คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า

  
Text   

คอร์ดเพลง : มีแฟนแล้ว วงทัพห้า

คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว - วงทัพห้า

เพลง :

ศิลปิน :

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G | C | G | D | G D |

G 
  ยืนยันคำตอบอีกครั้ง 
 
ให้
D 
ฉันชื่นใจได้ไหม
C 
  ว่าคนไกลยังคิดถึงกั
G 
นเสมอ
G 
  ไม่ได้พบตั้งกี่
D 
วันแล้วที่ไม่เจอ
C 
  เป็นห่วงเ
D 
ธอที่รักเหลื
G 
อเกิน

 
สัญ
C 
ญากับฉันได้ห
D 
ม้าย
 
รับ
Bm 
ปากกับฉันไ
Em 
ด้หม้าย
 
ระยะท
C 
างไม่อาจจะทำ
D 
ให้ใจเปลี่ย
G 
นผัน
 
รักเ
C 
ธอมากรู้ห
D 
ม้าย
 
อาจจะ
Bm 
ดูวุ่นวายในบา
Em 
งครั้ง
 
เพรา
Am 
ะเธอคือคนสำ
D 
คัญคนเดียวที่ฉั
G 
นมี

 
ถ้าห
C 
ากบังเอิญมีใครเ
D 
ดินเข้ามา
 
ถามว่า
Bm 
เธอมีใครแล้วหรื
Em 
อยัง
 
อยากให้เ
C 
ธอตอบเขาให้ดังด้วยคำ
D 
ๆนี้

 
มีแฟนแ
G 
ล้วแหละแฟน
Bm 
ฉันน่ารัก
Em 
มากๆ
 
ไม่มี
D 
วันที่ฉันจะเดินจ
C 
าก 
 
ไม่มี
D 
วันจะจากไป
 
มีแฟนแ
G 
ล้วบอกให้
Bm 
เขาได้จำเอ
Em 
าไว้
 
ว่าฉันก็เ
D 
ป็นดั่งลมหา
C 
ยใจ
 
และก็เ
D 
ป็นดั่งทุกๆสิ่ง
 
ไม่มี
C 
วันที่จะทอด
D 
ทิ้ง 
 
ฉั
G 
นไป

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
ถ้าห
C 
ากบังเอิญมีใครเ
D 
ดินเข้ามา
 
ถามว่า
Bm 
เธอมีใครแล้วหรื
Em 
อยัง
 
อยากให้เ
C 
ธอตอบเขาให้ดังด้วยคำ
D 
ๆนี้

 
มีแฟนแ
G 
ล้วแหละแฟน
Bm 
ฉันน่ารัก
Em 
มากๆ
 
ไม่มี
D 
วันที่ฉันจะเดินจ
C 
าก 
 
ไม่มี
D 
วันจะจากไป
 
มีแฟนแ
G 
ล้วบอกให้
Bm 
เขาได้จำเอ
Em 
าไว้
 
ว่าฉันก็เ
D 
ป็นดั่งลมหา
C 
ยใจ.. 
 
D 
วว…

 
มีแฟนแ
G 
ล้วแหละแฟน
Bm 
ฉันน่ารัก
Em 
มากๆ
 
ไม่มี
D 
วันที่ฉันจะเดินจ
C 
าก 
 
ไม่มี
D 
วันจะจากไป
 
มีแฟนแ
G 
ล้วบอกให้
Bm 
เขาได้จำเอ
Em 
าไว้
 
ว่าฉันก็เ
D 
ป็นดั่งลมหา
C 
ยใจ
 
และก็เ
D 
ป็นดั่งทุกๆสิ่ง
 
ไม่มี
C 
วันที่จะทอด
D 
ทิ้ง 
 
ฉั
G 
นไป

 
ไม่มี
C 
วันที่จะทอด
D 
ทิ้ง 
 
ให้ฉันเสี
G 
ยใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มีแฟนแล้ว


ยืนยันคำตอบอีกครั้งให้ฉันชื่นใจได้ไหม
ว่าคนไกลยังคิดถึงกันเสมอ
ไม่ได้พบตั้งกี่วันแล้วที่ไม่เจอ
เป็นห่วงเธอที่รักเหลือเกิน

สัญญากับฉันได้หม้าย
รับปากกับฉันได้หม้าย
ระยะทางไม่อาจจะทำให้ใจเปลี่ยนผัน
รักเธอมากรู้หม้าย อาจจะดูวุ่นวายในบางครั้ง
เพราะเธอคือคนสำคัญคนเดียวที่ฉันมี

ถ้าหากบังเอิญมีใครเดินเข้ามา
ถามว่าเธอมีใครแล้วหรือยัง
อยากให้เธอตอบเขาให้ดังด้วยคำๆนี้

มีแฟนแล้วแหละแฟนฉันน่ารักมากๆ
ไม่มีวันที่ฉันจะเดินจาก ไม่มีวันจะจากไป
มีแฟนแล้วบอกให้เขาได้จำเอาไว้
ว่าฉันก็เป็นดั่งลมหายใจ และก็เป็นดั่งทุกๆสิ่ง
ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งฉันไป

ดนตรี

ถ้าหากบังเอิญมีใครเดินเข้ามา
ถามว่าเธอมีใครแล้วหรือยัง
อยากให้เธอตอบเขาให้ดังด้วยคำๆนี้

มีแฟนแล้วแหละแฟนฉันน่ารักมากๆ
ไม่มีวันที่ฉันจะเดินจาก ไม่มีวันจะจากไป
มีแฟนแล้วบอกให้เขาได้จำเอาไว้
ว่าฉันก็เป็นดั่งลมหายใจ.. โวว…

มีแฟนแล้วแหละแฟนฉันน่ารักมากๆ
ไม่มีวันที่ฉันจะเดินจาก ไม่มีวันจะจากไป
มีแฟนแล้วบอกให้เขาได้จำเอาไว้
ว่าฉันก็เป็นดั่งลมหายใจ และก็เป็นดั่งทุกๆสิ่ง
ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งฉันไป

ไม่มีวันที่จะทอดทิ้ง ให้ฉันเสียใจ..

มิวสิควิดีโอ มีแฟนแล้ว วงทัพห้า

เพลง มีแฟนแล้ว
ศิลปิน : วงทัพห้า
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง 062-013-3659, 088-446-1269
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend