คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง

  
Text   

คอร์ดเพลง : บัก pop ถั่ง แพรวพราว แสงทอง

คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง - แพรวพราว แสงทอง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, C, Dm, Em, F, G


INTRO | Am | C | Em | Am |
INTRO | F G | Am |
INTRO | Dm Em | Am G | Am |

 
ใหม่ๆ กะดีส่ำ
Am 
ฟ้า
 
เก่ามากะชั่วส่ำห
C 
มา
 
เทียวนอกใจยามยุลั
Dm 
บตา
 
เผ
G 
ลอแหน่เป็น
Am 
บ่ได้
 
ตะกี้ว่า
Am 
ซั่น 
 
บอกฮัก
C 
กันสิบ่
Dm 
มีไผ
 
พอเก่ากะเริ่มออ
G 
กลาย
 
เป็น
Em 
ฮ้ายคักแท้น้
Am 
อคน

 
เห็นใหม่กะมักไป
Am 
หน้า 
 
คนส่าเว่ากันจ้
C 
นๆ
 
ทั้งที่มีเฮาทั้
Dm 
งคน 
 
ซิ
G 
ลิซนลนเฮ็
Em 
ดได้
 
เสียเเฮงเฮ
Am 
าฮัก 
 
คึดว่าอ้
C 
ายนั้นดี
Dm 
หลาย
 
พอได้เอาจนเปิดจนห
G 
น่าย
 
บัดพ้อคน
Em 
ใหม่ 
 
กะเฮ็ดนิ
Am 
สัยหมาๆ

 
บักสันดานห
F 
มา
 
คือส่างก
G 
ล้ามาเฮ็
Am 
ดได้
 
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบต
F 
าย
 
ยังนอก
G 
ใจบ่เเนมเห็
Em 
นค่า
 
เสียเเฮงไว้
Am 
ใจ
 
สิ่งตอบเเ
C 
ทนให้กูคือ
Dm 
น้ำตา
 
จักเเม่นมาชั่วฟาก
Em 
หมา
 
บ่คึดเล
Dm 
ยว่าสิมาชั่
Em 
วได้ 
 
 
G 
 
Am 

 
ใหม่ๆ ไผเห็นกะ
Am 
ย่อง
 
บ่เคยเกี่ยวข้องกับ
C 
ไผ
 
ว่าเฮาได้เเฟนดี
Dm 
หลาย
 
สุดท้
G 
ายกลายเป็น
Em 
ลายต่าง
 
สันดานมาอ
C 
อก
 
มา
Am 
เฮ็ดนอกลู่นอ
Dm 
กทาง
 
น้ำตาไหลย้อยหย่ามห
G 
ย่าง
 
คือ
Em 
ส่างได้เเฟนค
Am 
นชั่ว

INSTRU | F G | Em Am |
INSTRU | G Em | Am Em |

 
บักสันดานห
F 
มา
 
คือส่างก
G 
ล้ามาเฮ็
Am 
ดได้
 
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบต
F 
าย
 
ยังนอก
G 
ใจบ่เเนมเห็
Em 
นค่า
 
เสียเเฮงไว้
Am 
ใจ
 
สิ่งตอบเเ
C 
ทนให้กูคือ
Dm 
น้ำตา
 
จักเเม่นมาชั่วฟาก
Em 
หมา
 
บ่คึดเล
Dm 
ยว่าสิมาชั่
Em 
วได้ 
 
 
G 
 
Am 

 
ใหม่ๆ ไผเห็นกะ
Am 
ย่อง
 
บ่เคยเกี่ยวข้องกับ
C 
ไผ
 
ว่าเฮาได้เเฟนดี
Dm 
หลาย
 
สุดท้
G 
ายกลายเป็น
Em 
ลายต่าง
 
สันดานมาอ
C 
อก
 
มา
Am 
เฮ็ดนอกลู่นอ
Dm 
กทาง
 
น้ำตาไหลย้อยหย่ามห
G 
ย่าง
 
คือ
Em 
ส่างได้เเฟนค
Am 
นชั่ว

 
มาเหลือใจขาชี้ป่า
Dm 
งง่าง
 
บักห่าปอบ
G 
ทั่ง.. 
 
จั่งแม่นมั
C 
นซั่ว..

OUTRO | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บัก pop ถั่ง


ใหม่ๆ กะดีส่ำฟ้า
เก่ามากะชั่วส่ำหมา
เทียวนอกใจยามยุลับตา
เผลอแหน่เป็นบ่ได้
ตะกี้ว่าซั่น บอกฮักกันสิบ่มีไผ
พอเก่ากะเริ่มออกลาย
เป็นฮ้ายคักแท้น้อคน

เห็นใหม่กะมักไปหน้า คนส่าเว่ากันจ้นๆ
ทั้งที่มีเฮาทั้งคน ซิลิซนลนเฮ็ดได้
เสียเเฮงเฮาฮัก คึดว่าอ้ายนั้นดีหลาย
พอได้เอาจนเปิดจนหน่าย
บัดพ้อคนใหม่ กะเฮ็ดนิสัยหมาๆ

บักสันดานหมา
คือส่างกล้ามาเฮ็ดได้
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบตาย
ยังนอกใจบ่เเนมเห็นค่า
เสียเเฮงไว้ใจ
สิ่งตอบเเทนให้กูคือน้ำตา
จักเเม่นมาชั่วฟากหมา
บ่คึดเลยว่าสิมาชั่วได้

ใหม่ๆ ไผเห็นกะย่อง
บ่เคยเกี่ยวข้องกับไผ
ว่าเฮาได้เเฟนดีหลาย
สุดท้ายกลายเป็นลายต่าง
สันดานมาออก
มาเฮ็ดนอกลู่นอกทาง
น้ำตาไหลย้อยหย่ามหย่าง
คือส่างได้เเฟนคนชั่ว

( ดนตรี )

บักสันดานหมา
คือส่างกล้ามาเฮ็ดได้
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบตาย
ยังนอกใจบ่เเนมเห็นค่า
เสียเเฮงไว้ใจ
สิ่งตอบเเทนให้กูคือน้ำตา
จักเเม่นมาชั่วฟากหมา
บ่คึดเลยว่าสิมาชั่วได้

ใหม่ๆ ไผเห็นกะย่อง
บ่เคยเกี่ยวข้องกับไผ
ว่าเฮาได้เเฟนดีหลาย
สุดท้ายกลายเป็นลายต่าง
สันดานมาออก
มาเฮ็ดนอกลู่นอกทาง
น้ำตาไหลย้อยหย่ามหย่าง
คือส่างได้เเฟนคนชั่ว

มาเหลือใจขาชี้ป่างง่าง
บักห่าปอบทั่ง.. จั่งแม่นมันซั่ว..

มิวสิควิดีโอ บัก pop ถั่ง แพรวพราว แสงทอง

เพลง บัก pop (ปอบ) ถั่ง
ศิลปิน : แพรวพราว แสงทอง
คำร้อง/ทำนอง : อ.กระรอกป่า
เรียบเรียง อ.วิทย์ เด็กบ้านนอก
ติดต่องานแสดง 089-4283640
081-3212344 , 081-7111059
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend