือบ่ฮับบ่ฮู้
 
แต่ว่าคนที่
Am 
อยู่คือเจ็บแท้น้อ 
 
คนที่
Gm 
น้ำตาคลอ 
 
 
C 
 
อยู่ใกล้กะด้อแต่อ้ายบ่เห็น
 

INSTRU | F Am | Dm Gm F |
INSTRU | Bb Am | Gm C | F C |
 
กะ
F 
ว่าเฮ็ดดีแล้วเด้
 
คือส่าง
Am 
บ่หันเบิ่งกันจั๊
Dm 
กเทือ 
 
 
Gm 
 
F 
 
เศษ
Bb 
ใจของอ้ายที่เหลือ 
 
พอมีห
C 
ม่องให้น้องยืนบ่

Dm 
คือจัง 
 
นั่งฮ้อ
Am 
งไห้
 
เกือกขี้
Bb 
ดินแป๋ล้มแป๋ตาย
 
แต่ในใ
C 
จยังคิดฮอดเขา

 
คนที่เขา
Bb 
เฮ็ดให้มีน้ำตา
 
เป็นหยังนัก
Am 
หนายังคิดฮอดเขา
 
แต่ว่า
Gm 
คนที่เฝ้าซับน้ำ
C 
ตาอ้ายแน
F 
มบ่เห็น
 
คนที่ถูกคิด
Bb 
ถึงคือบ่ฮับบ่ฮู้
 
แต่ว่าคนที่
Am 
อยู่คือเจ็บแท้น้อ 
 
คนที่
Gm 
น้ำตาคลอ 
 
 
C 
 
อยู่ใกล้กะด้อแต่อ้ายบ่เ
F 
ห็น

 
คนที่
Gm 
น้ำตาคลอ.
C 
.. คงดีบ่พอ.. อ้ายเลยบ่เห็น

OUTRO | Bb Bbm | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายบ่เห็น


กะว่าให้ใจแล้วเด้คือส่างบ่หันเบิ่งจักหน่อย
อย่างน้อย กะเหลียวเบิ่งกันด้วยหางตา
หรือว่าอ้ายมีปัญหาด้านการมองเห็น
แค่กับคนบ่หัวซา
คนที่อ้ายคึดนำนักหนา เขาเฮ็ดดีกับอ้ายปานได๋

คือจัง นั่งฮ้องไห้ เกือกขี้ดินแป๋ล้มแป๋ตาย
แต่ในใจยังคิดฮอดเขา

คนที่เขาเฮ็ดให้มีน้ำตา
เป็นหยังนักหนายังคิดฮอดเขา
แต่ว่าคนที่เฝ้าซับน้ำตาอ้ายแนมบ่เห็น
คนที่ถูกคิดถึงคือบ่ฮับบ่ฮู้
แต่ว่าคนที่อยู่คือเจ็บแท้น้อ คนที่น้ำตาคลอ
อยู่ใกล้กะด้อแต่อ้ายบ่เห็น

ดนตรี

กะว่าเฮ็ดดีแล้วเด้คือส่างบ่หันเบิ่งกันจั๊กเทือ
เศษใจของอ้ายที่เหลือ พอมีหม่องให้น้องยืนบ่

คือจัง นั่งฮ้องไห้
เกือกขี้ดินแป๋ล้มแป๋ตาย
แต่ในใจยังคิดฮอดเขา

คนที่เขาเฮ็ดให้มีน้ำตา
เป็นหยังนักหนายังคิดฮอดเขา
แต่ว่าคนที่เฝ้าซับน้ำตาอ้ายแนมบ่เห็น
คนที่ถูกคิดถึงคือบ่ฮับบ่ฮู้
แต่ว่าคนที่อยู่คือเจ็บแท้น้อ คนที่น้ำตาคลอ
อยู่ใกล้กะด้อแต่อ้ายบ่เห็น

คนที่น้ำตาคลอ คงดีบ่พอ อ้ายเลยบ่เห็น

มิวสิควิดีโอ อ้ายบ่เห็น นิ้ง อังคณา

เพลง อ้ายบ่เห็น
ศิลปิน : นิ้ง อังคณา
เรียบเรียง เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง 061-4084545
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend