คอร์ดเพลง เทอญอร (TURN ON) – YOKEE PLAYBOY

  
Text   

คอร์ดเพลง : เทอญอร (TURN ON) YOKEE PLAYBOY

คอร์ดเพลง เทอญอร (TURN ON) - YOKEE PLAYBOY

เพลง :

ศิลปิน : YOKEE PLAYBOY

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิยะ ศาสตรวาหา

คอร์ดทั้งหมด : A,F#m,Bm,E,


Tune to Eb
INTRO | A | A | F#m | F#m |

 
มันก็คงเป็น
Bm 
เพราะ 
 
ว่าใ
E 
จเรา
 
เปี่ยมด้ว
A 
ยสุข
F#m 
 
และมันก็คงเป็น
Bm 
เพราะ 
 
ว่าหั
E 
วใจ
 
มีแต่สิ่งสว
A 
ยงาม
F#m 

 
มีนาง
Bm 
ฟ้า เทวดา ลอยล
E 
งมาอวยชัย
 
โยกและย้
A 
าย ตามสไตล์ ในจังหว
F#m 
ะที่หัวใจ
 
ให้เธ
Bm 
อรู้ 
 
สว
E 
รรค์รออยู่และให้
A 
พร
 
มี
F#m 
รักฉันรออยู่
<[Bm]r />
Bm 
เป็นของขวัญในบทเพลง
 
สว
E 
รรค์พาเพริศพิไ
A 
F#m 
 
ส่ง
Bm 
ตรงลงมาเป็นบทเพลง
 
โยกย้
E 
ายได้เต้น 
 
ตามหั
A 
วใจ
F#m 

 
มีนาง
Bm 
ฟ้า เทวดา ลอยล
E 
งมาอวยชัย
 
โยกและย้
A 
าย ตามสไตล์ ในจังหว
F#m 
ะที่หัวใจ
 
ให้เธ
Bm 
อรู้ 
 
สว
E 
รรค์รออยู่และให้
A 
พร
 
มี
F#m 
รักฉันรออยู่

 
รอ
Bm 
อยู่ 
 
(รอ
E 
อยู่) 
 
มาเป็นรั
A 
กที่ฟลอร์
F#m 
 
Bm 
 
รอ  
E 
รอ รออยู่ มาเป็น
A 
รักที่ฟลอร์
F#m 
<[Bm]r />
INSTRU | A | F#m | A | F#m | ( 2 Times )

 
มันก็คงเป็น
Bm 
เพราะ 
 
ว่าใ
E 
จเรา
 
เปี่ยมด้ว
A 
ยสุข
F#m 
 
และมันก็คงเป็น
Bm 
เพราะ 
 
ว่าหั
E 
วใจ
 
มีแต่สิ่งสว
A 
ยงาม
F#m 

 
มีนาง
Bm 
ฟ้า เทวดา ลอยล
E 
งมาอวยชัย
 
โยกและย้
A 
าย ตามสไตล์ ในจังหว
F#m 
ะที่หัวใจ
 
ให้เธ
Bm 
อรู้ 
 
สว
E 
รรค์รออยู่และให้
A 
พร
 
มี
F#m 
รักฉันรออยู่

Bm 
เป็นของขวัญจากเมืองแมน
 
E 
วรรค์พาเพริศพิไ
A 
F#m 
 
ส่ง
Bm 
ตรงลงมาเป็นบทเพลง
 
โยกย้
E 
ายได้เต้น 
 
ตามหั
A 
วใจ
F#m 

 
มีนาง
Bm 
ฟ้า เทวดา ลอยล
E 
งมาอวยชัย
 
โยกและย้
A 
าย ตามสไตล์ ในจังหว
F#m 
ะที่หัวใจ
 
ให้เธ
Bm 
อรู้ 
 
สว
E 
รรค์รออยู่และให้
A 
พร
 
มี
F#m 
รักฉันรออยู่

 
มันก็คงเป็น
Bm 
เพราะ 
 
ว่าใ
E 
จเรา
 
เปี่ยมด้ว
A 
ยสุข
F#m 
 
และมันก็คงเป็น
Bm 
เพราะ 
 
ว่าหั
E 
วใจ
 
มีแต่สิ่งสว
A 
ยงาม
F#m 

 
มีนาง
Bm 
ฟ้า เทวดา ลอยล
E 
งมาอวยชัย
 
โยกและย้
A 
าย ตามสไตล์ ในจังหว
F#m 
ะที่หัวใจ
 
ให้เธ
Bm 
อรู้ 
 
สว
E 
รรค์รออยู่และให้
A 
พร
 
มี
F#m 
รักฉันรออยู่.. 
 
(รออยู่)

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เทอญอร (TURN ON)


มันก็คงเป็นเพราะ ว่าใจเรา
เปี่ยมด้วยสุข
และมันก็คงเป็นเพราะ ว่าหัวใจ
มีแต่สิ่งสวยงาม

มีนางฟ้า เทวดา ลอยลงมาอวยชัย
โยกและย้าย ตามสไตล์ ในจังหวะที่หัวใจ
ให้เธอรู้ สวรรค์รออยู่และให้พร
มีรักฉันรออยู่

เป็นของขวัญในบทเพลง
สวรรค์พาเพริศพิไล
ส่งตรงลงมาเป็นบทเพลง
โยกย้ายได้เต้น ตามหัวใจ

มีนางฟ้า เทวดา ลอยลงมาอวยชัย
โยกและย้าย ตามสไตล์ ในจังหวะที่หัวใจ
ให้เธอรู้ สวรรค์รออยู่และให้พร
มีรักฉันรออยู่

รออยู่ (รออยู่) มาเป็นรักที่ฟลอร์
รอ รอ รออยู่ มาเป็นรักที่ฟลอร์

( ดนตรี )

มันก็คงเป็นเพราะ ว่าใจเรา
เปี่ยมด้วยสุข
และมันก็คงเป็นเพราะ ว่าหัวใจ
มีแต่สิ่งสวยงาม

มีนางฟ้า เทวดา ลอยลงมาอวยชัย
โยกและย้าย ตามสไตล์ ในจังหวะที่หัวใจ
ให้เธอรู้ สวรรค์รออยู่และให้พร
มีรักฉันรออยู่

เป็นของขวัญจากเมืองแมน
สวรรค์พาเพริศพิไล
ส่งตรงลงมาเป็นบทเพลง
โยกย้ายได้เต้น ตามหัวใจ

มีนางฟ้า เทวดา ลอยลงมาอวยชัย
โยกและย้าย ตามสไตล์ ในจังหวะที่หัวใจ
ให้เธอรู้ สวรรค์รออยู่และให้พร
มีรักฉันรออยู่

มันก็คงเป็นเพราะ ว่าใจเรา
เปี่ยมด้วยสุข
และมันก็คงเป็นเพราะ ว่าหัวใจ
มีแต่สิ่งสวยงาม

มีนางฟ้า เทวดา ลอยลงมาอวยชัย
โยกและย้าย ตามสไตล์ ในจังหวะที่หัวใจ
ให้เธอรู้ สวรรค์รออยู่และให้พร
มีรักฉันรออยู่.. (รออยู่)

มิวสิควิดีโอ เทอญอร (TURN ON) YOKEE PLAYBOY

เพลง เทอญอร (TURN ON)
ศิลปิน : YOKEE PLAYBOY

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend