หน้าแรก » แพรวพราว แสงทอง » คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง

คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง

คอร์ดเพลง : บัก pop ถั่ง แพรวพราว แสงทอง

คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง - แพรวพราว แสงทอง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, C, Dm, Em, F, G


INTRO | Am | C | Em | Am |
INTRO | F G | Am |
INTRO | Dm Em | Am G | Am |

 
ใหม่ๆ กะดีส่ำ
Am 
ฟ้า
 
เก่ามากะชั่วส่ำห
มา
 
เทียวนอกใจยามยุลั
Dm 
บตา
 
เผ
ลอแหน่เป็น
Am 
บ่ได้
 
ตะกี้ว่า
Am 
ซั่น 
 
บอกฮัก
กันสิบ่
Dm 
มีไผ
 
พอเก่ากะเริ่มออ
กลาย
 
เป็น
Em 
ฮ้ายคักแท้น้
Am 
อคน

 
เห็นใหม่กะมักไป
Am 
หน้า 
 
คนส่าเว่ากันจ้
นๆ
 
ทั้งที่มีเฮาทั้
Dm 
งคน 
 
ซิ
ลิซนลนเฮ็
Em 
ดได้
 
เสียเเฮงเฮ
Am 
าฮัก 
 
คึดว่าอ้
ายนั้นดี
Dm 
หลาย
 
พอได้เอาจนเปิดจนห
น่าย
 
บัดพ้อคน
Em 
ใหม่ 
 
กะเฮ็ดนิ
Am 
สัยหมาๆ

 
บักสันดานห
มา
 
คือส่างก
ล้ามาเฮ็
Am 
ดได้
 
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบต
าย
 
ยังนอก
ใจบ่เเนมเห็
Em 
นค่า
 
เสียเเฮงไว้
Am 
ใจ
 
สิ่งตอบเเ
ทนให้กูคือ
Dm 
น้ำตา
 
จักเเม่นมาชั่วฟาก
Em 
หมา
 
บ่คึดเล
Dm 
ยว่าสิมาชั่
Em 
วได้ 
 
 
 
Am 

 
ใหม่ๆ ไผเห็นกะ
Am 
ย่อง
 
บ่เคยเกี่ยวข้องกับ
ไผ
 
ว่าเฮาได้เเฟนดี
Dm 
หลาย
 
สุดท้
ายกลายเป็น
Em 
ลายต่าง
 
สันดานมาอ
อก
 
มา
Am 
เฮ็ดนอกลู่นอ
Dm 
กทาง
 
น้ำตาไหลย้อยหย่ามห
ย่าง
 
คือ
Em 
ส่างได้เเฟนค
Am 
นชั่ว

INSTRU | F G | Em Am |
INSTRU | G Em | Am Em |

 
บักสันดานห
มา
 
คือส่างก
ล้ามาเฮ็
Am 
ดได้
 
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบต
าย
 
ยังนอก
ใจบ่เเนมเห็
Em 
นค่า
 
เสียเเฮงไว้
Am 
ใจ
 
สิ่งตอบเเ
ทนให้กูคือ
Dm 
น้ำตา
 
จักเเม่นมาชั่วฟาก
Em 
หมา
 
บ่คึดเล
Dm 
ยว่าสิมาชั่
Em 
วได้ 
 
 
 
Am 

 
ใหม่ๆ ไผเห็นกะ
Am 
ย่อง
 
บ่เคยเกี่ยวข้องกับ
ไผ
 
ว่าเฮาได้เเฟนดี
Dm 
หลาย
 
สุดท้
ายกลายเป็น
Em 
ลายต่าง
 
สันดานมาอ
อก
 
มา
Am 
เฮ็ดนอกลู่นอ
Dm 
กทาง
 
น้ำตาไหลย้อยหย่ามห
ย่าง
 
คือ
Em 
ส่างได้เเฟนค
Am 
นชั่ว

 
มาเหลือใจขาชี้ป่า
Dm 
งง่าง
 
บักห่าปอบ
ทั่ง.. 
 
จั่งแม่นมั
นซั่ว..

OUTRO | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บัก pop ถั่ง


ใหม่ๆ กะดีส่ำฟ้า
เก่ามากะชั่วส่ำหมา
เทียวนอกใจยามยุลับตา
เผลอแหน่เป็นบ่ได้
ตะกี้ว่าซั่น บอกฮักกันสิบ่มีไผ
พอเก่ากะเริ่มออกลาย
เป็นฮ้ายคักแท้น้อคน

เห็นใหม่กะมักไปหน้า คนส่าเว่ากันจ้นๆ
ทั้งที่มีเฮาทั้งคน ซิลิซนลนเฮ็ดได้
เสียเเฮงเฮาฮัก คึดว่าอ้ายนั้นดีหลาย
พอได้เอาจนเปิดจนหน่าย
บัดพ้อคนใหม่ กะเฮ็ดนิสัยหมาๆ

บักสันดานหมา
คือส่างกล้ามาเฮ็ดได้
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบตาย
ยังนอกใจบ่เเนมเห็นค่า
เสียเเฮงไว้ใจ
สิ่งตอบเเทนให้กูคือน้ำตา
จักเเม่นมาชั่วฟากหมา
บ่คึดเลยว่าสิมาชั่วได้

ใหม่ๆ ไผเห็นกะย่อง
บ่เคยเกี่ยวข้องกับไผ
ว่าเฮาได้เเฟนดีหลาย
สุดท้ายกลายเป็นลายต่าง
สันดานมาออก
มาเฮ็ดนอกลู่นอกทาง
น้ำตาไหลย้อยหย่ามหย่าง
คือส่างได้เเฟนคนชั่ว

( ดนตรี )

บักสันดานหมา
คือส่างกล้ามาเฮ็ดได้
เฮ็ดดีนำแทบล้มแทบตาย
ยังนอกใจบ่เเนมเห็นค่า
เสียเเฮงไว้ใจ
สิ่งตอบเเทนให้กูคือน้ำตา
จักเเม่นมาชั่วฟากหมา
บ่คึดเลยว่าสิมาชั่วได้

ใหม่ๆ ไผเห็นกะย่อง
บ่เคยเกี่ยวข้องกับไผ
ว่าเฮาได้เเฟนดีหลาย
สุดท้ายกลายเป็นลายต่าง
สันดานมาออก
มาเฮ็ดนอกลู่นอกทาง
น้ำตาไหลย้อยหย่ามหย่าง
คือส่างได้เเฟนคนชั่ว

มาเหลือใจขาชี้ป่างง่าง
บักห่าปอบทั่ง.. จั่งแม่นมันซั่ว..

มิวสิควิดีโอ บัก pop ถั่ง แพรวพราว แสงทอง

เพลง บัก pop (ปอบ) ถั่ง
ศิลปิน : แพรวพราว แสงทอง
คำร้อง/ทำนอง : อ.กระรอกป่า
เรียบเรียง อ.วิทย์ เด็กบ้านนอก
ติดต่องานแสดง 089-4283640
081-3212344 , 081-7111059
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา