คอร์ดเพลง นิทานของอ้าย – อ๊อฟ สเตทฟัช

  
Text   

คอร์ดเพลง : นิทานของอ้าย อ๊อฟ สเตทฟัช

คอร์ดเพลง นิทานของอ้าย - อ๊อฟ สเตทฟัช

เพลง :

ศิลปิน : อ๊อฟ สเตทฟัช

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ๊อฟ สเตทฟัช

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


Tune to Eb
INTRO | Em | D | C | D |

 
เปรียบกับ
Em 
เจ้า 
 
เป็นโตละครโต
D 
นึง
 
อ้ายผู้
C 
นึง 
 
ที่เป็นโตละครห
G 
ลัก
 
มีมือที่
Em 
สาม 
 
เป็นผู้ร้ายในบทความ
D 
ฮัก
 
ที่คอยเฮ็ดให้เสียห
C 
ลัก 
 
แทรกแ
D 
ซงเรื่องราวหั
G 
วใจ

 
อยู่มามื้อ
Em 
นึง 
 
ฮักกันดีแต่เกิดเรื่องใ
D 
หญ่
 
นางเอกผู้สาวของอ้
C 
าย 
 
เริ่มเปลี่ยนไ
D 
ปบ่คื
G 
อเก่า
 
คงเป็นมือที่
Em 
สาม 
 
นิรนามมาพังฮักเ
D 
ฮา
 
คงสิเป็นย้อนเ
C 
ขา 
 
ที่เข้า
D 
มาในบทนิท
G 
าน

 
พระ
Am 
เอกของเรื่องราว 
 
ออกตา
Em 
มหาถึงต้นตอ
 
บทผู้
Am 
ร้ายเป็นไผน้อ 
 
อยากสิ
Em 
พ้ออยากสิเห็น
 
จนมื้อ
C 
นึงได้ฮู้ได้เห็นว่าเป็น
D 
ไผ

 
บ่แม่นย้อนเ
G 
ขา 
 
เป็นย้อน
D/F# 
เจ้าให้ใจเข
Bm 
าไป
 
เรื่องร
D 
าวของบทผู้ร้
C 
าย
 
เป็นนางเอกอ้
D 
ายทำร้ายอ้า
G 
ยเอง
 
เจ้านั้นมัน
Em 
เก่ง คงบอกฮู้ ถ้าบ่ได้
Am 
เห็น
 
โตแสดงที่เ
C 
ป็น 
 
เจ้านั้นเ
D 
ล่นได้อย่างแนบเ
G 
นียน

 
เรื่องนิ
Em 
ทาน 
 
ตอนจบสอนให้ฮู้
D 
ว่า
 
หากว่าไผเข้า
C 
มา 
 
บ่ต้องระแ
D 
วง 
 
บ่ต้องสับ
G 
สน
 
เมื่อสุด
Em 
ท้าย ความฮัก ขึ้นอยู่กับคนสอง
D 
คน
 
บ่ต้องโทษอีก
C 
คน 
 
ให้โทษ
D 
คนที่เป็นขอ
G 
งเฮา

INSTRU | G D/F# | Em D | C D |
INSTRU | G | Em | Am | C D | G |

 
พระ
Am 
เอกของเรื่องราว 
 
ออกตา
Em 
มหาถึงต้นตอ
 
บทผู้
Am 
ร้ายเป็นไผน้อ 
 
อยากสิ
Em 
พ้ออยากสิเห็น
 
จนมื้อ
C 
นึงได้ฮู้ได้เห็นว่าเป็น
D 
ไผ

 
บ่แม่นย้อนเ
G 
ขา 
 
เป็นย้อน
D/F# 
เจ้าให้ใจเข
Bm 
าไป
 
เรื่องร
D 
าวของบทผู้ร้
C 
าย
 
เป็นนางเอกอ้
D 
ายทำร้ายอ้า
G 
ยเอง
 
เจ้านั้นมัน
Em 
เก่ง คงบอกฮู้ ถ้าบ่ได้
Am 
เห็น
 
โตแสดงที่เ
C 
ป็น 
 
เจ้านั้นเ
D 
ล่นได้อย่างแนบเ
G 
นียน

 
โตแสดงที่เ
C 
ป็น 
 
เจ้านั้นเ
D 
ล่นได้อย่างแนบเ
G 
นียน

OUTRO | G D/F# | Em D | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นิทานของอ้าย


เปรียบกับเจ้า เป็นโตละครโตนึง
อ้ายผู้นึง ที่เป็นโตละครหลัก
มีมือที่สาม เป็นผู้ร้ายในบทความฮัก
ที่คอยเฮ็ดให้เสียหลัก แทรกแซงเรื่องราวหัวใจ

อยู่มามื้อนึง ฮักกันดีแต่เกิดเรื่องใหญ่
นางเอกผู้สาวของอ้าย เริ่มเปลี่ยนไปบ่คือเก่า
คงเป็นมือที่สาม นิรนามมาพังฮักเฮา
คงสิเป็นย้อนเขา ที่เข้ามาในบทนิทาน

พระเอกของเรื่องราว ออกตามหาถึงต้นตอ
บทผู้ร้ายเป็นไผน้อ อยากสิพ้ออยากสิเห็น
จนมื้อนึงได้ฮู้ได้เห็นว่าเป็นไผ

บ่แม่นย้อนเขา เป็นย้อนเจ้าให้ใจเขาไป
เรื่องราวของบทผู้ร้าย
เป็นนางเอกอ้ายทำร้ายอ้ายเอง
เจ้านั้นมันเก่ง คงบอกฮู้ ถ้าบ่ได้เห็น
โตแสดงที่เป็น เจ้านั้นเล่นได้อย่างแนบเนียน

เรื่องนิทาน ตอนจบสอนให้ฮู้ว่า
หากว่าไผเข้ามา บ่ต้องระแวง บ่ต้องสับสน
เมื่อสุดท้าย ความฮัก ขึ้นอยู่กับคนสองคน
บ่ต้องโทษอีกคน ให้โทษคนที่เป็นของเฮา

( ดนตรี )

พระเอกของเรื่องราว ออกตามหาถึงต้นตอ
บทผู้ร้ายเป็นไผน้อ อยากสิพ้ออยากสิเห็น
จนมื้อนึงได้ฮู้ได้เห็นว่าเป็นไผ

บ่แม่นย้อนเขา เป็นย้อนเจ้าให้ใจเขาไป
เรื่องราวของบทผู้ร้าย
เป็นนางเอกอ้ายทำร้ายอ้ายเอง
เจ้านั้นมันเก่ง คงบอกฮู้ ถ้าบ่ได้เห็น
โตแสดงที่เป็น เจ้านั้นเล่นได้อย่างแนบเนียน

โตแสดงที่เป็น เจ้านั้นเล่นได้อย่างแนบเนียน

มิวสิควิดีโอ นิทานของอ้าย อ๊อฟ สเตทฟัช

เพลง นิทานของอ้าย
ศิลปิน : อ๊อฟ สเตทฟัช
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend