หน้าแรก » TR Arthur » คอร์ดเพลง เกือบลืม – TR Arthur

คอร์ดเพลง เกือบลืม – TR Arthur

คอร์ดเพลง : เกือบลืม TR Arthur

คอร์ดเพลง เกือบลืม - TR Arthur

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A, Bm, D, G


 
กือบจะดีอยู่แล้ว 
 
 
Bm 
เกือบจะลืมอยู่แล้ว
แต่ก็ยังไม่แคล้วต้องเจอกับ
คนที่เคยทำร้าย
 
กือบลืมว่าเคยรัก 
 
 
Bm 
ยิ่งเกลียดก็ยิ่งรัก
แต่มันยากยิ่งนักที่ยังไม่
ชินกับการต้องลืม

INSTRU | G | Bm | D | A |

 
ร้
าย.. 
 
ถึงยังไงก็
Bm 
รัก
 
แม้ว่าใจอยาก
ลืมมันไป
 
แต่มันไม่
ลืม
รู้.. 
 
ถึงมันยากแค่
Bm 
ไหน
 
แม้ว่าใจจะเ
จ็บเพียงใด
 
แต่มันต้องย
อม

INSTRU | G | Bm | D | A |

แม้เวลาผ่านไปยังไม่ลืม
Bm 
และไม่เคยจะลบมันได้เลย
 
เพ
ราะความจริง
 
ใจฉันนั้นมันไม่อยาก
ลืม

 
ร้
าย.. 
 
ถึงยังไงก็
Bm 
รัก
 
แม้ว่าใจอยาก
ลืมมันไป
 
แต่มันไม่
ลืม
รู้.. 
 
ถึงมันยากแค่
Bm 
ไหน
 
แม้ว่าใจจะเ
จ็บเพียงใด
 
แต่มันต้องย
อม

 
ร้
าย.. 
 
ถึงยังไงก็
Bm 
รัก
 
แม้ว่าใจอยาก
ลืมมันไป
 
แต่มันไม่
ลืม
รู้.. 
 
ถึงมันยากแค่
Bm 
ไหน
 
แม้ว่าใจจะเ
จ็บเพียงใด
 
แต่มันต้องย
อม

OUTRO | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เกือบลืม


เกือบจะดีอยู่แล้ว เกือบจะลืมอยู่แล้ว
แต่ก็ยังไม่แคล้วต้องเจอกับคนที่เคยทำร้าย
เกือบลืมว่าเคยรัก ยิ่งเกลียดก็ยิ่งรัก
แต่มันยากยิ่งนักที่ยังไม่ชินกับการต้องลืม

( ดนตรี )

ร้าย.. ถึงยังไงก็รัก
แม้ว่าใจอยากลืมมันไป
แต่มันไม่ลืม
รู้.. ถึงมันยากแค่ไหน
แม้ว่าใจจะเจ็บเพียงใด
แต่มันต้องยอม

( ดนตรี )

แม้เวลาผ่านไปยังไม่ลืม
และไม่เคยจะลบมันได้เลย
เพราะความจริง
ใจฉันนั้นมันไม่อยากลืม

ร้าย.. ถึงยังไงก็รัก
แม้ว่าใจอยากลืมมันไป
แต่มันไม่ลืม
รู้.. ถึงมันยากแค่ไหน
แม้ว่าใจจะเจ็บเพียงใด
แต่มันต้องยอม

ร้าย.. ถึงยังไงก็รัก
แม้ว่าใจอยากลืมมันไป
แต่มันไม่ลืม
รู้.. ถึงมันยากแค่ไหน
แม้ว่าใจจะเจ็บเพียงใด
แต่มันต้องยอม..

มิวสิควิดีโอ เกือบลืม TR Arthur

เพลง เกือบลืม
ศิลปิน : TR Arthur

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :