คอร์ดเพลง ความทรงจำที่สวยงาม – P Per Play

  
Text   

คอร์ดเพลง : ความทรงจำที่สวยงาม P Per Play

คอร์ดเพลง ความทรงจำที่สวยงาม - P Per Play

เพลง :

ศิลปิน : P Per Play

เนื้อร้อง/ทำนอง : p per pLay

คอร์ดทั้งหมด : D,A,G,Bm,F#m,A/C#,Em


Tune to Eb
INTRO | D | A | G | D A |

 
  บ
D 
างเวลา 
 
นาทีที่
A/C# 
ฉันหลับตา
 
  
G 
ยังคิดถึงภาพจำใน
D 
วันวาน
 
  
Bm 
แม้สิ่งเหล่านั้นจะ
F#m 
ผ่าน 
 
มาแสนนาน
G 
  ไม่เคยจางไม่เคยเ
A 
ลือนไปได้เลย

Em 
  ภาพวันก่อนที่
F#m 
เราสองเคยมีกัน
G 
  ภาพวันนั้นที่
D 
ฉันได้
A/C# 
เคย.. 
 
รั
Bm 
กเธอ
 
  วันดีดีที่
F#m 
เราได้พบเจอ
 
  
G 
อยู่ในใจเสมอไม่ลืม
A 
เลือน

 
เธอคือความทรง
D 
จำ 
 
ที่แสนจะงด
A/C# 
งาม
 
เธอคือนิย
G 
ามที่มีความห
A 
มายในใ
D 
จฉัน
A/C# 
แม้ว่าวั
Bm 
นนี้ 
 
เราไม่อาจได้เ
F#m 
จอกัน
 
แต่ค
G 
วามทรงจำของฉันยังมีเ
A 
ธอ.. 
 
เสมอมา

INSTRU | D | A | G | D A |

D 
ยังคิดถึง 
 
และยังคง
A/C# 
นึกห่วงใย
G 
แม้วันเลยไป 
 
รู้สึกเหมือนก่อ
D 
นนั้น
Bm 
ยังเก็บความรู้สึ
F#m 
กดีที่มีให้กัน
G 
มัดใจเราไว้ผูกพั
Asus4 
นแม้ไม่ได้เ
A 
จอ

Em 
  ภาพวันก่อนที่
F#m 
เราสองเคยมีกัน
G 
  ภาพวันนั้นที่
D 
ฉันได้
A/C# 
เคย.. 
 
รั
Bm 
กเธอ
 
  วันดีดีที่
F#m 
เราได้พบเจอ
 
  
G 
อยู่ในใจเสมอไม่ลืมเ
A 
ลือน

 
เธอคือความทรง
D 
จำ 
 
ที่แสนจะงด
A/C# 
งาม
 
เธอคือนิย
G 
ามที่มีความห
A 
มายในใ
D 
จฉัน
A/C# 
แม้ว่าวั
Bm 
นนี้ 
 
เราไม่อาจได้เ
F#m 
จอกัน
 
แต่ค
G 
วามทรงจำของฉัน 
 
ยังมีเ
A 
ธอ 
 
เสมอมา

INSTRU | Bm | F#m | G | D A/C# |
INSTRU | Bm | F#m | G | A |

 
เธอคือความทรง
D 
จำ 
 
ที่แสนจะงด
A/C# 
งาม
 
เธอคือนิย
G 
ามที่มีความห
A 
มายในใ
D 
จฉัน
A/C# 
แม้ว่าวั
Bm 
นนี้ 
 
เราไม่อาจได้เ
F#m 
จอกัน
 
แต่เธอเป็นค
G 
วามทรงจำที่ดีในใจ
A 
ฉัน

 
เธอคือความทรง
D 
จำ 
 
ที่แสนจะงด
A/C# 
งาม
 
เธอคือนิย
G 
ามที่มีความห
A 
มายในใ
D 
จฉัน
A/C# 
แม้ว่าวั
Bm 
นนี้ 
 
เราไม่อาจได้
F#m 
พบกัน
 
แต่ค
G 
วามทรงจำของฉันยังมีเ
A 
ธอ

 
และเ
G 
ธอจะตรึงอยู่ในใจขอ
A 
งฉัน 
 
ตลอ
D 
ดไป

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความทรงจำที่สวยงาม


บางเวลา นาทีที่ฉันหลับตา
ยังคิดถึงภาพจำในวันวาน
แม้สิ่งเหล่านั้นจะผ่าน มาแสนนาน
ไม่เคยจางไม่เคยเลือนไปได้เลย

ภาพวันก่อนที่เราสองเคยมีกัน
ภาพวันนั้นที่ฉันได้เคย.. รักเธอ
วันดีดีที่เราได้พบเจอ
อยู่ในใจเสมอไม่ลืมเลือน

เธอคือความทรงจำ ที่แสนจะงดงาม
เธอคือนิยามที่มีความหมายในใจฉัน
แม้ว่าวันนี้ เราไม่อาจได้เจอกัน
แต่ความทรงจำของฉันยังมีเธอ.. เสมอมา

( ดนตรี )

ยังคิดถึง และยังคงนึกห่วงใย
แม้วันเลยไป รู้สึกเหมือนก่อนนั้น
ยังเก็บความรู้สึกดีที่มีให้กัน
มัดใจเราไว้ผูกพัsus4นแม้ไม่ได้เจอ

ภาพวันก่อนที่เราสองเคยมีกัน
ภาพวันนั้นที่ฉันได้เคย.. รักเธอ
วันดีดีที่เราได้พบเจอ
อยู่ในใจเสมอไม่ลืมเลือน

เธอคือความทรงจำ ที่แสนจะงดงาม
เธอคือนิยามที่มีความหมายในใจฉัน
แม้ว่าวันนี้ เราไม่อาจได้เจอกัน
แต่ความทรงจำของฉัน ยังมีเธอ เสมอมา

( ดนตรี )

เธอคือความทรงจำ ที่แสนจะงดงาม
เธอคือนิยามที่มีความหมายในใจฉัน
แม้ว่าวันนี้ เราไม่อาจได้เจอกัน
แต่เธอเป็นความทรงจำที่ดีในใจฉัน

เธอคือความทรงจำ ที่แสนจะงดงาม
เธอคือนิยามที่มีความหมายในใจฉัน
แม้ว่าวันนี้ เราไม่อาจได้พบกัน
แต่ความทรงจำของฉันยังมีเธอ

และเธอจะตรึงอยู่ในใจของฉัน ตลอดไป

มิวสิควิดีโอ ความทรงจำที่สวยงาม P Per Play

เพลง ความทรงจำที่สวยงาม
ศิลปิน : P Per Play
เรียบเรียง : p per pLay
Connect : 0888736778
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend